<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

Chapter 6 My Return, My Revenge


Chapter 6 My Return, My Revenge

Limang araw na ang nakalipas, nakauwi na sina Jini.

Jini thought:
I can smell change!

Yun lang ang naiisip nya habang lumalabas sya sa airport. Kahit nung hanggang nasa bahay na sya...

KRIIINNNGGG...

Jini: Hello?

Tumawag si Christina.

Christina: Jini! Kanina pa kita tinatawagan ah!
Jini: Sorry, inOFF ko kasi yung fone ko eh!
Christina: AH! Nakabalik ka na bah?
Jini: Yeah!
Christina: Mabuti! Uhm. Mamaya ha? 5pm, kitakitz!
Jini: HA? Saan?
Christina: We're going to the resort na! Don't tell me nakalimutan mo!
Jini: H-Hindi. Uhm, O sige!

Jini thought:
Actually, hindi ko alam kung ano ang magiging reaction nila sa bagong look ko. Wala akong ideya, HINDI KO MA IMAGINE!

Christina: Okay gurl! Bye!
Jini: Bye, bye!

Jini thought:
SIGH!

Natulala sya.

Jini thought:
Whatever, revenge is what I'm up to right?


---

5:10pm that day.


Christina: Haaai. Sino pa ang wala?
Jennica: Si Jini, Tony at si Matt na lang!
Kenjie: Tin, Sigurado ka bang pupunta si Jini?

Habang umuupo si Kenjie dahil kanina pa siya pabalikbalik sa pag lalakad.

Christina: Yah! I'm so sure!
Mikee: Talaga? Baka naman hindi yun pupunta kasi mag seselos lang yun noh!

Nagkatinginan si Kenjie at Tanya. Kinurot ni Christina si Mikee ng palihim.

Mikee: Ouch!-

Nagkatinginan silang lahat.

Jenicca: O! Ayan na pala si...-

Tumayo agad si Kenjie.

Tony: Oiii! Sorry were late!
Christina: Okay lang! Wala pa naman din si Jini eh!
Matt: Ang tagal kasi nitong si Tony eh, maraming nalilimutan!
Christina: Ows! Baka ikaw! HAHA.. wait, tawagan ko lang si Jini.

Tinawagan nga ni Christina si Jini, kaya lang, hindi ito sinasagot.

Christina: Hindi nya sinasagot eh!
Matt: Baka hindi yun sasama!
Christina: Thats imposible!
Kenjie: Baka ayaw pa nyang...
Tanya: May feelings pa ba sya kay Kenjie?

Jenicca thought:
Ano ba naman tong babaeng ito!

Jenicca: Of course! And, si Kenjie kasi ang nakipagbreak eh, so I can say na meron-
Christina: *coughs AHEM*
Jenicca: Anyway.

Dumating na si Jini, kaya lang, nag loading pa sa utak ni Jenicca ang bagong look ni Jini.

Jini thought:
Nakarating din ako. Nakakahiya.

Jenicca: Ji? Ji-Jini!?!

Napatingin silang lahat sa kay Jini.

Kenjie thought:
She is stunning!

Christina: JINI!!! Wow! How are you!? You look so blooming!
Matt: Pusta ako, you have a new boyfriend noh?
Mikee: Naku! Sino ka bah? Asan na si Jini? yung tomboy! Kinidnap mo noh? (tumawa)

Ngumiti si Jini.

Kenjie: Jini! Ano bah! We thought, hindi ka makakapunta o may nangyaring masama sayo! Hindi mo kasi sinasagot ang mga tawag!

Tumahimik sila!

Christina thought:
He is acting like he still have feelings for her!

Kumapit si Tanya sa right arm ni Kenjie.

Tanya: Oo nga Jini!

Jini thought:
I can feel jealousy within me. Hindi ko alam kung papanu ko itatago.

Tanya: But anyway, now that you are here... Let's go inside!

Hinila ni Tanya si Kenjie patungo sa car. Sumunod naman sila.


---


Jini thought:
Bakit MADILIM!? ANG DILIM!? ANG DILIM! I am afraid of the dark, ayoko ng walang nakikita! Blurry! Unti unting lumiwanag, pero madilim pa rin. Bakit ito ganito? Sino sya? Sino ito? Ang panget nya!

SAPAK.

Jini thought:
Bumabalik pa rin sya! Bakit mainit? Bakit mainit ang katawan ko? Bakit parang tinutusok tusok ako ng karayom?

SAPAK.

Jini thought:
Walang hiya!! Ano baaahh! AHHHHHH! AHHHHHH. AHHHHH-

Hanggang sa hinalikan na nga sya nung lumalapit sa kanya!! Ginugulo na nya ang buhok nung humalik sa kanya, tapos hinila hila ang hood ng jacket nung LALAKING humahalik sa kanya.

Jini thought:
LECHE! SINO BAH TO?

Jini: AHHHHHHHHHH!
Kenjie: Jini!!!

Habang ginigising si Jini sa mahimbing na pagtulog!
Gumising naman si Jini!

Jini: AHHH! ARGH!

Pinupunas-punasan nya ang kanyang labi!

Christina: Jini! Ano bah ang nangyayari?
Kenjie: Masama ba ang yung panaginip?
Jini: Nasaan ako?
Christina: (sinapak si Jini ng pabiro) GAGA! Nag a-outing tayo!

Hindi pa rin nakabalik ang soul ni Jini. LOL

Christina: Kanina ka pa namin ginigising! Nauna na nga sina Matt at ang iba pa dun sa tutuluyan natin eh!
Tanya: Oh yeah! Why? What's youre dream bah?

Ang gumising kay Jini ay si Kenjie, Christina at Tanya na lang!

Kenjie: What is it Jini?

Habang pinipilit si Jining mag salita.

Jini: Nakalimutan ko!

Jini thought:
Ano nga bah?

Tanya: Anyway, let's go na Ken!

Habang hinihila si Kenjie.

Tanya: Its getting late!

At umalis nga si Tanya at Kenjie.
Napayuko si Jini.

Jini: Anyway, let's go na Ken. Its getting late! (pabirong sinasabi). Argh, kala mo kung sinong maganda!
Christina: (tumawa) Halika nah! Sayang naman yung new look mo kung hanggang ngayon wala ka paring poise!
Jini: Ha? Hmmm...

Pumunta na sila sa tituluyan nilang Hotel. Maganda ang paligid kahit gabi dahil maraming ilaw. Maganda kahit hindi naman sila tumutuloy sa first class na hotel doon sa Resort na yun.

Inayos nila ang mga kagamitan nila at pumunta sa tabing dagat. Gumawa sila ng bonfire.

Habang nakalibot sila sa bonfire... tumingin si Jini sa kanyang paligid.

Jini thought:
Tingnan nyo nga sila. Eto kasi ang iniiwasan kong mangyari eh! Si Christina at Mikee, Si Matt at si Tony, Si Jenicca at si Jai. DEMN. At si... :'( Tanya at Kenjie. Ako lang ang walang pares.

Jai: Mag spin the bottle tayo! Masyado kasing boring eh!
Jenicca: Oo nga!

Kaya, naglaro nga sila.

Unang spin pa lang, si Jini agad ang natamaan.

Jenicca: truth or dare?
Jini: Uhm. Truth?

Jini thought:
I hope this doesn't hurt!

Jenicca: Okay!

Tiningnan ni Jenicca silang lahat.

Jenicca: Okay! Be sport huh?! This is the question!

Habang pumili ng papel sa isang basket ng questions ng truth na ginawa nila.

Jenicca: Question number 15!

Jenicca thought:
this question? OH NO!

Jenicca: Do you still have feelings for your ex boyfriend?

Napatahimik silang lahat!

Jini thought:
What? me? Feelings? Oo syempre! hindi yun ganun ka dali! This is not fair! He is in front of us! I can't just- LOSE MY PRIDE! Pero, what if, he still have feelings for me? What if? What IF? No! He told me wala na right?

Tinitigan ni Kenjie si Jini. Si Jini naman, hindi makatingin kay Kenjie.

Jini: Feelings? Wala!
Christina: *coughs*
Jini: Wala na talaga!

May bahid na pag dududa ang mga nakarinig!

Jini: You know, I wouldn't go for the truth if I won't answer it right, right?

Si Kenjie naman, napayuko lang at parang hindi nagustuhan ang sinabi ni Jini.

Jini thought:
buti nga sayo!

Kenjie thought:
She doesn't? She doesn't love me anymore?! Hindi ako naniniwala! Pero, it came out from her mouth na! NO! NO! This couldn't be!

Tumahimik silang lahat!

Jini: OKAY! I'll spin the bottle!

Tumama kay Tanya ang bottle.

Tanya: DARE! HMM. Mabuti naman at wala ka nang feelings kay Kenjie, Jini. Now, I won't think na somebody will be hurt if we acted as sweet as lovers!

Sinabi yun ni Tanya habang sumasandal si shoulders ni Kenjie.

Jini thought:
HELL. I'm super plastic! I never thought ganun na ako ka buting umarte!

Christina thought:
Ang gwapo naman kasi ni Kenjie, even this model here nagpapaka cheap para makalapit lang!

Bumunot si Jini.

Jini thought:
Kiss the person you like!? What the?!

Tumingin si Jini kay Kenjie.

Jini thought:
Kenjie looks like may feelings pa sakin... No. No. It doesn't mean that way! but why is his face that gloomy after what I have said?!

Kinuha ni Jenicca ang papel sa kamay ni Jini.

Jenicca: Kiss the person you like!! Oh my, that's the dare!

Habang tumitingin si Jini kay Kenjie, nakita nya na ngumiti si Kenjie nung tiningnan nya si Tanya.

Kaya, Jini looked away.

Tanya: So! Isn't it obvious?

Tanya kissed Kenjie.

Habang, hinahalikan ni Tanya si Kenjie namumuo ang luha ni Jini.

Jai: WOOO! Daring!
Matt: HAHA. Ang galing!

Nagtawanan ang mga magbabarkada.

Jini thought:
My tears are falling.

Jini: Excuse me muna.

At nagmadaling umalis.

Kenjie thought:
Why is she acting like that? Akala ko bah?

Jini thought: (while walking fast)
I never thought it would still hurt this way. I never thought. Para syang sugat na linagyan lang ng band-aid at nagkukunwari lang ako na walang sugat. Kaya nung binuksan ko, dumugo ulit! I never thought!

Kenjie thought:
I think, she wants revenge. Trying hard kasi masyado! Why don't she tell me the truth? Loko talaga sya! Ayan tuloy! I know what she is up to, pero, i won't make her succeed!

Si Jini, habang naglalakad (kahit walang patutunguhan), umiiyak. Habang tumutulo ang luha nya, agad nyang pinupunasan!

Ang kanyang mga barkada naman, nagpatuloy sa pag lalaro!

Will she take her revenge again?
Mag tatagumpay kaya sya?

Can a broken heart be healed?
Will it bleed like a fresh wound everytime SHE looks in HIS eyes. Every time she thinks of how he hurt her?

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText