<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d7427613743029027692', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

7th~


7th~
Summer: Ok, sure!


"Lex!" Bati ni Kyla kay Lex habang nakatingin samin. "K-Kanina ka pa ba dito?"
"Yeah! Nandito nga rin si Aliyah, Nadine... at si Summer."
"Ohh. So, ano? Lika na?"
"Mamaya na. I just want to finish this." Sabay pakita niya sa papers niya.
"Where's your laptop?"
"Iniwan ko sa car. Inaayos ko lang ang schedule ko. Ayoko kasi ng loaded masyado. Half-time lang."

Half-time lang? Sorry. Nakikinig ako sa usapan nila. Wala naman kasi masaydong tao kaya walang nag-iingay. Kumakain naman kami kaya wala masyadong nagsasalita. Instrumentals lang din ang music dito kaya di masyadong maingay.

"Yeah. I'll have scheds from afternoon til night. Or baka, night nalang?" He sighed. "I can't decide."
"Hmmm, are you sure you want to teach business?" Sabi ni Kyla.
"Why?"
"Wala lang..."
"Hindi ko nga alam eh. Bakit nga ba ako nagturo ng philosophy noon?" He sighed again. "I can't remember."

Mukhang naiinis siya dahil wala siyang matandaan.

"Alam mo ba kung bakit?" Tanong ni Lex kay Kyla.

Nagkatinginan kaming tatlo ni Nadine at Aliyah. Mukhang nakikinig din pala sila sa sinasabi ni Lex.

"Idunno, really. Hmmm, sige na. Choose your schedule. Naiinip na ako eh." Sabi ni Kyla. "Don't force yourself to remember."

Padabog kong nailagay ang kutsara sa pinggan kaya napatingin silang lahat sakin.

"S-Sorry." Uminom ako ng tubig.

"Uh, come on, Lex."

Mukhang hindi siya makapagdesisyon.

"Summer," Uh-oh. "Business student ka diba?" Tanong ni Lex.
"U-Uhm... Oo. My course is under business management." Bakit?
"What subjects do you have for this semester?"
"Uhm.. Hindi ko pa alam eh."
"Oh... I want to handle some of your classes." Ngumisi siya.

Halos di ako makahinga sa sinabi niya. Naramdaman kong ganun din ang naramdaman ng mga pinsan ko. Halos walang makapagsalita sa amin. Pati si Kyla eh halatang nabigla.

"B-Bakit?"
"Para may kilala na ako." Nakangiti parin siya. "I wanna call you during oral recitations and all that. HAHA."

Napahinga ako ng malalim. Nakatingin si Nadine at Aliyah sa akin.

I remembered that night! Yung gabi sa Sortee! Hindi ko makakalimutan yung sinabi niyang, 'You`re young and beautiful. But, I think you should forget me. I`m too mature to engage myself in childish relationships.' SYET!

"Stop that, Lex! That's so unprofessional!" Sabi ni Kyla.
"Hindi, biro lang!" Tumatawa parin siya. "Pero, yeah, I wanna handle your classes."
"For what?" Tanong ko.

Hindi ko palalampasin ito. Nasaktan ako nang inamin ko sa kanyang gusto ko siya at binalewala niya lang ako. Kahit na nawala nga yung alaala niya, masyadong masakit yung sinabi niya sakin nun.

"I thought you'll be teaching Economics?" Tanong ko.
"Uhm... hindi na lang. Gusto kong ihandle ang business management muna." Seryoso ang pagkakasabi niya.

Wala naman akong masabi. Oo nga naman, baka trip niya lang yung business subjects ngayon.

"Don't worry, hindi ko naman dinibdib yung inamin mo sa party."

SHYET! Sinabi niya pa.

"You better not." Sabi ko.

Tama! Hinahamon ko siya ngayon. Hinahamon ko siya sa isang laban!

"Bakit?" He chuckled.
Nagkibit-balikat ako.

Nakatingin na lang silang lahat saming dalawa.

Yes, Lex! Hinahamon kita sa isang laban! At wala ka ng magagawa, lalabanan mo talaga ako.

"Was that a lie?"
"Ang alin?" I raised my brow. I am playing dumb. YUNG ANO, LEX? YUNG GUSTO KITA?
"Yung..." Tinitigan niya ako. "... nevermind."

Tumango ako.

"So, ano? Kitakits na lang!" Ngumiti siya habang tumatayo.

AALIS NA SILA?

Tumayo na rin si Kyla.

"Aliyah, alis na kami. May ipo-process pa akong papers dito eh."

AT KASAMA SI KYLA? Naku! Ang sarap umapila! Kaya lang... wala naman akong karapatan.

"And... Summer, I'll be your prof." He smiled an evil smile.

Tinanggap niya ang hamon ko! Lalaban ka rin Lex? Sa labang ito, dalawa lang ang pwedeng mangyari... maaalala mo ako o mamahalin mo ako!

"Ok, sure!" Nginitian ko na rin siya.

Umalis sila ng walang imik si Kyla. And something is burning inside me. Pakiramdam ko, may pag-asa pa talaga! GAGAWIN KO ANG LAHAT PARA MAHALIN NIYA ULIT AKO.

Sigurado na ako sa gagawin ko ngayon!

Nang nakuha ko na ang results ng exam at nakita kong nakapasa na ako, siguradong-sigurado na ako. KAYA, LEX, HUMANDA KA! Sa ayaw't sa gusto mo, mamahalin at mamahalin mo ulit ako!

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText