<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

Chapter 4 Back to Zero


Chapter 4 Back to Zero
[Nag bihis na si Jini. Ayun, depressing ang soot nya, parang tomboy! Haha. ulol kasi eh! May nalalaman pang cap at baller! Haaai naku! Back to zero talaga!]


Pag dating nya sa meeting place...

Matt, Jai, Tony, Jenicca, Christina, Mikee is already there.

Jai: Oh Jini! Ang tagal mo!
Matt: HAHA. Oo nga.

Jini thought:
Asan na kaya si Kenjie?

Habang tumitingin sa paligid.

Christina: Oi! Looking for your ex?
Mikee: Ahem Ahem...

Tapos, napalingon si Jini sa likod nya.

TADAHHH! It's Kenjie...

Matt: Uy Ken!

Si Kenjie naman, parang na shock sa itsura ni Jini.
Si Jini naka titig kay Ken na parang bata na nakakita kay Santa Claus!

And then...

Kenjie: Guys!

Lumabas si Tanya sa kanyang likuran...

Kenjie: Okay lang ba kung sasama si Tanya sa outing?
Mikee: WHOA!

Christina: Whaat? Who's-
Tanya: I'm Tanya Santos.

Habang inaabot ang kamay nya kay Christina.

Si Jini? Ayun, nakatunganga na lang.

Matt: (whispered to Mikee) ipa upo mo muna si Jini!

Kaya hinila ni Mikee si Jini sa isang upuan...

Tony: ahem... Jin! Okay ka lang?

Tapos...

Tony: (whispered to Christina) Tin, Tanya Santos, model yan.
Christina: Ahh. Tanya Santos! The model right?
Tanya: Oh yeah! I'm glad that you know me.
Christina: Ahhh! Nice meeting you!

Christina thought:
Si Tony lang nakakakilala sayo noh! lol

Kenjie: Si Tin? okay lang bah?
Christina: oh sure Ken!

Umupo na silang lahat.

Si Kenjie, tumingin kay Jini na nakatitig sa kepeng inorder ni Mikee.

Kenjie: So when is the outing?
Christina: Uhmm.. this coming 13th?
Kenjie: Okay! Game! Saan nga ulit?
Christina: Sa Te Beach Resort!
Tanya: Wait wait. When is it again?
Christina: 13.
Tanya: OH MY! May pictorial ako nyan?

Jini thought:
Ano? Sila na bah? Wala na talaga akong ibang maisip.

Christina: How about 14?
Tanya: Uhhmm.. hindi rin!
Christina: So panu yan guys?
Tanya: Uhmm.. Siguro, I wont go with you na lang?

Habang tumitingin kay Kenjie!

Kenjie: No! dapat kang sumama! I've heard that Te Beach Resort is one of the finest!
Tanya: of course, Te's are very rich! Sa kanila din yung JoseRhea Farm and Lands! Kaya, I know for sure na their place are the best, kaya lang-

Jini: (whispered to Jenicca) sila na bah?

Kaya lang, parang hindi whisper eh!

Napatingin kasi si Tanya sa kanya!

Tanya: Oh! Ikaw pala si Jini right? I didn't notice you eh, kasi, you look odd. No, I mean, you don't look like any girl here! Uhm. No offense ha!

Jini thought:
EH loko ka ah! Pasalamat ka namamanhid pa ako!

Kenjie: Ahem. Uhm.. Tanya, when is your free time?
Tanya: Uhm. Siguro 15?
Christina: 15? is it okay with you guys!

UmOO na man sila... except kay Jini na tulala!

Jenicca: Jin, Ano? 15?

Jini thought:
Ohhh! My... gosh... 15 is my flight to Manila!

Jini: Hindi ako pwede nyan eh!
Christina: what?
Jenicca: (whispered to Jini) Oi! Wag mo ngang dalhin ang problema nyo ni Kenjie sa outing natin.
Jini: Hindi ah! I swear! Hindi ako pwede!

Nag tinginan sila sa isa't isa.

Jini: Uhmmm. Hindi na lang siguro ako sasama?

Tahimik pa rin.

Jini: uhmmm. Okay lang naman sakin yun eh!

Tahimik pa rin.

Jini: Importante kasi eh.
Kenjie: I know you. Hindi ka kailanman nag absent sa mga outing at meetings natin. Wala ka sa 15? That's impossible!

Jini thought:
Heck! Totoo naman na wala ako ah! Dibah? I am not pretending!

Jenicca: How about 16?
Jini: HA? Wala pa rin.
Jenicca: 17?
Jini: Hindi rin! Mawawala ako for 5 days!

Jini thought:
Wala naman kasi talaga ako.

Christina thought:
Jini! Ano ka bahhh!

Kenjie: Bakit? Saan ka pupunta sa limang araw na yan?
Jini: Hmmm-
Tanya: Okay! How about 20?
Jini: AH.
Kenjie: Wag mo sabihing wala ka nyan!
Jini: UHM.

Sinipa ni Tony ang paa ni Jini.

Tony thought:
Jini, don't be dumb!

Jini: O-Oo! Andyan ako!
Matt: Well that's great!!

Napa hinga silang lahat ng malalim...

Jini: CR muna ako.

Tapos, umalis...

Christina: Ako din...

Pag dating nilang dalawa sa CR...

Christina: Jin! Ano bah!? Why are you acting weird?
Jini: No! No. Hindi ito about kay Kenjie at Tanya.
Christina: Then what?
Jini: Kelangan kong pumunta sa Manila this 15 eh. Uuwi kasi sina Kuya!
Christina: Really?
Jini: Bakit ba kasi kasama si Tanya?
Christina: Hmm.. sabi ko na nga bah!
Jini: Totoo na pupunta ako ng Manila this 15. Pero, hindi nyo ba naiisip na kayong lahat may pertner, except sakin? Then? Ang bilis nya naman atang makahanap ng bago! Samantalang ako, wala pa rin. Sya pa rin!
Christina: Wala namang masama! He is single, she is single. Humanap ka ng iba, marami pa dyan!
Jini: I hope ganun ka dali!


Sumandal si Jini sa pintuan ng CR.

Christina: We just have to accept the fact na eto na ang nangyayari ngayon!

Jini bit her lip.

Christina: Why don't you dress well nalang muna? Ikaw kasi, wala kang ka fashion-fashion kaya weird ang tingin ng mga tao sayo!
Jini: Tin, all I want is him.
Christina: Move on!
Jini: Panu?
Christina: Show him that you don't love him anymore?
Jini: Panu?

Yinakap ni Christina si Jini..

Christina: Sorry. Hindi ko rin alam kung papanu mo yun gagawin!

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText