<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

Chapter 13 She Thanked the Wrong Person


Chapter 13 She Thanked the Wrong Person


Naglalakad si Jini papaalis sa cafeteria nung nakita sya ni Mikee at Christina.

Mikee: Jini!

Napalingon si Jini. Pumunta agad si Christina at Mikee sa kanya.

Christina: Jini! Sa-tingin ko... UHM. Kailangan mong umuwi muna kasi.

Tumingin si Christina sa paligid. Nakita nya na pinagtitinginan parin si Jini ng mga estudyante.

Jini: Hindi. may klase pa ako maya-maya.
Christina: Pero...
Jini: Tin! Okay lang! Wala namang masama eh, totoo naman yun!
Christina: Huh?
Mikee: Pero, Jin-
Jini: Aalis na ako. May class pa ako eh!

Huminga ng malalim si Christina at Mikee.


---


Mama ni JR: Ano! Sige! Mag bati na kayo!

Napalakas ang boses ng Mama ni JR habang kumakain sila ng tahimik sa isang restaurant malapit sa kanilang eskwelahan!

JR: Ma! Yan lang ba ang dahilan kung bakit ka andito ngayon?
Mama ni JR: Hindi noh! Mmmm... I'll stay here for 5-7 days ngayon! And, I don't like you two fighting! Ano bah?! Simula last month, nag-aaway na kayong dalawa! HAAAY.
King: Tita. Pasensya na po kayo-
JR: HEP! Wa'g ka ngang magsalita dyan na parang sayo lahat ng kasalanan. Para tuloy akong nagiging kontrabida nito!
King: Pero-
JR: O. Sige na nga!

Nagyakapan si JR at King.
Nag tawanan din sila!

Mama ni JR: Mabuti at nagkabati na kayo!

JR: Basta. Wa'g mo nga akong pakealaman sa mga ginagawa ko.
King: Hindi naman kita papakealaman kung hindi kabulastugan eh!

Sinuntok ng pabiro ni JR si King.

King thought:
Oo nga pala. I need to settle things about Jini.

JR thought:
Dapat hindi ako kumakain dito, dapat may ginagawa na ako sa skul. TSSS. Mamaya na. Magpapalamig muna ako. Baka makapatay ako kung mainit ang ulo ko.

King: Tita. Mauna na po ako! May gagawin pa ako sa school.
Mama ni JR: Oh. Looks like the President of the Student Council is busy ah!
King: May isi-settle lang po ako na issue.

Napalingon si JR.

JR thought:
I se-settle na issue? Ano naman kaya? Baka-YUNG KAY JINI?

Umalis na si King.

JR: Ma, ako rin-
Mama ni JR: Teka, mamaya na. Akala ko ba wala ka nang pasok! Cancel any date with your girls muna, Joshua!
JR: Ha? Wala akong date! Sige na, Ma!
Mama ni JR: How is Jini going? Is she doing well in school? Binabantayan mo ba? Panu sya nakabayad ng utang-
JR: Ma! Nagta-trabaho po sya sakin ngayon!
Mama ni JR: Ano?!
JR: Yep! Ginawa ko syang personal assistant!
Mama ni JR: Personal Assistant? O baka naman Personal Maid? Joshua!
JR: Hindi Ma! Personal Assistant talaga! Like, now, habang wala ako, sya ang nagti-take-over sakin sa Camera Club-

JR thought:
EH. Hindi pa nga yun nagsisimulang mag work sakin eh. ARGH.

Mama ni JR: Okay! Siguraduhin mo lang na wala kang hidden agenda sa kanya!

JR thought:
Hidden agenda?

Binigyan sya ng masagwang tingin ng kanyang ina.

JR: MA!
Mama ni JR: Ano?
JR: What hidden agenda are you talking about? Hindi po sya yung gaya ng mga HOT GIRLS ngayon na nakaka-turn on! Nandidiri nga ako dun eh! Napaka boyish at baduy!
Mama ni JR: Ano? *laughs* Napaka defensive mo naman! Hindi yan ang ibig kong sabihin! HMMM. Ayan tuloy, nagdududa na ako!
JR: *smiles* Uh. So you mean, kung pagmamalupitan ko sya? You mean, revenge?
Mama ni JR: Sorta.
JR: Hindi.
Mama ni JR: Good!

Tumayo si JR at naghandang umalis.

JR: Hindi ko maipapangako.

At, iniwan nya ang kanyang mama na mag isa.

Mama ni JR: HEY!!

Mama ni JR thought:
Hindi maipapangako! HAY. JR talaga! TSSSS...

---

King: Tigilan nyo na nga ang kalokohan na ito?

Napatingin lahat ng mga Communications Major sa kay King.

Girl1: Si King!

Nagkagulo ang mga babae!

Girl2: Sige ititigil namin!
Girl3: Sa isang kondisyon!
Girl4: I-date mo-
Guy1: HINDI!
Guy2: Bakit naman namin to ititigil.

Palibhasa, magandang lalaki si King kaya ganun na lang makapagreact ang mga babaeng yun. Pero, syempre, hindi makakapayag ang mga lalaki.

Guy3: Bakit? Ano bang kinalaman mo sa dalawang yan? HUH?
Guy1: Oo nga? Hindi ka naman nakekealam noon ah!
King: I'm the president here! Dapat respetohin nyo ang desisyon ko!
Guy4: We are living in a democratic country. At ang ating eskwelahan ay hindi ordinaryong eskwelahan Mr. President!
Guy2: Sorry ka na lang. Ang Media parin ang masusunod!

Napabuntong-hininga si King habang naglalakad papaalis sa Communications Department.

King thought:
Kung ganun, mukhang kailangan ko na ng tulong ni Papa nito. ARGH. Pero, meron pa akong klase. Nakakainis.

Nakita nya si Jini na kulang na lang ay takpan ang kanyang mukha para hindi makilala.

Jini thought:
Magkikita pa kami ni JR mamaya. ARGH. Pupuntahan ko na lang kaya ang communications department!?

King: Jini!

Kumaway si Jini kay King!

King: Pumunta ako sa communications department kanina. Pero, mukhang matigas sila!
Jini: ANO? Mukhang. Mapipilitan akong-
King: Wag na! Kapag ikaw lang mag isa ang pupunta doon, baka pagtulong-tulongan ka nila.
Jini: *sighs* Anong klaseng eskwelahan pala itong napasukan ko? Ipinapatakbo ata to ng mga mayayamang estudyante eh. Pati yang personal kong buhay pinapakealaman! ARGH. Bakit bah? Anong kasalanan ko?
King: Basta. Ako na ang bahala nyan Jini! Wa'g kang mag-alala!

King tapped Jini's head.
Napangiti na lang si Jini.

Jini thought:
Pupunta ako mamaya pagkatapos ng next class ko! Hindi ako pupunta sa usapan namin ni JR! I need to settle this! ARGH.

---

Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni JR habang tinatahak nya ang daan patungong communications department. Napansin ito ng halos lahat ng estudyanteng nakasalubong nya.
Umaalis ang lahat ng nakaharang sa daan.

Boy1: Ano kayang nangyari kay JR Te? Nakakatakot talaga sya!
Anton: *showed the pamphlet* Kilala mo ba ang may pakana nito?
Boy1: Hi-Hindi!
Anton: Walang kwenta!

Tinulak ni Anton ang lalaki.
Basically, Kinakatakutan ang barkada ni JR dahil sa maraming Fraternity ang sumusuporta sa kanila. Likas din na basagulero si JR simula nung tumungtong sya ng HighSchool.
Hindi kapani-paniwala na MATABA sya noon!

Nakarating si JR sa communications Department.
Napanga-nga ang lahat.

Girl1: Si JR!

Hinrangan agad si JR ng mga lalakeng taga-Communications.

Sinuntok agad ni JR ang lalakeng humarang sa kanya. Bumagsak ito.

Guy1: Ano bah? Anong kailangan mo? May nagawa ba kaming masama?

Nakita ni JR ang malaking poster ni Jini at Kenjie.
Kinuha nya ito at pinunit!

JR: Ayoko...ng...mga...ito!
Guy2: JR Te! Nakalimutan mo ata. Nasa media ka. Baka naman...

Sinuntok na naman ni JR ang lalaking nagsalita!

Girl1: Teka nga! Bakit ba? Hindi ka naman kasama sa mga balita ah!
JR: Ayoko ng may mga nasasaling...

JR thought:
Hindi ko pwedeng sabihin na si Jini.

JR: Taga Camera club sa mga issue ninyo! PWEDE?
Girl1: Hindi naman yan nakapagtataka ah-
JR: ANG SABI KOOOO! AYOKO NITO KAY TIGILAN NYO NAAAA!

Nanginig sa takot ang mga taga Communications.

Guy1: Media to. May kalayaan kaming ipahayag ang mga-
JR: Ang mga? Sige ituloy mo! Kung media ka nga, sabihin mo, may kabuluhan ba yang ibinabalita nyo? Walang kwenta! Basura! Sinasaktan nyo lang ang ibang tao! Ipinapahiya nyo lang! Importante ba yan sa ibang tao o ginagawa lang yang libangan?

Lumabas si Anton, Miguel at Patrick.

Miguel: Sinong gustong makipagdate kay Kenjie...Chua?

Halos nagkasabay ang dalawang babae sa pagsabing...

Girl1: Ako.
Girl2: Ako.

JR: Kita nyo na! Na-iinsecure lang yata kayo sa EX-girlfriend ng taong gusto nyo eh!

Walang nakapag salita sa kanilang lahat!

Guy1: Tanggalin nyo lahat ng posters at sunugin nyo lahat ng pamphlets ngayon din!
Girl1: Pero-
Guy1: NGAYON DIN!

JR thought:
Akala ko naman mapapalaban ako dito. TSSS.. Hindi pala! Napaka hina parin talaga ng mga taga dito. ARGH

Umalis silang apat sa department na iyon.
Agad namang kinuha at pinunit ang mga posters nina Jini at Kenjie.

---

4:15pm.

Jini thought:
Kanina pa ako naka abang dito ah! Asan na ba si JR! Argh. Yung baboy na yun! Ano kayang ipagagawa nya sakin!!!

Nakita ni King si Jini...

King: Jini!
Jini: Uy! King!

Matamlay pa ang mukha ni Jini.

King: Cheer-up! Ako na ang bahala sa issue mo! Sasabihin ko to kay papa mamaya.
Jini: Hmmm. King! Samahan mo na kaya ako patungo sa com-

Biglang nagsalita ang speaker.

Speaker: We would like tou apologize to Ms Punzalan and Mr Chua for being rude to their private lives! In behalf of the communications department, we are very SORRY. It's our fault. I hope the students of the University will forgive us. THANK YOU.

Napatalon sa tuwa si Jini. Nakita din nya na tinatanggal ang mga posters nila at sinusunog ang pamphlets. Marami din ang pumunta sa kanya at humingi ng tawad.

Sa malayo, nakatingin si JR kasama ang kanyang barkada.

JR thought:
Ngayon, wala ng problema!

Papalapit na sana si JR kasama ang kanyang barkada nung narinig nila na...

Jini: King! Salama! Salamat talaga! You saved me!
King: HUH?
Jini: Thank you! Ikaw ang hero ko!

King thought:
Bakit?

JR thought:
Ano? Akala nya-

Anton: JR!
JR: Ako na ang bahala! Hintayin nyo lang ako sa hide-out! OKAY?

Umalis si Anton, Miguel at Patrick.

King: Pero Jini, hindi ko pa nasasabi kay papa-
Jini: Wag ka ng mag-maang-maangan pa! Ang bait mo talaga! SALAMAT!

Biglang sumingit si JR sa kanila.

JR: King! Si Tito, kanina ka pa hinahanap. Galit na galit na sya! Puntahan mo bilis!
King: Ano?

JR thought:
BLEEE! HAHAHAHAHA. Umalis ka na BILIS! HAHAHA... BIROOOO LANG YUNN.

King: Jini! Maiwan na kita! Bye!

Umalis agad si King.

JR: At ngayon??

Lumapit si JR kay Jini at ngumiti na parang "ngiti ng demonyo" LOL.


---


JR: Eto si Jini Punzalan!

Pinalibutan sya ng napakaraming lalakeng maaangas. Nandoon kasi sila sa hide-out ni JR eh!

Si Jini, ayun, nanginginig sa takot.

JR: Akin sya! At walang pwedeng gumalaw sa kanya kahit sino sa inyo!

Um-Oo naman lahat. Mga kasamahan ata to ni JR eh.

Jini thought:
OH my GOSH! Panginoon! Wag nyo po akong pabayaang pagkaisahan dito. Nakakatakot sila. May iba pang tayo-tayo ang buhok. Yung iba parang nangongolekta ng mga pierce sa buong katawan. HUHU. Nakakatakot po!

JR: Sige na! Umalis ka na!
Jini: Ha?

Jini thought:
Bakit ako aalis? Wala ba akong trabaho ngayon?

JR: Bukas ulit!
Jini: ano? Bakit-
JR: Pagod ako ngayon! Bukas na! Sige na!

Tiningnan ni Jini si JR.

Anton: Pagod ka? Eh nagpatumba ka ng dalawang tao lang eh!

Jini thought:
Nagpatumba ng dalawang tao?

Nanlaki ang mata ni Jini.

JR thought:
Anton talaga! Masyadong bungangero!

Tinulak ni JR si Jini papalabas sa kanilang hide out.

Jini thought:
Bakit kaya? HMMMFF... Napilitang umuwi si Jini sa kanila.

Anton: Pre! Alam na ba nya na ikaw yung nag patigil sa issue?
JR: Hindi. Hindi na kailangan!
Miguel: ASUS.
Patrick: Nga pala, bakit sya? May gusto ka dun noh?
JR: *laughs* Ako? *laughs* Wag nyo nga akong akusahan ng mga ganyang bagay! KADIRI! *laughs*

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText