<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d7427613743029027692', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

9th~


9th~
Summer: What is wrong with you?"Uhm-"

Napatingin ang mga kaklase ko sa akin. Sinimangutan ko naman yung mestisong kanina pa ako kinakausap.

"Can't you tell which girl is interested and which is not?" Umirap ako sa kanya pero ngumiti lang ang mestiso.

Tumingin ako kay Lex na nasa harapan at nakatingin parin sa akin. Unti-unting tumaas ang kilay niya habang nakatingin parin ng diretso sa akin.

Napatingin ulit ako sa mestisong nakangiti lang at nasa akin parin ang attention.

"GOD!" Sabi ko at umalis sa tabi niya.

Naghanap na talaga ako ng upuan na malayu-layo sa nakakainis na damuhong iyon.

"Okay... I'm..." Kumuha si Lex ng pentel pen pagkatapos kong umupo sa bago kong upuan at nagsulat sa whiteboard. "Lex. You can call me Sir Lex... I'm 25 years old-" Pagkatapos niyang sabihin yun, mejo tumaas ang bilang ng mga nagbulungan sa mga kaklase ko. "I'm single and very satisfied." Ngumiti siya.
"OWWWW!" Para bang ang buong klase talaga ang hindi makapaniwalang single ang gwapong professor namin.

Pasensya na. Nasa pinaka huling upuan ako at nakikita ko ang lahat ng reaksyon ng mga kaklase ko. Lalong lalo na ang reaksyon ng mga babae...

"Sir, you don't look twenty five?" Sabi nung chinita.
"Older?" Tanong ni Lex ng nakangiti.
"YOUNGER!" Parang sabayang pagbigkas lang ah? Sabay nagsalita ang mga kaklase ko, di ko nga lang alam kung pati ba ang mga lalaki.

"Sir, why are you still single? Third sex?" Nagtawanan ang mga lalaki sa klase.
"Uhm, no." Ngumiti siya sa lahat ng nag dududa. "I've had relationships. And I've been engaged once..."
"WHOAAAAA!"

"Engaged with Kyla?" Napabuntong-hininga ako habang nakapangalumbaba at tinitingnan si Lex sa malayo.

"Then why did you broke up with her, Sir? Ang swerte naman nung babaeng yun, pero sayang!" Naghiyawan ang buong klase.

Ako lang yata ang tahimik dito habang tinitingnan silang tuwang-tuwa sa pagtatanong kay Lex ng kung anu-ano.

Sana ako rin pwedeng magtanong kay Lex... Pwede naman, alam ko. Pero sana may maisagot siya sa tanong ko. Sana alam niya ang sagot sa tanong ko. Pero malabong mangyari yun...

ang dami ko na palang nagawa para sa kanya ano? Pinasok ko pa talaga ang school na `to para lang mapalapit sa kanya. Siguro, iisipin ng iba na naloloka na ako sa ginagawa ki. Ayan na naman si Summer, naloloka na naman ulit sa pag-ibig. Parang ganun? Pero kasi, sa lahat ng mga minahal ko, ito na yata ang pinaka hindi ko kayang pakawalan at ang pinaka masaklap. Yung tipong hahamakin ko na talaga ang lahat. Desperada na. Pero masisisi niyo ba ako sa ginagawa kong `to?

Masisisi niyo ba kung sinisisi ko ang sarili ko sa lahat ng nangyari?

"For now, di muna ako magsisimula sa lectures. This is the first day of school, I want to get to know all of you. Syempre, ito ang unang semester na magtuturo ako dito..."

May biglang nagtapon ng papel sa akin. Syempre, sino pa ba yung kanina pang nagpapapansin diyan? Edi yung mestiso! Mas malala pa yata ang sayad nito sa mga F4 kanina eh. Grrr.

Binuksan ko yung nakalukot na papel.

So the famous Summer Romero isn't interested in boys anymore? C'mon, I know you remember me, we danced in a bar two years ago...

WHAT!? Tumaas ang altapresyon ko sa nabasa ko.

"Crap!" Sinimangutan ko ulit siya at mas lalong linukot ang papel.

Mabilis natapos ang klase, kasi nga walang lecture. Nakakainis mang isipin pero mabuti na rin yun kasi mas lalo akong naiinis sa mestisong yun! GRRRR!

May narinig pa akong mga babaeng nanghihingi ng contact number ni Lex pero di niya naman binibigay.

Nagmadali akong umalis sa loob ng classroom. Kahit na dadaan ako sa harapan kung nasan si Lex, eh alam ko rin namang di ako papansinin nun dahil...di niya ako masyadong kilala. :(

"Hey Summer! Can't remember?" Hinabol pa talaga ako nung mestiso kaya nagmadali akong lumabas na... pero hindi pa lang ako nakakalabas ng room, hinawakan niya ang balikat ko para lang makuha ulit ang atensyon hinihingi niya galing sa akin. "Hey!"
"Hey what?! I don't know you!" Hinarap ko siya.

Nakita kong nakangiti siya habang linalagay ang mga kamay sa baywang.

"Really?" May pagdududa sa tingin niya.
"Really! Seriously? What is wrong with you? Nakakainis ka na ah? Kinakabahan ako sa ginagawa mo, will you stop that-"
"But-"
"Please?"

"Summer!" May tumawag sakin galing sa labas... it was Dave!

OH GREAT! OH PLEASE! Wa`g niyo naman akong bigyan ng problema...

"What's wrong?" Pumasok siya sa classroom.

Napansin kong imbis na magsialisan ang mga kaklase ko eh mas lalo pa yata silang nagtagal sa klasrum dahil sa nangyayari.

HELLO! Artista si Dave kaya malaking scoop ang makukuha ng kung sino man sa kung anu mang gagawin niya ngayon dito...

"Dave, let's go!"
"Boyfriend mo parin ba yan?" Sigaw nung mestiso.
"Excuse me? Who the hell are you?" Hindi sumunod si Dave sakin.

Sinuntok niya ng diretso sa pisngi ang hunghang na mestiso! Nagsigawan ang mga babaeng naiwan sa classroom.

"OH MY GOSH!" Inawat ko si Dave. "Stop it!"

"WHAT IS WRONG HERE!?!" Sigaw ni Lex na nakapagpahinahon sa dalawa at sa mga tao sa loob.

"IF YOU WANT TO FIGHT, PWEDE GAWIN NIYO SA LABAS!? WA'G DITO! NOT IN MY ROOM, NOT IN MY TIME, AND NOT IN MY FACE!!!"

Walang ni isang nagsalita sa sandaling katahimikang binigay niya para huminga.

"YOU TWO..." Tinuro niya si Dave at yung mestiso. "Settle your fight outside and let's see your Discipline Affairs' reaction."

Nagsialisan ang mga hindi naman talaga kasali sa gulo at nakikiusisa lang. Ako rin naman ah? Hindi kasali, kaya aalis na rin ako?

"You, Miss Romero..."
"L--Sir?" Nagtaka ako at sinali niya ako.

What now? Am I going to be crucified?

"You remain... go with me to the faculty office."
"Yes Sir!"

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText