<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

22nd22nd~
Summer: What else do you remember?I have no idea how we are going to do that.

"Dito tayo unang nagkita."

Umihip ang malakas na hangin kaya hinawakan ko ang hat kong galing Taiwan. Nasa pier kami ngayon ng Sortee.

Tama! We are here to relive the past. Kung akala niyo tinalikuran ko ulit ang syudad at ang pag-aaral ko, nagkakamali kayo. Sembreak ngayon. Kahit na tatlong araw lang kami dito (dahil yun ang gusto ng mga magulang ko) sa tingin ko sapat na yun para ma describe ko sa kay Lex kung paano kami dati. Sana lang may maalala siya kahit konti.

Nagmartsa ako sa mismong lugar kung saan niya pinark ang sasakyan niya noon para sunduin ako.

"Susunduin mo sana ako noon." Sabi ko.

Tinanggal niya ang hat ko.

"Pero nasagasaan ko 'to?" Sabi niya.

Hindi parin talaga nawawala ang lakas ng tibok ng puso ko sa tuwing sinasabi niya yun. Parang siya... Parang siya noon. Parang naaalala niya.

"What else do you remember?" Tanong ko.
"Wala na. Yun lang." Ngumiti siya. "But I bet you were angry. Tinarayan mo ako."

Napangiti ako.

"Yep. Unang pagkikita natin, galit na ako sayo." Sabi ko.

Pumasok kami sa loob ng van ng Sortee na maghahatid samin. Pagkadating namin, sinalubong kami ni Manang Alicia at iba pang nagtatrbaho sa Sortee. Nandun nga rin si Rocky - yung manyak na lifeguard at Kate yung epal na receptionist.

Napaiyak si Manang Alicia at niyakap kaming dalawa ni Lex.

"Miss na miss ko kayong dalawa!" Aniya.

Ibinaling niya ang tingn niya sakin.

"Nabanggit ng mama mo sakin na pupunta kayo dito para may maalala si Sir Lex. Naku!"
"Opo manang..." Sabi ko naman.

Nakita kong binati ni Lex ang mga empleyado ng Sortee. May surpresa pa nga silang Welcome Back Sir Lex na tarpaulin at may handaan pa talaga. Nagsiiyakan sina Kate.

"Pakiramdam ko tuloy ang tagal kong nawala." Humalakhak si Lex nang papunta kami sa kwarto.

Yung kwarto niya ay ang kwarto niya noon.

"Diyan ka tumuloy noon. Dito naman ako." Sabi ko sabay turo sa kabilang pintuan.

"If I was that crazy about you, I should've let you live in my room." Tumawa siya.

Na-blush tuloy ako.

"Eh hindi naman tayo bati sa simula. hmp! Galit ka nga sakin nun! Galit din ako sayo! Pinatuloy mo lang ako dahil cousins kami ni Aliyah!" Sabi ko.

Iniiwasan ko ang mga mata niya.

"I'll just change." Sabi ko at agad pumasok sa room ko.

Alam kong weird pero may na realize kasi ako.

kaya kong sabihin sa kanya lahat ng nangyari, pero hindi ko kayang idescribe ang feelings niya para sakin. Walang nakakaalam kung gaano niya ako kamahal. Kahit ako, hindi ko alam. Paano ko yun maipapaalala sa kanya?

Napabuntong hininga ako habang naglalakad-lakad sa resto na pinagtrabahuan ko noon. Malapit ng mag lunch at hula ko natagalan si Lex dahil inasikaso niya pa ang pending papers sa hotel. Sinamantala ko ang pagkakataon para mamasyal.

"Pssst!"

Nahulaan ko ding tatawagin ako ni Kate.

"Bakit?" Lumapit ako sa front desk.
"Wala siyang maalala diba?" Sabi niya mukhang nakikisimpatya.
"Oo. Don't worry, ako lang yung di niya maalala."
Nanlaki ang mata niya, "Bakit?"
"Hindi ko alam."
"Ano ba kasi talaga ang nangyari? Naaksidente diba?"
"Oo." Sabi ko. "Dahil sakin."

Marami pa sana siyang itatanong pero dumating si Lex.

"Lunch?" Sabi niya.
"Okay!"

Kumain kami sa loob ng restaurant. Nakita ko yung pianong pinagtugtugan niya noon ng If You're Not the One at You Found Me.

"May tinugtog ka dyan noon." Sabi ko pagkatapos naming kumain.

Tumayo siya at tumugtog. Pero di yung tulad ng dati.

"let's go out." Naglahad siya ng kamay pagkatapos niyang tumugtog.

Kahit na mejo nalungkot ako dun, napawi din naman agad dahil sa pagyayaya niya.

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText