<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

8th~


8th~
Summer: I'm new here talking to an old friend
Dali-dali akong pumasok sa loob ng classroom. Hindi ko alam kung excited ako o natatakot ako. Linsyak din naman kasi tong schedule sa skul na to! To Be Announced lang yung nakalagay sa mga instructor kaya hindi ko alam kung sino ang magiging professor ko. Kung si Lex ba o hindi.

"And aga natin ah?" Nakangiti si Dave habang papalapit sa akin.
"Uh, excited lang." Sabi ko. I tried to smile.
"Excited? For school?"

Tumango ako.

"You've really changed a lot, Summer." There's a weird look in his face.

Nagsidatingan na rin ang mga kaklase namin.

Parang wala lang sa kanila si Dave na artista ah. Siguro dahil araw-araw din naman nila siyang nakikita dito.

"Anyway, dun ako uupo." Sabay turo sa upuan malapit kay Lindsay - yung ka loveteam niya. "Dun ka na rin sa tabi ko!"
"Uhm, wa`g na. I'm okay here." Ngiti ulit.
"You sure?"

Malayo ako sa whiteboard, nasa pinaka huling upuan ako. Samantalang nasa harap naman ang upuang tinuturo ni Dave.

"I'm really okay here."
"Okay." He grinned.

Dumami na ang mga kaklase ko. Halos di ako mapakali sa kabang nararamdaman ko.

"Pssst, hi!"

Ang tagal naman ng professor namin.

"Miss, hi!"

Napatingin ako sa group of chinito boys sa right side ko. Nakangiti silang apat habang kumakaway sakin. Mga loko `tong mga to ah? Pinagtri-tripan yata ako?

"Hello!" I smiled my sweetest smile.

Halatang mga anak mayaman. Mga intsik siguro. Inayos ko ang buhok ko sabay pangalumbaba sa desk ng upuan.

"Sige kayo... pagtripan niyo pa ako. Akala niyo ha..." Bulong ko sa sarili ko.

Ngiting-ngiti parin ang apat kahit napapalibutan na sila ng magagandang babae.

Hindi ko na lang pinansin. F4? Sus. Not my type.

"Good afternoon class!"

Biglang pumasok ang professor namin.

Napatayo ako para lang makitang hindi si Lex ang professor ng klaseng ito! I sighed, sat down again.

Dissapointing. :(

Alfonso Sebastian.

Matanda na yung professor namin, mga 40+ na siguro ang edad. Paano magiging si Lex yan?

The next class... hindi parin.
Another class... hindi parin.

"Wow this day is so disappointing!" Sabi ko kay Gette sa cellphone.
"You still have one last subject right? At may subjects kapa bukas. Maaring si Lex ang prof mo dun diba?"
"Oo nga. Sana nga! Naiisip ko kasi baka nakealam yung Kyla na yun tapos pinigilan niya si Lex na ihandle ang classes ko."

Nasa loob ako ng classroom habang nakikipag usap kay Gette sa cellphone.

As usuall, nasa pinakahuling upuan ulit ako. Andun si Dave sa malayo, pasulyap-sulyap sa akin. Nandun naman yung F4 malapit kina Dave pero kada isang minuto isa sa kanila eh tumitingin sa akin. Nginingitian ko na lang. Goodluck!

"Excuse me, miss." May isang mestisong lumapit sa akin.
"Yes?" Sabay tingin ko sa kanya.
"May nakaupo ba dito?" Tanong niya.

Mejo nabigla ako dun ah. Nakakapag tagalog pala.

"Uhm, wala." Ngumiti ako.
"May I?"
"Sure."

Ngumiti siya at umupo sa tabi ko.

"Who's that?" Tanong ni Gette nang ilinagay ko ulit ang phone ko sa tenga ko.
"Idunno. so... I-"

"So..." He cleared his throat. "Are you new here?"

"...wait."

Napairap ako sa kawalan at tumingin sa mestisong nakaupo sa tabi ko.

"Yeah. I'm new here talking to an old friend over the phone. Kita mo?" Sabay pakit ko sa cellphone ko.

Nakakainis eh! Kita niya ngang may kausap yung tao sa telepono. Istorbo.

"I really think being a new student makes you popular!"

Napatingin ako sa harapan para tingnan ang nagsasalita. Nabigla ako ng nakita ko agad ang mata niyang nakatingin din sa akin.

"Omigosh. Gette, talk to you later." Binaba ko agad ang cellphone ko.

It was LEX!

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText