<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

C&♥16-20


C&♥16
The Special Lunch

Hindi ko matanggal sa isip ko ang mga sinabi ni Sir Chase. 'You woke my sleeping heart.' Ano kaya ang ibig sabihin nun? Tinawag niya pa akong 'Eli'.

"Naku! Ngayon sigurado ako ibubully ka ulit nung Brittany na yun." Sabi ni Celine nung papunta na kami sa CPI.
"Bakit naman?" Tanong ko.
"May gusto nga yun kay Chase at magiging acting CEO na si Chase simula ngayon kaya secretary ka na niya. Noon pinapagalitan niya si Mary kahit wala namang masamang ginagawa, ngayon pati ka na rin siguro." Tumatango siya habang inaayos ang buhok.
"Ba't di na lang maging sila ni Sir Chase?" Tanong kong noon ko pa gustong itanong. LOL.
"What?" Tumawa si Celine na para bang nahihibang na ako. "Chase? He's not that kind of guy. I got a feeling magiging single na siya forever. Ayaw niya ng relationships at hindi ko pa siya ever nakitang na inlove. Kung may babae mang umaaligid, hindi yan seryoso na yayayain niyang mamalagi sa piling niya." Umiling siya. "Hindi naman talaga siya playboy but he'll break anyone's heart for sure." Tumango naman siya.

Tahimik na lang ako hanggang sa nasa office na kami. Si Celine ay pumunta na sa opisina niya samantalang nandito na ako sa table ko sa harapan ng CEO's office.

Iniisip ko yung mga sinabi ni Celine. Not a playboy but he'll break anyone's heart? Hindi ko na alam kung alin ang mas nakakatakot na klaseng lalaki, ang tulad ba ng mga pinsan kong puro playboy o yung tulad ni Sir Chase?

He's 27 pero wala pa siyang girlfriend, ever?

"Hello!" Naaninaw ko ang isang babaeng ngumingiti, naka ponytail ang buhok at naka oversized slacks at puting blouse. "Ako nga pala si Mary!" Sabi niya at tumawa. "Ikaw si Eliana diba?" Tanong niya.
Tumango ako.
"Ako yung secretary ni Sir Chase. Nako! Dalawa na tayo ngayon pero syempre magkaiba ang mga trabaho. Anong pinagawa niya sayo? Alam mo ba? Inutusan niya akong icheck yung halos buong department at kunin yung mga reports... ikaw?"
"W-Wala pa eh."
"Nako! Buti ka pa! Tsaka isa pa yang si Ma'am Brittany ha? Kainis! Kanina pinagalitan niya ako! Alam mo yun? Lagi naman pero mukhang mas galit siya kanina. Problema niya? Hay! Gwapo naman talaga si Sir Chase pero weeehh? Bakla yun noh! Twenty seven, wala pang GF? Bakla yan! Sus! kung ako lalaking gwapo ta's maraming babaeng nagkakandarapa, tinikman ko na silang lahat! Nakuuu! Bakla yun! Pustahan tayo, ano? One kyaw?"
Hindi ko na talaga alam kung anu-ano yung mga pinagsasabi niya. Ang alam ko lang ay bakla daw si Sir Chase!
"Ano, Eliana? Hay! Ayaw mo? Basta! Noon? Crush na crush ko siya! three years na akong nagtatrabaho dito pero ni di niya pa ako tinitignan ng mas matagal sa limang segundo kaya sigurado akong juding siya!"

"Good morning!" May bumati galing sa likuran namin at agad kumaripas ng takbo si Mary pabalik sa table niya sa kabilang block ng opisina.
"G-Good morning, S-Sir." Di ko matignan ng diretso si Sir Chase dahil na rin siguro sa lahat ng nalaman ko tungkol sa kanya.

Dala na rin siguro ito ng guilt pero... di ko alam... for some reason, I think he's staring at me. Dahan-dahan kong tinignan ang mukha niya at nakita ang pangungunot ng noo kasama ang pagnguso niya at pagpipigil sa ngisi. I looked away.

"Eliana." Sabi niya.

Nakapamaywang siya nang ibinalik ko na ang tingin ko sa kanya. Naka blue-button down shirt siya ngayon. Lumapit siya sa table ko. Hindi parin ako makatingin ng diretso.

Sabi ni Mary, 5 seconds daw... 5 seconds lang siya kayang tignan ni Sir Chase. Sabi naman ni Celine, heartbreaker si Sir Chase... Paano magiging heartbreaker ang ganito ka bait na boss.

"Your job for today..." Tinignan ko na siya sa puntong ito. 1 sec. "Hmmm. let me see..." 2...3...4 seconds, nakatingin parin siya. "Bilhan mo ako ng lunch, I guess?" 5... 6...7?

Uminit ang pisngi ko kaya ako na lang ang bumitaw sa tinginan namin.

"L-Lunch po?" Nag panic ako. :-[
"Are you okay?" Tanong niya. "May problema ka ba?"
"W-Wala po." Sabi ko. "Ano po ang gusto niyong lunch, Sir Chase?" Tumayo na ako at nagpanic ulit nang naramdaman ko kung gaano siya kalapit sakin at kung ilang tao (pati si Marc) ang tahimik na nakatingin sakin.

Tumingin din si Sir Chase sa palagid at ngumisi siya. Di ko naman alam kung bakit.

"Sa office ko na sasabihin kung ano ang gusto ko..." Aniya at naglakad na siya, I should say this: GRACEFULLY, papuntang office niya.

Sa dami ng taong tumitingin, imposibleng kaya mong maglakad ng ganun ka palagay ang loob.

Pumasok kami sa opisina ni Madame na ngayon ay opisina niya na...

"Maybe you're wondering why I ordered lunch kahit ganito pa ka aga."

Pagkasabi niya nun saka ko tinignan ang relo kong 9:00 AM ang nakalagay.

Ngumisi siya at umupo sa upuan ni madame. Nag-relax habang tinitignan ang balisa kong ekspresyon.

"Gusto kong pag-isipan mong mabuti ang lunch ko para ngayong araw. Gusto ko espesyal." Aniya.

Tumango ako at nagsimulang sumulat sa papel... 'espesyal'... 'pag-isipang mabuti'...

"Kung ako yung boyfriend mo, anong lunch ang ibibigay mo sakin?"
Napanganga ako sa tanong niya. Natigilan.
Tumawa siya, "No. That's a rhetorical question. Guide question para sayo... sa pagpili ng lunch ko." Aniya na para bang nabasa niya ang isipan ko.

Tumango ako kahit di ko naintindihan.

"O-Okay..." Napalunok ako sa kaba. Bakla siya sabi ni Mary, diba? Pero sabi naman ni Celine heartbreaker pero di playboy, which is which? Baka playboy?

"Sige po, sir.??? ??? ??? ??? ???

Tumango siya bago ko tinalikuran. Maghahanap ako ng lunch? Espesyal? Para sa boypren?

C&♥17
I'm so guilty.


What? I'm sure that's illegal! - Naririnig ko ang mga pagbabanta ni Denise sa utak ko. Tatawagan ko sana siya pero nang naisip ko ang mga pagbabanta niya na sabihin kay dad o kay Bench, wa'g na lang...

Pinadala ni Sir Chase ang wallet niya. Oo, buong wallet na may lamang mga credit cards, ID, cold cash at iba pa.

Tinitigan ko ang gwapo niyang mukha sa driver's license habang nagje-jeep ako papuntang SM kung saan ako bibili.

"Miss. Itago mo yang wallet mo, baka ma-snatch yan dito." May matandang nagsabi sakin galing sa likuran.
"Snatch?" Tumango na lang ako at tinago yung wallet sa bag.

Tinitigan ko ang driver's license ni Sir Chase.

CASTILLO, CHASE MARTIN RODRIGUEZ

Nakarating ako ng SM at narealize na sana di ko na lang tinitigan nang tinitigan ang driver's license ni sir Chase. Ayan tuloy, di ko na alam anong bibilhin ko.

Yung paborito ko kayang pagkain? Para sa boyfriend? Para kay Yuan?

Napabuntong-hininga ako pagkatapos ng isang oras na palibot-libot ko sa mga restaurant ng SM at wala parin akong mahanap. Lunch? Para sa boyfriend? ano ba? Pero bago ang lahat... ano ba ang paboritong pagkain ni Sir Chase? Si madame turon... Si Sir Chase? Ano?

Oo nga pala! Sa Mooon Cafe! Yung Mooon Steak! Yun yung inorder niya nung nag dinner kami. Pumula ang pisngi ko nang naalala ko iyon.

Hay! Makabalik na nga ng IT Park. Nag jeep ulit ako at nag lakad sa mainit na kalsada ng Cebu para makarating sa Mooon Cafe.

"Mooon Steak." Sabi ko sa waiter. "Take out."

Hay! OMG! 11:30 na! Kailangang mag madali. Baka i-fire ako ni Sir Chase dahil masyado akong mabagal! Nagmadali ako papuntang CPI. Nagpapasalamat talaga ako sa useful na advice ni Denise na mag flats ako.

*TING!*

Tunog ng elevator nang nakarating na ako sa floor ng opisina namin. Halos tumakbo ako papasok. Napalingon ang mga taong nag lu-lunch sakin.

*PAK!*

"Oooppss, sorry." Sabi ni Brittany o Ma'am Brittany nang natapon ko yung Mooon steak dahil nabunggo niya ako.

Okay lang sana pero tumaas ang isang kilay niya at ngumisi pa nang nalaglag ang panga ko habang tinitignan ang Mooon steak sa sahig.

"Lunch mo ba yan?" Tanong niya.
Di ako makapagsalita.
"Oh well, I'm sorry. Bili ka na lang ng iba? Bayaran pa kita."

Nilapitan ng mga tao sa opisina ang steak sa sahig habang umiiling. Para bang takot ang lahat sa nangyari.

"K-Kay sir Chase yung lunch." Sabi ko.

Kinakabahan na ako. Lagot ako dito!

"Ow talaga?" Mas lalong lumaki ang ngiti niya. "Naku! Mag explain ka dali!" Tumawa pa siya. "Mafa-fired out ka na niyan!"

Lalo akong kinabahan sa sinabi niya at sa reaksyon ng mga tao. Wala pa si Celine, siguro naglunch kasama si Luke. Si Mary naman, busy siguro. Si Marc? MIA. Pero nalaman ko din kung nasaan si Marc nang pumasok na ako sa opisina ni Sir Chase.

"Sige, Chase." Ngumisi siya kay Chase nang nakita akong pumasok.

Pinisil-pisil ko na naman ang mga daliri ko sa kaba habang tinitignang umalis si Marc at iniwan kami ni Sir Chase mag isa sa opisina ni madame.

"Uh..." Tinuro ko ang pintuan at kinagat ang labi sa kaba.
Tumaas ang ilay niya, "Where's my lunch? Gutom na gutom na ako." Sabay hawak sa tiyan niya.

OMG! I'm so guilty.

"S-Sorry..." Tinuro ko parin ang pintuan. "Na-Natapon ko dun sa labas eh... Nagmadali kasi ako at... at... nabunggo ko sa Ma'am Brittany, kaya ayun."

Napabuntong-hininga siya at biglang nagbago ang ekspresyon. Pinaglaruan niya ang ballpen niya at ngumunguso na naman at mukha pang galit.

"So? If I were your boyfriend hahayaan mo na lang akong magugutom?"
"Uh... Di po." Sabi ko.

Tumayo siya at mas lalo akong kinabahan. Ma fa-fire na ako nito! OMG!

"Anong gagawin mo?" Tanong niya.
"Bi-Bibili ng bago?" Sabi ko.
"Ano ba yung binili mo?"
"M-Mooon Steak. Di-Di ko kasi alam kung anong paborito mo." Sabi ko nang di na tumitingin sa mga mata niya.
"So... Kung boyfriend mo pala ako, bibilhan mo ako ng paborito kong pagkain?" Aniya.

Mas lalo akong kinabahan. Lalo na dun sa narinig kong 'boyfriend mo ako'...

I wish my heart will stop beatong TOO fast right now.

"At kung boyfriend mo ako, hahayaan mo lang yung pagkain dun sa labas na natapon at di mo na lang ako pakakainin?"
Sa sobrang kaba ko, nawalan na ako ng preno sa mga sinasabi ko. "Hindi po... pero di naman kita boyfriend eh."

Napanganga siya sa sinabi ko. OMYGOD, ELI! Ano yung sabi mo? PATAY! LAGOT KA NGAYON! LAGOT NA LAGOT KA! Bakit ba kasi di ako nakapagpigil sa sinabi ko. Dulot na rin siguro ng mainit na panahon sa labas at sa gutom ko kaya nasabi ko yun.

"P-Pero..."
Tahimik lang siyang pinagmamasdan ako habang nalaglag ang panga.
"B-Boss ko po kayo... K-Keya bi-bibili ako ng pagkain ngayon din. Sorry po, S-Sir Chase!" Sabi ko.
"Eli-ana..." Seryoso ang boses niya nang tinawag ako bago pa ako nakaalis sa opisina niya.

PATAY! Pero talagang hiyang-hiya ako sa sinabi ko sa kanya na di bale na lang kung i-fire niya ako ngayon mismo basta makaalis lang ako sa harapan niya at sa mga titig niyang nagpapalala sa hiyang nararamdaman ko. Ang bait niya sakin pero nasabi ko yun sa kanya?! OMG! :'( :'( :'( :'( :'(

C&♥18
Too Dense


"Eliana..." Naabutan ko si Sir Chase na nakalagay ang kamay niya sa ulo na para bang masakit ito.

Alas kuwatro na ng hapon nang nakabalik ako. Oo... 4PM. Dala ko ang lunch niya pero alam kong sana di ko na lang dinala dahil panigurado'y nag lunch na siya.

"I didn't mean to-"
"I'm sorry sir." Sabi ko habang linagay sa table niya ang Mooon Steak at ang wallet niya. "Hindi ko po sinasadya yung mga sinabi ko kanina. Sorry. Kung tatanggalin niyo man ako ngayon, hindi po ako magtataka at aalis ako ng di pinipilit."

Hindi ko nakayang bumalik ng mas maaga dahil sa hiyang naramdaman ko kay Sir Chase! Bakit ko iyon nasabi? Pag boyfriend kasi naaalala ko si Yuan. Si Sir Chase naman ay iba... boss ko siya. At pag inisip kong boyfriend ko si Sir Chase... Hindi ko napipigilan ang pagbilis ng pintig ng puso ko. It's wrong... I don't know why, I just know It's wrong...

"I will not fire you, Eli."

Tinawag niya ulit akong Eli.

Ngumuso siya, ngayon may tinatago ulit na ngiti. "I'm sorry dahil pinahirapan kita sa utos ko. Alam ko... I'm not your boyfriend. It's just that I'm curious... Curious how are you going to treat your boyfriend. Judging by your reaction, kitang-kita na naoffend kita. And I realized you probably have a boyfriend, that's why. I'm sorry."SI SIR CHASE! Nag so-sorry sakin?! ??? ??? ??? :o :o :o :o

"I'm sorry for being... playful... too playful actually." Seryoso siya at sobra naman akong guilty.
"Wala naman po akong boyfriend eh."
"Still. I'm sorry."

Napatitig ako sa mukha niyang maamo. Tumingin siya sakin. He looked away when he saw me staring at him.

"Don't look at me like that." Namula ang pisngi niya kaya mas lalo akong napatitig.

Nakapagtataka naman yata.

"A-Ako po dapat mag sorry eh masama po akong tao, Sir Chase. Mabait ka po at..." Pumikit na siya sa puntong ito. "at eto lang po yung ginawa ko para sayo. Ang sama ko po, sir. Sorry."
"Stop... Stop calling me 'sir'..."
"P-Po?" Nakapagtataka yata lahat ng nangyayari. Dapat na-fire na ako eh.
"Stop... Eliana. Kapag tinatawag mo akong 'sir' lalo mong pinapaalala sakin ang age gap natin kaya tigilan mo na. yan." Tumingin ulit siya sakin.

I'm sure nakakunot ang noo ko ngayon sa pagtataka.

"P-Pero? boss ka po diba? Si-Bench nga eh! (Buti di ko natuloy!) Kinagat ko ang labi ko.
He looked away again. Namula ulit ang pisngi niya. "Yes... Of course I'm your boss. Now I ask you to stop calling me sir-" Sabi niya at biglang seryoso ang boses niya.
"Pe-pero Sir Chase-"
"Or... I'll fire you..." Tinitigan niya ako.
"O-Okay po, si-uhhmm. Chase."
Ngumisi siya, "Better."

Hindi ko talaga alam kung bakit ayaw niyang tawagin ko siyang Sir at bakit importante ang age gap? Bakit din di niya pa ako tinatanggal ngayong 4PM na akong nag re-appear dito sa opisina? Bakit?

"Uhm... Sir-" sabay turo ko sa pintuan.
He frowned, "Shall i fire you, then?"
"Uh... Wa'g po... Sorry. Aalis na ako Chase." Dali kong sinabi.
"Okay, Eliana." Ngumiti siya at umalis na ako sa opisina.

Hindi ko alam kung ilang minuto akong di humihinga doon sa loob pero napasinghap ako paglabas at wagas yung buntong hininga ko.

"Huy!" Sabay palo ni Celine sa likuran ko. Ang sakit huh?
"B-Bakit????

Kasama niya si Luke at Marc na parehong nakangisi at tinitignan akong mabuti.

"Alam mo bang pinagalitan ni Chase si Brittany kanina? FIRST TIME EVER! As in galit na galit siya!" Sabi ni Celine.
"Huh? Bakit daw?"
Sinapak niya yung balikat ko at tumawa, "Bakit? Are you dense? Edi syempre chismis sa buong opisinang nabunggo mo siya kaya natapon yung lunch ni Chase! Hmmm." Tinignan niya akong mabuti at lumiit ang mga mata niya. "This is interesting."
"Di pa naglu-lunch si Chase, Eliana. I hope binigyan mo siya ng lunch kasi gutom na yun. Tatlong oras yung meeting niya kanina at di niya ginalaw ang pagkaing binigay ng taga marketing at yung sa kabilang office. nung narinig nilang di pa siya naglu-lunch, nag order sila ng iba-ibang pagkain at-" Naputol ang mahabang chika ni Marc.
"At. Ni. Isa. Hindi. Niya. Ginalaw. Wala. Siyang. Kinain!" Mas lalong lumaki ang ngisi ni Celine.

Nagbulungan sila ni Luke at tumingin sakin.

"Oo na. Kasalanan ko na. Sorry." Tinakpan ko ang mukha ko sa guilt. "Binigay ko naman yung lunch sa kanya. Natagalan lang ako kasi nahiya na ako sa nangyari. Sorry."
"You really don't get it, do you?" Tumawa si Celine at naunang umalis kay Luke. "How unfortunate... Sa manhid pa siya nahulog."

Umiling ako habang nagliligpit ng gamit sa table ko. Di ko maintindihan sina Celine. Sinong manhid? At ano ang di ko gets? :o :o :o ??? ??? ???

Kawawa naman si Sir Chase o Chase pala... :( Ang sama ko talagang tao! :(
C&♥19
Changes


"Naku Eli, tingin ko talaga gusto ka ng boss mo or something." Sabi ni Denise sa Skype.
"Imposible naman yan, D. Ang-Ang sama-sama ko ngang tao magugustuhan niya pa ako?"

Umirap na lang siya sa kawalan. Isang week na akong bumibili ng lunch ni Sir Chase at kung anu-ano na lang ang binibili ko. Pagkatapos palagi na lang akong nagkakamali, 'Sir Chase' imbes na Chase lang pero di niya pa naman ako tinatanggal sa trabaho.

Natapos ko rin ang isang module kagabi kaya puyat na puyat ako kinaumagahan sa opisina. Jusko! Sana pala di ko tinapos kagabi ayan tuloy inaantok na ako dito sa labas ng meeting ni Sir Chase.

"Bawal ang natutulog dito!"

Napatalon ako sa kinauupuan ko.Si Ma'am Brittany pala.

"So-Sorry po." Sabi ko.
"Hmp!" Mukhang marami pa siyang gustong sabihin pero dumating si Celine at...
"Sige! papasok ako sa board ngayon at irereport ko kay Chase na inaaway mo na naman si-"
"Yeah whatever!" Umalis agad si Ma'am Brittany at kinindatan ako ni Celine.

Pumasok si Celine sa meeting ni sir Chase at lumabas ilang sandali ng nakangiti at agad bumalik sa sariling opisina niya. Dalawang oras na ang meeting at nahuhulog na talaga ang mga mata ko.

Biglang may lumabas na naman sa board kaya napatalon ako. Si Sir Chase pala!

Napatayo ako pero di siya lumapit sakin kaya umupo ulit ako at pinagmasdan siyang umalis papunta yata ng opisina ni Madame.

"Ba't kaya di niya na lang akong inutusan? Importante yung meeting ah?" Bulong ko sa sarili ko.

Baka may gusto siyang kunin? Kanina ayaw niya ako sa loob ng meeting, dito lang daw ako sa labas at si Mary na ang kukuha ng minutes. Tapos ngayon ay di niya man lang ako inutusan.

Ilang sandali ay bumalik siya na may dalang isang tasang kape. Napatingin lahat ng mga nagtatrabaho sa kanya.

"Drink this." Nang nakalapit na siya sakin.

WHAT? Para sakin?

"Pagkatapos ng meeting pupunta tayo ng Mactan para kunin yung records kay Mr. Lim." Aniya.
"A-Ako na lang kaya kumuha sir Chase?" Tanong ko at agad siyang sumimangot.

Hindi ko alam kung bakit. Dahil ba sa tinawag ko ulit siyang Sir o dahil ayaw niya sa ideya ko.

"Malayo ang Mactan dito, Eliana. And didn't I tell you to stop calling me sir?"
"Po.. Sorry Chase." Sabi ko.

Ngumuso na naman siya na para bang tinatago niya ang pagngiti.

"Are you tired?" Tanong niya habang tinitignan akong tumutunganga sa kape.
"Hindi naman." Sabi ko.

Tapos biglang bumukas ang pintuan at lumabas si Mary na nininerbyos.

"S-Sir Chase... Hinahanap ka na nila sa loob." Sabi ni Mary.
Sumimangot si Sir Chase kay Mary at, "Saglit lang 'to, Mary. Tell them."

Bumalik si Mary sa loob at tumingin ulit si Sir Chase sakin.

"Uhmm... salamat sa kape." Sabi ko.
"No problem. Magpahinga ka habang nag memeeting ako kasi may lakad pa tayo pagkatapos, ayt?"
"Okay."

Umalis siya pagkatapos nun at bumalik sa meeting. Narealize ko na lang na marami palang nanonood nang halos lahat ng nandoon ay dumungaw at lumapit sakin.

"Ano ang pinakain mo at nagkakaganyan si Sir Chase ngayon?" Tanong nung isang babae.
"Maganda naman kasi siya." Sabi nung isa.
"Pero seriously mag iisang buwan ng malambot si Sir Chase diba nga pinahiya mo siya noon?" Tanong naman nung isa. "Nung nakalimutan mo ang pangalan niya?"
"MGA CHISMOSA!" Nakita kong halos mag-usok yung ilong at tenga ni Ma'am Brittany nang nakita niya ang mga taong nakapaligid sakin. "Balik na nga kayo sa trabaho! Nothing's special with this girl!!!" Aniya. "Mahilig sa fling si Chase diba, I bet isang buwan na lang aalis ka na dito at masasaktan ka na kaya wa'g kang maging feeling, Eliana."

What? Anong problema ng babaeng 'to. Kainis lang eh! Anong ibig niyang sabihin.

"Wala naman akong pakealam kung anong mga hilig ni Sir Chase, ang alam ko lang nagtatrabaho ako dito." Sabi ko sa kanya dahil sa inis ko.
"What?" Humalakhak siya. "Bahala ka! Tignan natin kung sinong luhaan sa huli!" at umalis.

Ano kaya ang ibig sabihin ni Brittany na mahilig si Sir Chase sa mga fling? Fling? Yung tulad sa mga pinsan kong playboy? At bakit naman tingin nila ay espesyal ako? Diba mabait naman talaga si Sir Chase kahit kanino?

Bumukas ang pintuan ng board hall at nagsilabasan ang mga board members pati si April. 4PM na pala! Huling lumabas si Sir Chase.

Kitang-kita kong nakatoon ang paningin ng mga nagtatrabaho sa kanya. Uminit ang pisngi ko nang nakita ko siyang diretsong naglalakad at nakatingin sakin.

"Let's go?"

Naglaglagan ang mga panga ng mga chismosang nakatingin at halos pati ako'y malalaglag narin ang panga dahil sa kagwapuhan niya. Habang tumatagal ako dito mas lalo lang siyang gumagwapo eh.

"Anong problema?" Tinagilid niya ang ulo niya para tignan akong mabuti kaya di ako makatingin ng diretso sa kanya dahil sa hiya. "Your face is red."

SINABI MO PA SIR EH PARANG KANINA PA AKO NAGPIPIGIL DITO EH.

"Wala po. tayo na." Sabiko at naglakad palabas.

REALLYYYY? :-[ :-[ :-[ :-[
C&♥20
Age Doesn't MatterNasa front seat ako ng pulang Fortuner niya nang pinaandar niya ito.

"Fasten your seatbelts, Eliana." Sabi niya.

Hindi ko alam kung paano niya yun ginagawa. Para bang alam niya na bago niya pa nakita. Dali-dali akong nag seatbelt. Nakalimutan ko kasi dahil sa dami ng iniisip ko kanina.

Na-traffic kami nang biglang tumugtog ang isang pamilyar na kanta na nakapagpapaalala sakin sa buhay na naiwan ko sa Maynila.

I need another story... Something to get off my chest, My life gets kinda boring, Need something that I can confess.
Sick of all insincere, I'm gonna give all my secrets away.


Tumungo ang pag-iisip ko galing sa secret relationship namin ni Yuan papunta sa misteryoso at mukhang puno ng sekreto na pagkatao ni Sir Chase.

"I'm gonna give all my secrets away..." Pabulong kong kinanta.
"Do you like this song?" Tanong niya.
"Yep. Dami kong naaalala."

Lumingon si Sir Chase sakin at ngumiti.

"Like what?"
"Secrets..." Sabi ko.
"I'm gonna give all my secrets away." Kinanta niya rin gamit ang malamig na boses. "I wonder what your secrets are."

Ako naman ang tumingin sa kanya ngayon pero nakatingin lang siya sa kalsada at nakangiti. Napaka misteryoso talaga ni Sir Chase. Kumakati tuloy ang dila ko dahil sa dami ng gusto kong itanong.

"S-" Muntik ko na naman siyang tawaging SIR. "Ch-Chase."
"Yes?" Lumingon siya sakin.

Uminit naman ang pisngi ko.

"Bakit mo nga pala ako pinapatawag ng Chase sayo instead of Sir Chase ngayong boss naman kita?"
He frowned, "Didn't I tell you the reason?"
"Ano ang rason? E-Age gap?"
Nakatingin parin siya sa daanan.

Mas lalo siyang gumwapo dahil sa lights na nagre-reflect sa mukha niya. Papalubog na kasi ang araw at di ko alam kung ilang minuto o oras kami bago makarating sa Mactan. Ang alam ko, nandoon ang airport at bahay ni Mr. Lim.

"Uh-huh." He said simply.
"Anong meron sa age gap?"

Mas lalo siyang sumimangot at nakatingin parin sa daanan. Manghang-mangha ako tamang tangos ng ilong niya at sa expressive niyang mata. Makinis din ang kutis, di gaanong maputi at di naman masyadong moreno, ang gwapo niya talaga! Chase Martin R. Castillo. Dinig na dinig ko na naman ang mabilis at malakas na pintig ng puso ko.

Tumingin siya sakin nang tumigil ang sasakyan sa traffic at nagsimula ang isa pang kanta ng One Republic, Good Life.

"Coz I feel like you're too young. I can't like you."

Nagkatitigan kaming dalawa. Hindi ako sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. Is he hitting on me? He can't be flirting, he's too kind! At kung nagf-flirt man siya, siguro tama yung mga sinabi ni Celine sakin na kung may babae mang aaligid sa kanya ay di niya ito seseryosohin, tama rin ang sabi ni Brittany na mahilig siya sa fling.

"Ehe-Ehem..." Tumingin ako sa malayo. "May weird nga palang sinabi si Ma'am Brittany sakin kanina."

Tumingin ulit siya sa daanan at ngumuso na para bang pinipilit wa'g ngumiti.

"N-Na... mahilig daw kayo sa fling."

Nakita kong bumukas ang bibig niya at isinara niya ulit.

"May mga pinsan akong ganun din." Sabi ko.
"Maybe... noong nineteen pa ako tulad mo." Humalakhak siya. "See? Nung nineteen ako, immature pa talaga ako. Masyadong bata, tulad mo."
Tumango ako, "S-So hindi totoong di ka pa nagkakagirlfriend?"
"Where did you get those information?" Nakangisi na siya at napahalakhak pa habang sumusulyap-sulyap sakin.
"K-Kina Celine tsaka sa mga kasama sa office."
Umiling siya, "Hmmm... I've been with girls but... di pa ako nagkakagirlfriend ng seryoso."

Isn't that dangerous? He's a playboy! I know he is! Well, perhaps nung nineteen pa siya? Natahimik ako.

"Ba't naman? Di ka pa ba na i-inlove?" Sabi ko habang tinataas ang kilay.

Nag seryoso naman ang mukha niya ngayon habang umiilaw ang mata dahil sa city lights na nakareflect dito.

"Paano mo ba nalalaman kung in love ka o hindi?" Tanong niya. "What's the difference between crush, attraction and love, really?" Seryoso siya at mukhang malungkot pero mas naging gwapo siya sa paningin ko, ewan ko kung bakit.

Habang tinitignan ko ang mga mata niyang parehong seryoso at malungkot. Nagtaka ako kung ilang tao na kaya ang napaiyak at ilang puso na ang nabasag ng misteryoso at gwapong mga mata sa harapan ko.

"Kung crush mo ang isang tao, maaring attracted ka lang sa pisikal na characteristics kahit di mo pa siya gaanong kilala. Kung attraction or infatuation, attracted ka sa postibong pisikal at positibong attitude nung tao. Kung love mo naman, kilalang kilala mo na, attracted ka sa parehong positibo at negatibong characteristic at attitude ng tao. Alam mo mong may mga negatibong sides siya, pero mahal mo siya at sapat na dahilan na yun para tanggapin ang buong pagkatao niya."

Napatingin ako sa kanya, kanina pa pala siya tumitingin sakin habang nagta-traffic na naman.

"You know all that and you're just nineteen?" Mukha siyang nalilibang sa sinabi ko.
"Wala naman siguro yan sa edad, Chase." Tinignan ko siya at siya naman ngayon ang tumingin sa kalsada.
"Yeah right. That's what I wanted to hear right now." Ngumiti siya at di ko naman maintindihan kung bakit.

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText