<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

C&♥36-40


C&♥36
What If?


Halos di ako nakatulog kagabi sa dami ng iniisip ko. Ano yung sabi ni Chase? Trash talk ba yun dahil lasing siya? O totoo yun? kung totoo yun...(nagsimula ang paglakas ng pintig ng puso ko)... anong gagawin ko?

Mukhang... mukhang... gusto ko rin siya... pero... mali eh. Mali dahil boss ko siya.

Teka nga lang... Parang limang buwan lang yung nakakaraan nung umiiyak ako paalis ng Maynila dahil kay Yuan ah? Pero pakiramdam ko years ago na yun! It probably takes just one man to forget everything else that mattered before... it takes... one... Chase Martin.

"Good morning!" Sabi ko pagkarating ko sa table kung saan nandoon na si Celine, Luke at Chase.

Ayan na naman si Chase at di na naman tumitingin sakin habang kumakain. Inorderan niya lang ako at nagpatuloy kumain.

"Saan ba kayo kagabi?" Sabi nu Luke. "Bigla kayong nawala ah?"
"Oo nga... Hmmm." Nag evil smirk si Celine kay Chase.
"Not what you're thinking, Celine... no." Humalakhak si Chase at agad naman naging okay yung kaba ko.

Hindi pala siya galit. I wonder if he remembered anything last night?

"Hmmm? Talaga lang huh? By the way... mag fe-free diving kami ni Luke ngayon... Wanna join?"
Tumango si Chase at, "I will kung sasama si Eliana."

Heart-beating-fast resume... faster speed... Lalo na ngayong ibinaling niya na ang tingin niya sakin. I'm sure I flushed.

"Yeah! Sure!" Sabi ko.

Lumiit ang mga mata ni Celine sa kakaexamin sa awkwardness namin ni Chase.

"You need to seriously put your sh1t together." Umiling siya at tumawa.

Habang tahimik lang ako...

"We will... pag wala ka na." Sabi ni Chase at siya naman ngayon ang tumatawa.

Halos sumabog na talaga yung puso ko dito! Ibig ba sabihin nun, pag wala na sina Celine... mag uusap kaming dalawa!? OH MY GOSH!

"Sama nito oh!"
"Alis na kaya tayo, Celine?" Tumawa narin si Luke.

Nang sumakay na kami sa glass boat at umandar na ito. Di parin napapawi ang energy ni Celine... Ayun at madaldal parin.

"Gusto kong makita si Spongebob!"
"Spongebob? Sana nagdala ka na lang ng sponge at hinulog mo dito nang makita mo siya mamaya. Si Patrick lang makikita natin no!" Sabi ni Luke.
"Ay si Patrick pala yung ibig sabihin ko." Tumawa silang dalawa habang inaayos ang mga kagamitan sa diving.
"Wanna try that?" Tanong ni Chase sakin.
"Uh... next time, maybe." Sabi ko.

Tahimik ulit siya habang maingay na nag dive ang dalawa nang tumigil ang glass boat. Nakita pa namin silang dalawa na ngumingisi sa sahig ng glass boat namin...

Ibinaling ko ang tingin ko kay Chase.

"N-Naalala mo ba yung sinabi mo kagabi?"

Hindi siya tumingin sakin, instead, umalis siya sa tabi ko at dumungaw sa ilalim ng dagat kung saan nahulog si Celine at Luke para mag dive kanina.

Akala ko di niya na ako sasagutin kaya tumahimik na lang ako pero lumingon siya sakin at, "I'm not drunk enough to forget that, Eliana." Tumingin ulit siya sa dagat.

Napalunok ako. Tama ba ang oras na 'to para magtanong sa kanya ng mga ganitong tanong? Tahimik lang kaming dalawa. Yung tunog lang ng alon sa dagat ang maririnig. Nandyan naman ang taga-drive ng boat na ito sa unahan pero wala naman siyang pakealam samin.

"Though I regret it, I mean it too." Di siya tumingin sakin pero alam kong malungkot siya.

I wanna hug him. Gusto ko na rin yata siya... Hindi ko lang maintindihan kung bakit siya magkakagusto sakin pero alam ko sa sarili ko na gusto ko rin siya. Tumayo ako pero nakita kong agad siyang naglakad palayo sakin.

"Chase... I... I like you-"
"N-No." Sabi niya na parang nabulunan. "You don't like me... You're just bored."

Naglakad ulit ako papunta sa kanya. Hindi na siya gumalaw.

"You're bored cuz he's not around here." Aniya. "You're not even... completely..." Suminghap siya at pumikit.

Tumigil ako sa paglalakad at nag isip ng mabuti. I'm not completely what?

"Never mind, Eli. I don't want to push you..." Tinalikuran niya ako saka umahon si Celine at Luke na parehong masayang-masaya sa ginawa nila.

"SARAP! Ganda ng mga corals! May nakita pa akong rainbow fish! You should see it, Eli!" Sabi ni Celine sakin pero mejo malungkot pa ako sa sinabi ni Chase kanina.

I'm not even... completely what? healed? over Yuan? honest? I'm just bored? Napaka doubtful niya naman yata. Lahat siguro ng nasa sitwasyon ko ay magugustuhan talaga siya pero bakit niya yun naiisip? I should tell him I like him... I just don't know how to say it.

Nakabalik na kami sa Casa del Sol at pagkatapos nitong lunch namin ay aalis na sina Celine.

"Phewww... Nakakabingi naman 'tong katahimikan." Ngumisi si Luke habang kumakain kami.

At dahil ayaw nila ni Celine ang katahimikan namin ni Chase, nag usap sila ng kung anu-ano. Sinali din nila si Chase kung saan napag-alaman kong suplado siya nung high school pa sila. Suplado, studios at mature. Hindi ko kailanman naranasan maging isang normal na high school student.

"Anong kulay nung gown mo, Eli sa 3rd year at 4th year high school?" Tanong ni Celine sakin.
"Uh.." Hindi ako makatingin. "Gold tsaka grey sa 4th year." I lied.

Napatingin ako sa mga mata ni Chase na nakatitig na sakin, seryoso. Could it be??? Alam niya bang nagsisinungaling ako?

"Sinong prom date mo? Gwapo ba?" Napatingin ako kay Celine.
"Uh..." Tingin ulit kay Chase na seryoso paring pinagmamsdan at hinihintay ang sasabihin ko. "Hin...di ko na maalala."
Tumawa si Celine, "Masyado kang makakalimutin huh? Si Chase nga nakalimutan mo ang pangalan niya noon diba?"
Napatingin ako kay Chase na ngumunguso na ngayon kay Celine habang naalala niya yun, "That got my attention..." Tinaas ni Chase ang kilay niya at tumingin ulit sakin.

Naramdaman kong tumindig ang balahibo ko nang sinabi niya yun. Nagtawanan si Celine at Luke.

"Kasi... all the women you ever met always... always remember your name, Chase! Nakahanap ka na ng katapat mo." Kumindat si Celine sakin.

Uminit ang pisngi ko at dahan-dahan kong dinungaw ang mukha ni Chase na nakatingin sakin habang nakangisi. Kanina lang seryoso siyang nakikipag usap sakin tungkol sa sinabi niya kagabi... yung 'I'm in love with you'... patay! iniisip ko palang napapikit na ako sa hiya at saya!

"Nung nangyari sayo?" Nagkasalubong ang kilay ni Celine.
Di ko namang mapigilang ngumiti nang dinilat ang mga mata ko, "Wala."

Tumingin ulit ako kay Chase na ngayon ay nakataas na ang isang kilay habang naka evil-smirk. Bakit kaya niya nasabi sakin yung mga sinabi niya kanina sa boat? Yung bored lang ako?

Ilang sandali ang nakalipas ay inihahatid na namin sina Celine at Luke papunta doon sa sakayan ng barge dahil uuwi na sila.

"You guys figure things out, aryt?" Ngumisi si Celine at hinampas ko na yung braso niya dahil sa hiyang bumuhos sakin.
"Trabaho naman yung pinunta namin dito." Sabi ko tapos tinignan si Chase na kinakausap si Luke at nagtawanan.
"Basta!" She rolled her eyes and waved goodbye.

Pupunta ulit kami sa villa na binili nina sir Chase ngayon. Naka shorts ako tsaka loose na t-shirt, sa ilalim nito ay yung isa ko pang (sadly) pulang bikini.

('Sorry, Eli pero I love red bikinis kaya yun yung mga inimpake ko sayo.' Sabi ni Denise sa text.) Now I should take note... sa susunod ako na ang mag iimpake. Lahat dapat ako na ang gagawa. I shouldn't be dependent. The man beside me isn't... and I want to be like him.

Nakahiga ako sa nilapag kong sarong sa buhangin habang hinihintay si Chase na nakikipag usap sa isang care taker pagkatapos mag pirmahan ng kontrata.

"Hey, pwedeng tumabi?" Tanong ni Chase at agad akong napaupo sa paghiga ko dahil sa kaba or something.

Agad akong tumabi na halos makaupo na sa buhangin para bigyan siya ng space.

"Come here, closer..." Seryoso pero nakangiti siya.
Lumapit ako at, "T-Tapos na ba kayong mag usap?"
Di niya tinanggal ang tingin niya sakin, "Nope. Pinag aralan pa nila ng mabuti ang kontrata kaya hinayaan ko na lang siyang bumalik sa villa."
Tumango ako.

Tahimik kaming dalawa na nakaupo doon, yung mga braso namin nay nakadikit sa isa’t-isa. Nininerbyos na naman ako. Pero marami akong tanong at frustrated na ako sa mga sagot kaya binalewala ko ang nerbyos ko.

Chase...
Hmm?” Nakatingin parin siya sakin.

Yung alon lang ang naririnig sa gitna ng katahimikan namin. Naisipan kong bago ako magtanong, dapat ay sabihin ko muna ang lahat ng tungkol sakin.

What if...
Tinignan kong mabuti ang mukha niya. Tumaas lang ang kilay niya... Will he still love me? Kung malaman niyang sinungaling ako, mamahalin niya parin ba ako?
What if I tell you that I’m not who you think I am?” Napalunok ako pagkatapos ko siyang tinanong.

Kinakabahan na.

Then I realized something... Now I know why I think it's wrong... It's wrong because I love him too.
C&♥37
He Looked AwayWhat if I tell you that I’m not who you think I am?"

Tinitigan niya lang ako na para bang naghihintay sa susunod kong sasabihin. Natatakot ako. I'm sure he'll be hurt! Pagnalaman niyang nagsisinungaling ako sa kanya baka masaktan ko siya.

"I'm... Eliana Jimenez." Sabi ko kahit alam kong hindi naman talaga niya malalaman kung ano ang ibig kong sabihin. Pero wala na akong ma isip na eksplenasyon para sabihin ang tunay na katauhan ko.
"I... Know." Tumingin siya sa buhangin.

Umiling ako.

"No... Eliana Jimenez, Andrew Jimenez's daughter."
Tinignan niya ulit ako at ngumiti, "I know, Eli."

Kinakabahan na ako. Alam niya? Alam niya kung sino ako?

"You belong to one of the richest family in the Philippines. You're finally being honest, huh?" Umaliwalas ang mukha niya at ngumiti sakin.

Hindi ko alam na ako pala ang malalaglagan ng panga dito. Akala ko ma bibigla siya sa rebelasyon ko o magagalit dahil nagsinungaling ako sa kanya pero mali ako, ako pala yung nabigla kasi alam niya. All this time akala ko walang nakakaalam! Alam din kaya ni Celine at Luke? Sino pang iba ang nakakaalam? Sinong nagsabi sa kanya? Si Bench? Si Daddy?

Ngumuso siya sa pagkakabigla ko at hinawakan ang pisngi ko. Then he's face is serious...

"Ganun ba talaga kasakit para iwan mo yung pamilya mo dun para lumayo sa kanya?" Tanong niya.

Mas lalong nanlaki ang kanina pa nanlaking mga mata ko. Alam kong alam niya yung tungkol kay Yuan pero I got a feeling na maraming-marami pa siyang alam.

"H-How did you know?" I blinked.
Napabuntong-hininga siya at binitiwan ang pisngi ko. No! I want the warmth of your touch! But I can't tell him that now...

"You... got my attention from day one, Eli. Lalo mong nakuha ang atensyon ko nung araw na nakalimutan mo ang pangalan ko. I don't normally research for a girl but I guess I needed to cuz I'm curious about you." Ngumiti siya sa kawalan. "Then I found out, you're one of the Jimenez's. Your mom died when you were two. Homeschooled ka. I got the information of your love life from Celine..."
Talagang laglag parin ang panga ko ngayon.
"Don't worry, ako lang ang nakakaalam sa tunay mong pagkatao." Tumingin ulit siya sakin. "Why are you telling me this?" Nagkasalubong ang mga kilay niya.

Tahimik parin ako sa bigla... Kaya pala halos palagi niya akong mukhang pinagtatakpan kay Celine. Akala ko noon guni-guni ko lang yun pero alam niya pala talaga ang tunay kong pagkatao. Nagsinungaling ako sa kanya, God that was stupid! At nang nagising na ako sa mga iniisip ko...

"Cuz I want to be completely honest with you..." Napalunok ako at nakita ko naman ang pagkabigla niya.
Seryoso ulit ang mukha niya, "Eliana, I'm sorry. Sorry sa mga sinabi ko. I know its too early for you... I won't push you to take a chance with me if you don't like it. Alam kong kagagaling mo lang sa isang masakit na relationship and pressuring you right now about it... will only hurt us." Napalunok siya. "And I'm not used to being hurt... but for you, I will risk this..."
"Chase-"
"Let's take this slow... if you want a rebound..." Lumunok ulit siya na para bang nahihirapan. "I can be your rebound... just as long as when it heals, you won't return to him, stay with me." Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya.

Speechless ako sa sinabi niya. Tama siya, we should take it slow kasi hindi pa kami gaano magkakilala pero alam ko sa sarili ko na gusto ko talaga siya. Mahal ko siya. There's just this overwhelming spark between us that I can't ignore. Ang mali sa sinabi niya ay yung rebound.

"No, you won't be a rebound, Chase." Sabi ko at nakita ko siyang umiiling na.

Nagbabadya na ang mga luha ko sa mga mata. Happiness? Sadness? Pain?

"Sige nga, tell me... why do you think you're a rebound? Hindi ko kailanman magagawa yan sayo-"
Tahimik siya. "Eliana. I'm 27. I fell in love once and it took an eternity to get over it."
Ngayong sinabi niya ito, na curious ako kung sino ang first love niya. "So you think I need an eternity to get over my first love, too?" Napalunok ako.
Tumango siya.

Kainis! Ano bang alam niya!? Lumandas na ang mga luha sa mga mata ko habang nakatingin lang ako sa dagat. Naiinis ako sa kanya! Bakit niya ako pinapangunahan ngayong ako naman ang may hawak at may alam sa sarili kong feelings?

Hinaplos niya ang pisngi ko para punasan ang mga luha pero first time sa buhay ko may sinapak akong kamay habang hinahaplos ang luha ko.

"I'm sorry." Sabi niya pagkatapos ko itong sapakin. Bakit siya pa ang nag sorry?

Pinilit ko ang sarili kong maging matapang para sabihin sa kanya ang katotohanan pero hindi niya naman ako papaniwalaan? Sa inis ko sa kanya! May biglang umilaw sa utak ko!

"What's the name of your first love?" Tanong ko. Bakas sa boses ko ang pagkakainis sa kanya habang kalmado lang siya at pinagmamasdan ako.
Suminghap siya, "We don't have to talk about her, Eli-"
"YOU!" Hindi ko na talaga mapigilan.

I know he's been so good to me... I fell in love with every little things he did for me but I just can't help my feelings right now.

Tumayo ako sa bugso ng nararamdaman ko. Then I saw fear in his eyes...

"YOU'RE THE ONE WHO'S MAKING ME A REBOUND, CHASE!" Hindi ko na mapigilan ang luha ko. Mamumugto ang mga mata ko nito kung magpapatuloy ang pag iyak ko. "SIGURO LAHAT NG BABAE NA NAKA FLING MO NOON AY REBOUND MO SA FIRST LOVE MO... THEN I'M ONE OF THEM NOW... That's why your anxious of me making you a rebound!!! Kasi alam mong gumamit ka rin ng iba para makalimutan mo siya-"
"Eli, that's not it!"
"That's it, Chase!"

Tinalikuran ko siya pero hinawakan niya ang braso ko para pigilan ako. Binawi ko to pero masyadong mahigpit ang pagkakahawak niya. I can't believe were in this situation right now. I just want him to leave me alone and pull my sh1t together...

"Okay! We'll talk about this, baby..." Hinila niya ako at yinakap galing sa likuran.

Amazing how his body can make me so weak... how his words can hypnotize me... I can't move. Humihikbi lang ako habang yakap niya ako. Di ko maigalaw ang mga paa ko para ipagpatuloy ang pag alis ko.

"It's just that... I don't like talking about this part of my life." Aniya.

No! Gusto kong malaman! It took an eternity to get over his first love? Kasali pa ba ang mga oras na ito sa eternity na sinasabi niya? Kung kasali pa 'to, paniguradong rebound nga ako! Ugh! How stup1d I am to think that I'm the one hurting him when right now... he's hurting me!

"Bakit?"
"Coz it's done... It's over, Eli." Hinarap niya ako.
"If it's over... if it's REALLY done, then talking about it should be easy, right?"

Then he looked away.

C&♥38
Beg, Fight and Chase


Niyaya ako ni Chase maglakad-lakad sa buong villa o buong lupa na binili nila. Pumayag naman ako. Naglakad kami sa sea shore. Walang tao dito. Mula kahapon hindi na tumanggap ng tourista ang villa na ito.

"Ophelia de los Reyes was my college professor."

College professor? Pagkasabi niya nun ay parang tumigil sa pagtibok ang puso ko. Pinagmamasdan kong mabuti ang mukha niya habang nagsasalita siya. Minsan, sumusulyap siya sakin, madalas tumitingin siya sa paligid.

Kung college professor niya si Ophelia de los Reyes ibig sabihin matanda na ito? Hindi kaya siya yung dahilan kung bakit bumagsak si Chase sa Intermediate Algebra?

"My Intermediate Algebra professor."

Nanlaki ang mga mata ko pagkakasabi niya nun. Mejo natigilan nga ako sa paglalakad pero pinilit kong magpatuloy dahil nagpapatuloy siya sa paglalakad.

Si Ophelia de los Reyes daw ay na meet niya sa school namin sa Maynila. Seventeen nung nagkakilala sila. Papatapos na ang isang semester nang narealize niyang gusto niya si Ophelia. Ophelia liked him too. Of course, sino ba ang hibang (kahit mas matanda) na hindi magkakagusto sa kanya?

"That's why you failed intermediate algebra thrice?" Natigilan ako sa tanong ko.

Tumigil siya sa paglalakad at lumingon sakin.

Nagkasalubong ang mga kilay niya, "How did you know?"
"Nakita ko sa transcript mo."
Tumango siya at nagpatuloy. Ngayon, di na kami naglalakad. Nakatingin na lang kami sa dagat... its like a dream.
"Yes. She told me to fail it so we can spend more time together. Hindi naman ako matatagalan sa pag graduate kung ibagsak ko yun kaya okay lang sakin. My parents were disappointed, though." Aniya.

Parang ayaw ko na yatang makinig pero ayoko namang maging immature. Ako ang pumilit sa kanyang banggitin ang ex niya kaya dapat ipatapos ko siya sa pagsasalita.

"I couldn't tell anyone about our relationship. Though she's single, kita mo naman, she's my professor, I'm a student. That's wrong."

Like how our relationship will be? He's my boss and I'm his secretary.

"Then... nung gumraduate na ako."

Napalunok ako... mahaba yung relasyon nila huh? Apat na taon yata.

"Sabi niya sakin mag tatrabaho siya sa U.S. She'll chase her dreams."

Now I feel so small like that. The woman is apparently very mature to leave him to chase for her dreams. Hindi ko alam kung ganun ba talaga pero yun mismo ang nasa isip ko. I left Manila to be independent and to avoid traces of Yuan. Samantalang ang first love niya ay iniwan siya para matupad ang kanyang mga pangarap.

"I told her to choose... 'your dreams or me...' she chose her dreams so we broke up." Tumingin siya sakin  at ngumiti.
"What? That's it?" Parang nabitin ako.

Nagkibit-balikat siya.

"Hindi mo ba siya kinumbinsi? Hindi mo ba pinigilan?" Parang nag panic ako sa sinabi niya.
Umiling siya, "I told you... I'm that selfish, Eli. I want my heart to stay close to me... and if she can't do that, I won't beg for anything. It broke my heart but I won't force her to stay with me. It took me years to forget her..."

WHAT? I opened my mouth to say something but I closed it after coz I don't know what to say.

"You... let her go?" Yun lang ang nasabi ko.
Tumango siya, "We've seen each other... last semester of my MBA sa Manila and we're cool."

AND THEY SAW EACH OTHER? Naka move on na ba talaga siya?

"Bakit ayaw mong pag usapan ito?" Tanong ko agad dahil baka may masabi siyang makakapagkumbinsi saking hindi pa siya naka move on.
"Coz it doesn't matter to me anymore. My parents got over it... my sister got over it. Pati ako. It doesn't matter to me. It happened seven years ago, baby."

Napabuntong-hininga ako at naramdaman ko ang pag bilis ng pintig ng puso ko. His sweet words... God, I love to hear that! Gusto ko siyang yakapin at mag sorry dahil pinagdudahan ko siya kanina pero curious talaga ako sa matandang si Ophelia de los Reyes na yan.

The sun was setting. Natulala ako habang nakatayo at iniisip ang lahat ng nangyari.

Narinig ko ang buntong-hininga ni Chase, "I promised myself to never beg for anyone, but right now..."

Napatingin ako sa kanya. Malungkot ang mga mata niya habang dahan-dahan akong nilalapitan.

"I'm begging. I don't want to risk anything, my heart, my pride, but I will lay it on the line, I will risk it because I'm in love with you."

Tumigil siya sa paglalakad dahil malapit na kami sa isa't-isa.

"No... I wont be a rebound... no I won't be the one to chase, to beg someone to stay... I won't be that kind of man... but those principles come crashing down the day we met." Nilagay niya ang noo niya sa noo ko.

Grabe! I think my heart's mad! I don't know kung ilang beats na ang ginagawa ng heart ko kada segundo, ang alam ko lang, di na normal yun. Sa lakas at bilis nito parang matutunaw na ako.

"Why, Chase? Why?" Mahinahon ang pagkakasabi ko nito.

Careful ako para di niya malamang naghuhuramentado na ang puso ko sa loob. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko gamit ang dalawa niyang palad.

"I don't know."
"Chase, I like you so much because you're mature, sweet, kind, gentleman and handsome... Why do you like me? Hindi ko maintindihan. I'm just nineteen, I'm not even close with the mature woman you used to love-"

Hinalikan niya ako. I think my heart left me.

"Yes. I don't know, too, baby. Ni hindi ko alam na posible akong ma inlove na wala yung standards ko. I know you're innocent, beautiful, and kind too... but frankly you're not my type of woman. Still, I fell for whatever you have, baby."

Pumikit siya. Hindi ko na alam kung tumigil na ba sa pagpintig yung puso ko o talagang umalis na yun sa dibdib ko.

"And... you told me you like me because of those things... I don't want a fleeting attraction, Eli. Kung darating ang panahon na hindi na ako tulad ng inaasahan mo. Someday, I won't be attractive anymore, and someday I'll probably bore you out. I don't think you'll stay with me. You're just nineteen and you can always explore the world, get all the boys you want because you're beautiful and sexy and innocent."

Gusto kong pigilan ang pagsasalita niya dahil mukhang siya yung nasasaktan sa bawat salitang binibitawan niya pero hindi ko magawa...

"You are too young. You may find someone better than me through the years, like how you found me after Yuan, and by that time I'll be old, lonely and I'll still be in love with you." Napalunok siya at tinitigan niya ang mga mata ko. His stare took my breath away. Para bang nakikita niya ang puso at kaluluwa ko. At nakikita ko rin ang puso at kaluluwa niya... he's sad and I can't believe he's sad because of me.

Wala na talaga akong magawa kundi manghina.

"And I will be sad but I'll let you go if you want me to. But I will surely beg, fight, and chase."

Even the thought of it was terrifying. I don't know how or why, in a short time, all of these hapenned.

"No. Chase, I'm in love with you too. Don't you ever let me go." Hinalikan ko na rin siya.

It was the sweetest possible kiss I can give to a man. I've never been this happy in my life.
C&♥39
Not Knowing You Sooner
Tahimik kaming bumalik ni Chase sa Casa del Sol. Hawak niya ang kamay ko at di ko na talaga mapigilang ngumiti all the way.

Dapat ba sabihin ko 'to kay Denise? I don't know. Hindi ko naman alam kung paano ko sasabihin sa kanya. 'Denise, kami na!' - I'm not even sure if he really is my boyfriend or what.

"I... I booked you another room." Napalunok siya pagkasabi niya sakin nito.

Nagdidinner kaming dalawa.

"Huh?" I blushed. BAKIT NAMAN?

But yes, I know why of course! We couldn't do that...

Nag evil-smirk siya, "Can't cross that line, baby. Its just too hard for me..." Tumawa siya.

Grabe, uminit ng sobra-sobra ang pisngi ko. Halos di ako makatingin sa kanya.

"God, you're so cute!" Mas lalo pa siyang tumawa kaya sinapak ko na ang braso.

Tigas naman ng braso nito oh. Kainis! Namamanyakan na naman ako. Ano ba yan! Kahiya ito.

"Tigilan mo ako, please?" Napapikit ako.
"You really should stop being cute... trying so hard to not kiss you here." Ngumisi siya at uminom ng tubig.

WHAT??? Yung lahat ng actions niya at sinasabi niya ay parang naloloka ako. Please? Bigyan niyo ako ng pampakalma.

*Krrriiiiiinngggg*

Tumunog yung cellphone niya kung saan agad niyang kinancel at ngumiti sakin. Nakapagtataka naman yata?

"Uuwi na tayo bukas." Sabi niya nang seryoso.

Pero bago pa ako nakapagsalita... Tumunog ulit ang cellphone niya.
*Kriiiiing*

"Chase, you should get that. It must be important." Sabi ko.

Tinitigan niyang mabuti ang cellphone niya at sumimangot. Sumulyap siya sakin at...

"Excuse me." Tumayo siya at umalis.

Kinabahan naman ako agad. Wa'g OA, Eliana. Baka tungkol lang yun sa office or whatever. Five minutes nang bumalik siya at nakasimangot parin...

"Maaga tayo bukas." He sighed.
"B-Bakit?" GRRR! I'm trying hard to sound like its okay.
Ngumuso siya para pigilan ang pag ngiti. "I need to fix some things." Aniya.
"Si madame ba ang tumawag?" Tanong ko.
"Yep." He looked away. "Hmmm. Siguro dapat sulitin natin ang gabing to?" Nag evil smirk siya sakin.
"WHAT?" Ayan na naman at nagsisimula ng uminit ang pisngi ko.

Sometimes, Chase can be so.. uh... dirty... Well, what do I expect? He's already 27 and he's probably used to doing that... err..

Humalakhak siya at para bang basang-basa niya ang iniisip ko, "Not that, Eli... Pero kung gusto mo, why not!?" Tumawa pa siya lalo.

Hihimatayin na talaga ako sa hiya! GRRRR!

"Let's go clubbing!" Tumayo siya at naglahad ng kamay.
"Huh?"
"Yes... Wala naman kasi masyadong attraction dito pag gabi, clubbing lang ang meron. Let's go!"

Tumango ako at agad kaming nagpunta sa Party Shore - yung club dito sa Casa del Sol.

Maingay parin yung music gaya nung una kaming nagpunta dito hinila ako ni Sir Chase sa dancefloor.

"Are we gonna dirty dance?" Tumawa ako sa kanya.

I thought he hated dirty dancing? Mas lalo akong natawa.

"No... slow dance, baby."
"WHAT?" Tumawa ulit ako pero pinulupot niya na ang braso niya sa baywang ko.

Natigilan agad yung puso ko. Ngiti na lang ang naiwan sa pisngi ko at ayan na naman ang walang katapusang malakas at mabilis na pintig ng puso.

"Put your hands on my shoulders." Ngumisi siya at kumindat.

Dahan-dahan kong nilagay ang mga kamay ko sa balikat niya. Tinitigan niya ako at na realize ko na talaga kung gaano ako kasaya na nandito kaming dalawa. Its like a dream... Sana di na lang ako magising. Ayoko ng magising. I've never felt this way before... Yung parang ayaw mo ng bumalik sa dati ang lahat. Gusto mo dito lang... ngayon lang...

"I love you." Sabi ko nang di ko na mapigilan ang damdamin ko.

Marahan niyang hinalikan ang mga labi ko. This kiss was even sweeter than the last one. Hindi naman ako yung PDA type na babae pero pinikit ko ang mata ko at binalewala ang mga tao sa paligid. Natigil lang kaming dalawa nang narinig na naging slow dance yung music.

Napatingin ako sa paligid at nakitang nakatingin na ang mga tao samin ni Chase. Nakangisi sila at nag slow dance na rin tulad nung ginagawa namin. Nakakahiya pero nang tinignan ko si Chase nawala lahat ng hiya ko, nakatitig lang siya sakin habang ngiting-ngiti.

"I love you even more, baby." Bulong niya sakin.

"CHASE MARTIIIIN!? The most eligible bachelor is TAKEN!?" May sumigaw sa malayo.

Hindi ko alam kung nasaktan o excited yung sumigaw pero nakita ko talagang mas tinignan kami at mas nag bulung-bulungan ang mga tao.

"So famous!" Tumawa ako.
He smirked, “Let’s go somewhere else! Istorbo!” Sabi niya at hinila ako palabas pagkatapos ng isa at kalahating oras pagsasayaw namin.

Umalis kami doon at napadpad sa swimming pool kung saan may iilang taong nag na-night swimming. Naglakad kami sa gilid ng pool at naisipan kong itulak siya sa pool. Yun nga lang... na realize kong di ko kayang itulak ang buong katawan niya dahil sa tigas ng muscles kaya hinubad ko yung soot ko (yes, I’m still wearing the red bikini).

What are you doing?” Napalunok siya at nalaglag ang panga.

Ngumisi ako. Natigilan lang siya.

Pormal ka masyado!” Tumawa ako at tumalon na sa pool.
WHAT?” Nabigla parin siya.
Ano? Lika na!!!” Sabi ko habang nag swimming palayo sa kanya.

Napatingin ako sa paligid. May grupo ng mga babaeng nakatingin na saming dalawa at nagngingitian.

Chase Martin!” Sigaw ko. “What are you waiting for-

Talagang natigilan ako at nalaglag ang panga nang nakita siyang nag strip! ESTE... OH MY GOD! Hinubad niya yung t-shirt! Good thing pwedeng mag board shorts dito at di niya na kailangang mag trunks. Walang hiya!? I thought this was a good idea?

Lumangoy siya papunta sakin habang nakasimangot at tumitili ang mga babae sa paligid.

You can’t strip in public, Eli!” Tinuro niya ang kabilang side kung saan may mga lalaking nakangisi habang tinitignan kami. “They were undressing you while you were stripping!

Ay galet?

Didn’t know!”

Lumapit siya sakin. I can almost feel his strong muscles against my skin. Uh-oh! Masama yatang magalit si Chase. Pinulupot niya ang malalakas niyang braso sa magkabilang braso ko na parang niyayakap. Naramdaman ko na rin yung legs niya sa legs ko.

Now, its payback time. Those guys should see that you belong with me...

His kiss was territorial. Halos ma carried away ako at hinayaan ko na lang siyang angkinin ako. Yes, Chase. I’m yours.

UGH! GET A ROOM!” Narinig ko ang isang pamilyar na boses na kay Marcus ang sumisigaw sa malayo. “NOT IN MY POOL, Chase Martin!

Nakangisi si Chase pagkatapos niya akong halikan para tignan kung saan galing yung boses na sumigaw kanina. And I was like... ‘why are you stopping. kiss me again.’ I wish someone could drain my Jimenez blood. Kailangan ko yata ng bampira o patransplant ng bone marrow. Ugh!

Napabuntong-hininga si Sir Chase, “It took just one Eliana Jimenez to make me realize that anyone before you was just a guide, and there will be nobody after you...

Lumandas sa pisngi ko ang luha ng kaligayan. I’ve never been this happy ever. Tulog ako noon... mula noon, himbing na himbing ang pagkatulog ko at nang dumating si Chase ay saka pa ako nagising.

I tried so hard to spend my night away from Chase. Nandito ako sa kwarto na tinulugan nina Luke at Celine kahapon at di ako makatulog. Iniisip ko si Chase... nasa kabilang kwarto. Ano kayang ginagawa niya? Its one in the morning, tulog na siguro siya? Maaga pa kami bukas eh.

Tinignan ko ang cellphone kong may 9 missed calls kay Denise at isa kay Bench, isa din kay Daddy. Ano kayang nangyari kay Denise at bakit wagas makapag miss call?

Message niya:
Answer my calls. Emergency.

I typed:
What?

Pero di siya nagreply, siguro tulog na. Nag tiptoe ako palabas ng room para katukin si Chase sa kabilang kwarto. Agad niya itong binuksan with his wicked smile.

Finally?
Sinapak ko na, “No! Uhmmm. I can’t sleep. May movies ka ba sa laptop mo? Or sa flatscreen na lang?” Tanong ko.
Hmmm. Yep, meron sa laptop. Let’s watch?” Siya pa ang nagyaya sa gusto kong mangyari.

I crawled on his bed. Inayos niya naman yung laptop para makapanood kami habang tinitignan niya ako ng nakangisi.

Are you tempting me or something?

Boys. Men. All the same. Napaka inosente naman ng gusto kong mangyari pero itong si Chase ay dirty minded masyado.

I frowned then he chuckled, “Oh yes! Movies.

Siguro mahirap talaga sa mga lalaki ang ganito. Lalo na kung close masyado gayong nasa dibdib niya ang ulo ko habang nanonood kami ng movie. Pero ganun talaga yun, based on experience, ganun ang mga lalaki. The good thing is, may iba sa kanila ay kayang kumontrol sa ‘urge’ na nararamdaman. Alam kong mas malala yung ‘urge’ na yun kasi gusto niya ako. Alam ko ang lahat ng ganito dahil may dalawang pinsan akong parehong playboy... Kahit na di naman namin nagagawa ni Yuan na maging ‘alone’ together while we were together, alam ko parin ang detalyend ito dahil mismong pinaka close kong pinsan ay lalaki din.

Ang alam ko, action yung movie pero hindi ko na alam yung story dahil masyado akong maraming iniisip tungkol kay Chase. Si Chase na ngayon ay dinig na dinig ko ang malakas at mabilis na pintig ng puso habang sinusuklay ang buhok ko gamit ang kamay niya.

Baby, I think I’m crazy about you.” Bulong niya sakin na ikinasaya ko.

Di ko mapigilang ngumiti. Please God, let this work. Let everything work for me. I know I’ve been praying about me and Yuan last year but right now... I want this one to work. Di bale ng nasaktan ako ng todo-todo noon, I can’t even remember anything about Yuan and I. Para akong na amnesia.

Me too. My only regret is not knowing you sooner.” Sabi ko habang pinipikit ang mga mata ko.

Hinalikan niya ang ulo ko bago ako nakatulog.
C&♥40
Marraige Interview

Kinaumagahan, ang saya ko nang bumugad sakin ang mukha ni Chase.

"Good morning, baby." Aniya.
Ngumiti ako, "Good morning."

Nasa dibdib niya parin ang ulo ko. Pumikit ulit siya at ngumiti.

"Uhmmm. Di pa ba tayo aalis?" Tinangka kong bumangon pero hinila niya ako pabalik sa kanya.
"No..." Nakapikit parin siya.

Tinitigan ko siya hanggang sa dumilat ulit siya. Nilagay ang index finger at thumb sa chin ko at hinila niya ito sa kanya.

"I love you, baby." Hinalikan niya ulit ako.

Sarap ng hininga niya kahit maagang-maaga pa! Na conscious tuloy ako sa sarili kong hininga. Errr...

"I love you too."

Ngumiti siya habang hinahalikan ako. Pero ilang saglit lang ay napabuntong-hininga siya nang narinig ang nag huhuramentadong cellphone.

"I guess we really have to go." Aniya.

Saka kami bumangon sa kama. This is my first time to wake up beside a man (well, except kay Bench). Ang saya ko syempre who wouldn't be happy if you wake up with Chase Martin?

Kitang kita ko ang muscles niya habang naglalakad at chinicheck ang phone niya with his sleepy eyes.

Nakita niya ang pagtitig ko kaya ngumisi siya, "Si mama. I bet she's freaking out right now." Napabuntong-hininga ulit siya.
"Bakit?" Sumimangot ako at kinabahan.

Bakit nag f-freak-out si Madame? May malaking client ba na kailangang harapin ni Chase ngayon?

"We should go-" Sabi ko. Umupo ulit siya sa kama at pinulupot ang braso niya sa baywang ko.

Nilagay niya ang mukha niya sa leeg ko at suminghap siya.

"I think we should stay. Its not important." Bulong niya sa leeg ko.

Ako dito halos di makagalaw. Masyadong... masyadong nakakahyperventilate yung ginagawa niya eh. Hindi ko alam kung makakalimutan ko ba lahat yung mga sinasabi at ginagawa niya sakin... I bet hindi kaya we better work! This better work! I know parang na paparanoid na ako sa relationships dahil sa nangyari samin ni Yuan pero sobrang wish ko na mag work itong samin ni Chase.

"What's wrong?" Tinignan niya ang mukha ko. "You're heart is beating really fast."
Ngumiti ako, "Lagi naman eh pag kasama kita."

Hinalikan ko ang labi niyang kanina pa nakakatempt. Hinalikan niya rin ako. Halos ma carried away ako at parang sumasang-ayon na rin ako sa gusto niyang dito na muna kami.

"Ugh! No, baby. Let's take it slow right?" Ngumisi siya. "But if you want to..." Hinalikan niya ulit ako.
Tinulak ko siya. Talagang effort yung ginawa ko dahil buong katawan ko gustong magpatuloy.

Ngumisi pa siya lalo.

"Chase Martin! We should go!" Sabi ko. "Err... I'll just... shower." Tapos tumakbo na ako.

Habang paalis ako dinig na dinig ko ang paghalakhak niya. Kainis! Darn Chase Martin, ako yata ang nababaliw dito eh!

Nag shower ako sa room ko at narealize na may reply pala akong hinihintay kay Denise. Nang tinignan ko ang cellphone ko, naka off na ito. Nag lowbat na yata. Wala na akong panahon sa pag cha-charge dahil mag iimpake na ako at aalis na kami ng maaga ni Chase. Di ko alam kung maaga pa ba ang tawag dito pero mag aalas otso na.

Kumain kami ng breakfast bago umalis habang nasa background si Marcus.

"Dunno why some couples check in two rooms when they can actually sleep together." Parinig niya.
Umiling si Chase kaya lumapit si Marcus samin.
"What Chase Martin? Di umubra yung charm mo dito kay Eliana no?" Tumawa siya. "Nideny ka nga niya eh... Making out in my pool doesn't mean she-"
"Shut up, Marcus! Check mo na lang kaya ang CCTV mo? We spent the whole effin night together and that's none of your business!"

Laglag ang panga ko at pati ang panga ni Marcus habang tinitignan niya ako at tingin pabalik kay Chase. Nag walk-out siya at tumawa si Chase kaya sinapak ko na.

"Oh? What's the problem?"
"Baka anong isipin nun!" Sabi ko.
"Hayaan mo na. May magagawa ba siya?" Tumawa ulit siya.

Hindi matanggal ang ngiti sa mukha niya pagkalabas namin ng Casa del Sol. Palagi niya ring hinahawakan ang kamay ko na para bang nawawala ako pag di niya hawak. Masasanay talaga ako nito. Puro siya yung nasa isip ko... yung galaw niya, katawan, mata, labi, buhok... puro siya. Kung hindi ko naririnig yung bulung-bulungan sa paligid siguro di ko na marerealize na nasa barge pala kami o nasa terminal pala kami... kahit saan.

"Chase Martin Castillo? Sa CPI? Gwapo niya no! Pero maganda din ang girlfriend, deserving! Pero gwapo niya talaga! Breathtaking!"

Napalingon talaga ako sa nagsabi nun. Hindi lang talaga ako ang nakapansin na BREATHTAKING ang pagmumukha niya. Postura palang nakakainlove na. Ang totoo... kailangan ko pang maging deserving sa kanya!

Sinundo kami ng pulang Fortuner nila at titig na titig ang driver nang nakita ang magkahawak naming kamay. Hindi kami natulog ni Chase buong byahe. Nag kwentuhan kami tungkol sa isang oras na pag uusap nila ni Bench sa cellphone ko nang nasagot niya ito one time. Pinaulanan daw siya ng death threats ng pinsan ko bago binaba ang cellphone.

Nalaman ko ring kilala niya si Bench sa pangalan at hindi sa mukha kaya grabe siya kung makapag react nung Anniversary sa CPI. Nalaman ko rin kung paano niya ako pinaimbestigahan.

"You what?" Nabigla ako.
"Hired an investigator?" Tumawa siya. "I was just sooo curious, Eli. I'm sorry."

Natawa na rin ako. Halos mag freak-out nga ako dun pero sinabi niya namang di ako sinusundan or whatever.

"Nasa Maynila yung investigator... Since I know your dad and I've got a feeling na may kung ano sa profile mo, pinatanong ko sa kanya kung may kilala ba ang mga tao dun na Eliana Jimenez."

Tumango ako. Akala ko sinusundan ako!

"Stalker!" Sabi ko.
Umiling siya, "No, I'm not! At least not like your cousin, Eli. Siya na ang pinaka stalker na taong kilala ko. Pinaimbestigahan niya pati ang imbestigador ko."
"WHAT?"

Nang nakarating na kami sa Cebu City proper, mas humigpit ang hawak ng kamay niya sakin at mas nagseryoso siya.

"Baby,"
"Hmm?"
"Whatever happens... just believe in me, okay? Trust in me, okay?" His sad eyes were heart breaking.

Kinabahan na agad ako pagkasabi niya nun at naaalala ang mga missed call ni Denise. Sh1t! Mas lalong kinabahan ako.

Lumiko ang sasakyan sa isang subdivision o village na may pangalang Beverly Hills.

"Why?"
"Si mama... she's doing it again."

Sobrang sama na ng mga iniisip ko... Bakit? Ayaw sakin ng mama niya? Na exposed ako at di niya gusto yung pagkatao ko? Akala na naman nila na anak ako sa labas? Na di ako karapatdapat kay Chase? At bakit niya ako dinadala dito sa Beverly Hills?

"Baby, its our house." Aniya nang tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang napakalaking bahay.

Daig pa nito ang bahay nina Bench sa Maynila! Kanina pa ako nakakakita ng malalaking bahay pero itong bahay nila ang pinaka malaki at pinaka magandang nakita ko.

"Let's go..." Naglahad siya ng kamay at napalunok ako.
"Chase, what's wrong?" Tanong ko.

Tahimik lang siya at ngumiti. Ngiting mas nakakapagpakaba pa sakin.

"She's doing it again."
"Doing what?" Tanong ko.
"Some marraige interview for me."
"WHAT?"
He sighed, "And as usual, I'm gonna reject it, baby. Come with me..."

Nilagay ko ang kamay ko sa kamay niya at mas lalong kinabahan.

"I love you... and whatever happens... I will always love you." Bulong niya nang papasok na kami sa double doors na pintuan ng bahay nila.

Engrande at makintab ang buong bahay nila. Namiss ko lalo yung bahay namin. Kulay puti ang lahat at madalas may accent ng brown. May mga halaman din sa loob, hula ko ideya ni madame.

Nang nakarating kami sa dining area nila, agad kong tinanggal ang kamay ko sa kamay niya.

"Chase, son, finally!" Sabi ni madame.

Lumapit si Chase kay madame na nakaupo sa hapagkainan. Nasa gitna ang daddy niya samantalang may dalawa pang matanda sa kabilang side na parehong mukhang respetado. At may isang maganda, mature and sophisticated-looking, chinita (parang korean doll) at graceful na babae sa kasama nila. Panay ang tingin nito kay Chase na naglalakad galing kay madame papunta sa daddy niya at ngayon ay papunta na sa dalawang matanda at nakikipagkamayan.

"Chase, this is Natalia." Sabi ni madame sabay ngiti niya sa babaeng maganda.

I got this weird feeling that I shouldn't be here. I'm not even noticed!

"Eliana!?" Just when I thought nobody noticed me... "Good to see you, dear!" Nilapitan ako ni madame at hinalikan ang pisngi ko.

Napangiti ako... plastik kasi hindi ko alam kung paano ngingiti sa kabila ng lahat ng ito.

"How was the trip?"

Napatingin ako kay Chase na nakikipagkamayan na sa kay Korean doll Natalia!

"It was... good." Sabi ko at ibinaling ulit ang tingin ko kay madame.

Ngumisi siya at sumulyap kay Chase at pabalik sakin.

"Come here, Eliana. Sit with us." Sabi ng daddy ni Chase.
Umiling ako, "Di na po... Uh... Babalik na ako ng Riala. Aayusin ko pa ang gamit ko."

May sasabihin sana si Chase pero naunahan siya ni Natalia.

"Ma-dame." Pati pagkasabi niya nito ay kakaiba. "Is that Chase Martin's secretary?" Tumaas ang isang kilay niya habang tinitignan ako.
"Yep. Really pretty, huh?" Sabi ni madame.

Nagpatuloy sa pagtaas ang kilay ni Natalia habang nihead to foot ako. Napatingin ako sa nakangusong si Chase - nagpipigil na naman sa ngiti. Inirapan ko na.

"Ma... I think I should escort Eliana outside?"

Napatingin kaming lahat kay Chase.

"Wa'g na, Chase..." Napatingin silang lahat sakin. "I mean... Sir... Chase."

Hindi na napigilan ni Chase ang ngiti niya... Ngiti-ngiti ka diyan samantalang tumataas ang altapresyon ko dito! Idiot! I'm mad at you! Hindi ko alam bakit! GRRRR!

"No, I insist!" Tumango pa siya habang ngumingisi. "Excuse us."
"Okay! Are you sure di mo siya iinvite dito sa lunch?" Tanong ni madame.
"No, I don't think she likes that idea..." Aniya habang tumitingin ng diretso sa mga mata ko.

Di naman ako makatingin sa kanya. I hate this!!! UGH!

"Excuse us." At hinila ako palabas ng bahay nila.


Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText