<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

The AftermathThe AftermathTumakbo si Lex habang nakapaa sa buhangin ng isang Private Island sa Cambodia. Mahigit dalawang taon na ang nakakaraan. Ang

lahat ng nangyari ay parang panaginip na lang. Hindi ako makapaniwalang kami talaga sa huli.

"Come... come here." Laki ng tawa ni Lex habang inaabangan ang maliliit na hakbang ng anak namin.

Ako, picture nang picture sa kanilang dalawa. Ang dalawang lalaki sa buhay ko.

Tumawa siya ng malakas nang nahagkan na ang anak at hinawakan ito pataas tulad ng lagi niyang ganigawa.

"Superaaan!" Sabi niya.

Ako naman, hindi maalis sa mukha ang ngiti habang click nang click sa camera.

Inilapit niya ito sakin.

"I lub tu momy" Sabi ni Ciel.
"Aww. I love you too." Sabi ko at hinagkan siya.

Si Lex ang nagtuturo sa kanya ng mga ganun. Kahit di pa naman nakakapagsalita ng maayos si Ciel, tinuturuan parin nia.

Hinalikan ko si Ciel. Halos sabay nito ang paghalik ni Lex sakin.

"Pero wala ng makakatalo sa love ko sayo." Halik niya ulit with matching hug saming dalawa ni Ciel.

Ngumiti na lang ako. Di parin niya tinatanggal ang pagyapos niya samin.

"Hmmmp! Tumigil ka nga..." Sabi ko habang nararamdaman ang pag init ng pisngi ko.
"Wa'g ka na ngang mahiya kung kinikilig ka." Tumawa siya.
"Tse! Feeling." Pinandilatan ko siya ng nakangiti.

Hinalikan niya ako sa noo. Tatlong beses.

"Daddy." Ciel tried to stretch his arms to his Dad."Lika dito..." Kinuha naman 'to ni Lex. "I'm gonna miss you big boy." Hinalikan niya ito sa pisngi.

Inakbayan niya ako at nagsimula kaming maglakad papuntang hotel.

"Bakit? Miss?"

Nagtaka ako sa sinabi niya. Bakit? Iiwan ba namin si Ciel?

Naaninaw ko ang yaya ni Ciel, mama ni Lex at papa niya sa harap ng hotel. Nagpapahinga sila pero mukhang hinintay kami.

"Come here..." Sabi ng mama ni Lex kay Ciel.

Nakangiti naman ang papa ni Lex sakin na nakaupo lang sa isang upuan.

Kinuha ni Lex ang bagaheng dala ni yaya.

"Mag ingat kayo." Sabi ni ng mama ni Lex.

Weird! Nagtataka na talaga ako ah.

Inakbayan ako ni Lex ng nakangiti.

"Yes, ma." Sabi niya.

"Oh? Di mo pa sinasabi kay Summer?" Tanong ng mama ni Lex.
"Bakit po, ma?" Tanong ko. "Aalis siya?"

"Nope. We're going! I'm gonna marry you again." Sabay halik sakin sa harap ng mama at papa niya.

"What? Where?-"

Tinakpan niya ang bibig ko at binulong...

"That's a surprise."

Grabe! Halos umalis na ang espirito ko sa katawan ko. Hanggang ngayon! Kinikilig parin ako sa kanya! Walang nagbabago! Araw-araw... mas lalo ko siyang minamahal.


"Kala mo siguro pagkatapos nung kasal natin, yun na yun no? Nagkakamali ka. HAHA! Taon-taon kitang pipikutin. Para masigurado kong ako lang palagi ang papakasalan mo hanggang sa tumanda tayo."

Hinalikan niya si Ciel.

"Bye, big boy! Ingatan mo ma, ah? Baka di kami mag enjoy sa kasal at second honey moon namin ni Summer."
"Oo na! Syempre! Di namin kayo aabalahin." Tumawa ang mama niya.
"Kailangan marami ah?" Singit ng papa niya.
"Pa naman." Sabi ko't nagtawanan sila.

"Byebye, baby Ciel. Mommy will see you soon ayt?" Hinalikan ko si Ciel.

Buti na lang at hiyang din siya sa mama at papa ni Lex kaya di sya umiyak ng umalis kami.

Bago kami sumakay sa yate...

"Kawawa naman si Ciel." Sabi ko "Na-Ayy!" Napatili talaga ako nang binuhat ako ni Lex hanggang sa sumakay kami sa yate.

"Lex naman..." Sabi ko.

Binaba niya ako at nagsimula ng umandar ang yate. Papalayo kami nang papalayo sa resort.

*From the moment I saw you... From the moment I looked into your eyes. There was something about you.*

"Saan tayo pupunta?" Tanong ko.

Hinila niya ako papalapit sa kanya. Grabe. Pinaghandaan niya talaga 'to.

*Coz I've seen the rainbows that can take your breath away. The beauty of the setting sun that ends a perfect day... But I've never seen anything, as beautful as you.*

Ang naririnig ko na lang ay ang tubig sa dagat, ang awit sa yate, at ang puso kong ang lakas lakas ng tibok.

"Now... you're mine. Solong-solo." Ngumiti siya at inilapit ang mukha sakin.

Napapikit na lang ako at pinulupot ko ang braso ko sa leeg niya.

"I love you my husband." Sabi ko habang nakapikit.

Damang-dama ko ang hininga niya sa pisngi ko.

"I love you more, my wife." Pinulupot niya ang braso niya sa baywang ko.

...Then his kisses started.


Song used: Beautiful by Jim Brickman

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText