<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

Conclusion


Conclusion
"Inunahan mo pa kami..." Ngumisi si Bench habang hinahalikan ang pisngi ko.

"Magpakasal na kasi kayo." Tumawa ako.

Umiling naman agad ang maid of honor kong si Denise, "Di pa pwede. Matayog ang mga pangarap ko. Unless makuha ko ang mga iyon, saka kami magpapakasal."
Umirap si Bench na bestman namin ni Chase, "Ang unfair talaga nito. Pwede ka namang mangarap habang nagkakaanak tayo eh."

Sinapak ng bestfriend kong si Denise ang kanyang boyfriend at pinsan kong si Bench.

Pagkatapos ng busyng paghahanda ng simple kong kasal, pumunta na kami sa simbahan.

"You're so beautiful..." Sabi ni Marcus nang nagkatagpo na kami sa aisle ng simbahan.

Siya at ang mga kapatid niya ang mag vi-videograph at photograph ng kasal namin ni Chase. Lahat ng preparasyon ay ayon sa gusto ni Madame (na mommy ni Chase), okay lang naman kay mommy at daddy na ganun as long as si mommy ang pipili ng damit.

Mataas ang tail ng puting tube dress ko. Simple lang siya pero puno ng mga batong gusto ni mommy. Sa sobrang taas nito, kinailangan pang iassist minsan ng mga bridesmaid kong si Mary, Celine at Maxine.


Sa malayo, nakikita ko na ang pinapangarap kong lalaki. Nakatayo siya dun, katawanan ang bestman na si Bench. Nang nakita niya ako, natigilan siya at napanguso sa pagpipigil ng ngiti.

Nagsimulang bumilis ang pintig ng puso ko.

"Eli..." Ipinakita ni daddy ang braso niya para makapitan ko na.

Kumapit ako sa braso ni dad habang nakangiti naman si mommy na nag aayos sa bouquet ko.

"Let's go..." Sabi ni mommy nang nakita na ang mga principal sponsors na nagmamartsa sa red carpet ng simbahan.

Mabagal ang pagmartsa sa red carpet. Pero mas lalong bumagal nang ako na ang nagmartsa kasama si daddy at mommy.

Umiiyak silang pareho.

Tumigil si daddy sa paglalakad nang nasa gitna na kami. Nilapitan siya ng mga tito ko, saka pa siya naglakad muli kasama namin ni mommy.

Lumapit si Chase samin nang malapit na kami sa altar. Naglahad siya ng kamay kay Daddy. Tinanggap ni daddy at nakipag handshake siya. Yinakap ni Chase si mommy at naglahad siya ng kamay sakin.

"Take care of her, son." Sabi ni daddy.

Nakita kong nalaglag ang panga ni Chase nang narinig yun kay daddy. Tinapik ni daddy ang likuran ni Chase at nagsimulang makipagkamayan sa mommy at daddy ni Chase.

Nilagay ko ang kamay ko sa kamay niya. Nakita kong unti-unting umaliwalas ang mukha niya. Nakangiti kami parehong naglakad sa altar.

Bumulong si Chase sakin, "Mrs Castillo." then he chuckled. "You are the most beautiful woman in the world."

Nagkagoosebumps ako sa sinabi niya. Lalong lalo na sa titig niyang tagos. Kahit na nagsisimula na ang pari sa harapn, nakatitig parin siya sakin. Sinasabi niya yan sakin pero hindi niya ba alam kung bakit ako naiintimidate sa kanya? Naiintimidate ako sa kanya dahil gwapo, matipuno, matalino, successful, hot, at misteryoso siya. Ganun siya kung makaapekto sakin. At pag pinupuri niya ako, mas lalo akong naiintimidate dahil hindi ako makapaniwalang sakin ang buong atensyon niya, nasakin ang buong puso niya.

Nang nagsimula na ang seremonya, di matanggal sa mukha ko ang ngiti. Talagang nangingiti ako dahil sa mga bulong niya, "After this, you'll be officially mine. Nakapractice ka na ba ng pirma pag Castillo na ang apelyido mo?"

Umiiling na lang ako habang nakikinig sa bulong niya.

Nang dumating na ang vows... kinabahan ako. Hindi kasi ako preparado. Konti lang yung naisulat ko dahil wala akong masabi sa sobrang saya ko...

"I, Eliana Jimenez, take you, Chase Martin Castillo, to be my husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in this. I'm not good with words but one things for sure: We will be together, always. No matter what."

Ngumiti siya. Ngayon siya naman ang magsasalita. Mas humigpit ang hawak ng kamay niya sakin.

"The first time I saw you exactly a year ago, Eliana, I never thought I'd fall in love. I taught my heart to be insensitive but I sensed you. No, I can’t fall in love. I’m a busy man, I have things to do, I don’t have time for love.” Umiling siya at ngumisi. “But yes, I did. I never thought I’d fall again, you know.” Sumulyap siya sa mga tao at ngumisi. “But it struck me, here.” Tinuro niya ang kanyang puso. “I was scared, baby.”

Umiiyak na ako ngayon. Tagos talaga sakin ang mga sinabi niya at ang mga titig niya.


I was scared cuz I don’t think you’ll even like me. I’m never interesting. I’m not young like you. All I can give you is security. Security. But right now, you're here beside me." Ngumiti siya. "I will never ever stray from you. I will forever be faithful. I will always protect you. I will always respect and honor you. I will be beside you while you fulfill your dreams because you are my dream, baby."

Lumunok siya at nakita kong may luhang lumandas sa pisngi niya.

"Too many hearts have been broken in my chase for your heart. But baby, one things for sure in this world, your heart will never be broken now that its here with me."


Napabuntong hininga siya habang naririnig ko ang isa sa mga choir na kumakanta ng solo.

"I set out on a narrow way many years ago
Hoping I would find true love along the broken road
But I got lost a time or two
Wiped my brow and kept pushing through
I couldn't see how every sign pointed straight to you"


Ngumiti si Chase habang pinupunasan ang luha ko.

"I, Chase Matin Castillo, take you, Eliana Jimenez, to be my beloved wife. The chase is over. I've locked you inside my heart. The key is lost. Forever, baby."


Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Umiyak na ako ng umiyak hanggang sa niyakap niya ako.


This is my forever. He is my forever.

"Every long lost dream led me to where you are
Others who broke my heart they were like Northern stars
Pointing me on my way into your loving arms
This much I know is true
That God blessed the broken road
That led me straight to you"

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText