<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

29th29th~
Summer: Pupunta parin ako.
Hinang-hina ako nang dumating sabay. Wala na akong lakas para umiyak. Nandoon si Aliyah at Nadine sa bahay.

Mukha silang may pinagkakaguluhan na newspaper.

Wala na akong lakas para usisain pa ang dalawa.

Didiretso na sana ako sa kwarto nang napansin ko nung nakita nila ako, tinago nila iyon.

"Ano yan?" Tanong ko.
"W-Wala." Sabay silang dalawa.

Natigilan ako at tinignan silang dalawa sa mata.

Napabuntong-hininga sila.

"May party na gaganapin sa Sortee bukas."

Ipinakita nila ang newspaper na naka frontpage ang Sortee. Parang may bubuksan silang bagong resort.

New resort. New life.

Tinignan ko ito at nakita si Lex kasama ang kanyang mama sa frontpage.

"May sakit daw ang papa ni Lex." Sabi ni Aliyah. "At... nasa Pilipinas na siya."

"Alam ko." Sabi ko ng walang gana.

"P-Paano mo nalaman?"

"Nag-usap kami ni Kyla kanina. 3 days ago, nakarating na siya dito. Ni hindi niya ako tinext o tinawagan! Yun lang yun! Ayoko na!" Sabi ko.

Aalis na sana ako at papasok na sa kwarto.


"Nagpunta siya dito." Sabi ni Nadine.

Para siyang pinipigilan ni Aliyah sa sinabi niya.

"Si-Sinabi niya samin na wa'g daw naming sabihin sayo ang pagpunta niya dito at pagdating niya sa Pilipinas."
"Yeah yeah! I get it now!" Pumasok ako sa kwarto at ni-lock ang pintuan.

"Summer!" Kinatok nila ang pintuan ko.
"Summer!"

Napapikit na lang ako sa sakit.

"Wa'g kayong mag alala, di ako magpapakamatay dito. I just need to rest... and forget!" Sabi ko.
"Summer?" Nag iba ang tono ng boses nila.

"summer." Si Mama. "Mag impake ka."

Akala ko ipapadala niya ulit ako sa US for good...

"Bakit?" Tanong ko. Binuksan ko ang pinto.

Niyakap niya ako. Pati si Nadine at Aliyah nag iyakan na.

"You'll go to Sortee tomorrow and clear everything."

Inayos ni mama ang buhok ko.

"Tell Lex everything you know... your feelings... everything. Then after that, kung wala paring mangyari. Leave him." Sabi ni mama at niyakap ulit ako.

Gusto kong umiyak pero di ko na magawa. Ubos na ang lakas ko.

"Sasamahan ka namin." Sabi n Aliyah.
"Wa'g na. Tatapusin ko 'to mag-isa." Sabi ko.

Hinayaan nia ako. Grabe supportive na supportive silang lahat sakin. Ang daming pinadalang pera.

Halos hindi ako makatulog sa gabing yun. Maaga akong umalis. Hinatid ako ni Aliyah at Nadine sa sakayan ng barge. Halos dalawang oras na byahe yun. Kung ordinaryon araw, di nila yun gagawin. Pero iba 'to.

"Mag ingat ka. Don't do anything foolish." Sabi ni Nadine.

Ngumiti naman ako.

"Uuwi din siguro ako bukas. Isang araw ko lang sasabihin sa kanya ang nangyari. di na ako magtatagal." Sabi ko.

"This party is for Sortee, Summer. Magtatayo ng airport dun para ms madaling mapuntahan ng turista. At the same time, celebration for their new resort located in Cambodia. At... may sakit si tito." Sabi ni Aliyah. "I heard from my mom, na nanghihingi na siya ng apo... kay Lex."

Kinabahan ako sa sinabi niya. Para kasing may isa pang bagay na di niya sinasabi sakin.

"Engagement din ba 'to ni Lex?" Tanong ko kahit sobrang lakas na ng tibok ng puso ko.

Namumugto na ang mga mata ko sa kakaiyak at kakapuyat.

Nagkatinginan silang dalawa ni Nadine.

"Hindi ako sigurado... pero sa t-tingin ko ganun." Sabi niya.

Halos di ako makahinga. Natigilan ako at pinigilan ko din ang paghinga ko.

"Pero di ako sigurado. I just don't want you to be surprised if something like that happens..."

Niyakap nila ako.

"Kahit na ganun nga. Pupunta parin ako."

Gusto ko lang sabihin sa kanya ang totoo, di bale na kung di kami magkatuluyan.

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText