<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d7427613743029027692', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

19th

19th~
Summer: Ayoko na dito
Calling!!!

Todo sigaw parin ako pero walang makarinig sakin.

Tumilapon ang cellphone ko ng iginapos niya ang kamay ko sa kamay niya.

Halos magkapunit-punit na ang damit. Oh my God! Tinadyakan ko siya. Napapilipit siya sa sakit!

Bumangon ako ng mabilis. Muntik na akong umabot sa pintuan pero agad niya akong naabutan at hinila pabalik.

"Wa'g ka ng magpumiglas! Aren't you that kind of girl?"

Kinagat ko ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Nakawala ako sandali pero agad niya akong nahabol.

Narinig ko ang phone kong na loudspeaker ko yata sa sobrang panic.

"Hello? Summer??" NASAGOT NI LEX!

"LEEEX! HELP MEEE! PLEASE! Nasa faculty ako!"

Pero bago ko natapos yung sinabi ko, naputol ang linyo. Mejo natigilan si Prof Sebastian.

"Hindi ako natatakot!" Nanggalaiti siya habang yinugyog ang braso ko.

Nagsimula ulit siyang singhot-singhutin ang leeg ko. YUUUCK! Sobrang kinakabahan ako at the same time nandidiri!

"Bwuset kang matanda ka lumalandi ka parin!"

Hinalikan niya ako! The wettest pssible kiss! YUUUCK! OH GOD! Maiiyak na talaga ako sa kaba at sa pandidiri!

Langit sa akin nung bumukas ang pinto paglandas ng luha ko sa pisngi. Napayakap agad ako sa bumulagtang tao. Kinalas kasi agad ni Prof yung pagkakahawak niya nang narinig ang pumasok!

"What happened!?"

LORD THANK YOU SUPER! Si Lex pa talaga ang pumunta! Salamat!!! Ng marami! Naiyak ako habang nasa dibdib niya. Dinig na dinig ko ang heart beat ko. Ang lakas at ang bilis!

"You!!!" Kinwelyuhan niya agad si Prof!

Iyak lang ako nang iyak sa may pintuan. Sarado ito at walang nakarinig.

Sinuntok niya ang walang hiyang prof. Agad tumilapon ang walang hiya at napahalik sa sahig.

Hikbi ako nang hikbi habang tinitignan sila. Nanginginig ang tuhod ko.

"I will sue you!" Kinwelyuhan ulit ni Lex at pinatayo para suntukin ulit.

"Sige! Subukan mo! Subukan mo!!! Hindi mo alam kung anong kaya ko! Isisiwalat ko ang lahat!-"

Bago niya natapos ang sinabi niya, nasuntok na siya ni Lex. Bumulagta ang matanda sa lupa!

"Pagsisisihan mo 'to Lex Santos!"

Galit na galit si Lex. Hiningal siya sa sobrang galit!

"Akala niyo di ko alam na may relasyon kayo?!" Sabi ni Prof!
"Anong relasyon? Ha?" Sinipa siya ni Lex. Di na kasi makatayo ang matanda.
"Akala niyo ba di ko alam na noon pa, sa ibang school kayong may relasyon! ALAM KO! Kaya alam kong oportunista sa mga professor ang babaeng yan!" Sabi ni Prof nang nanggagalaiti! " Sa kabilang school siya galing, at dun sa school na yon kayo nagsimula! ALAM KO YUN! Subukan niyong isumbong ako at mayayari din kayo!"

Huminahon ako sa narinig ko. Si Lex mukhang nagtataka sa sinabi ng matandang walang hiya.

"ALAM KO YUN, AKALA NIYO!" Siga ng matanda habang bumabangon.

Naninigas parin si Lex. Tumawa ng bahagya ang matanda.

"I don't care! I'm gonna sue you!" Sabi ni Lex.

"Ano ang sasabihin ng mga tao sa malalaman nila tungkol sayo Mr. Lex Andrew Santos? Sa tingin mo ba matatanggap ng pamilya mo ang kahihiyan? Tingin mo ba magkakaron ka ng investors sa negosyo mo pag nalaman nila ito? Ha!" Naubo ang matanda at may dugong lumabas sa bibig.

Susuntukin na sana ulit siya ni Lex... pero pinigilan ko. Hinawakan ko ang kamay niya.

Galit ako sa walang hiyang matandang yun! Galit na galit! Pero ayokong palawakin pa ang problema! Kawawa si Lex! Makakaapekto pa 'to sa kanya ng sobra! BWISIIIT! Mamatay ka na sana matandang walang hiya! GRRR!

Tumingin si Lex sakin, di parin siya kalmado. Tumigil ako sa paghikbi.

"Ayoko na dito. Alis na tayo..."

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText