<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

25th25th~
Summer: You mean, noon?Nakatunganga siya halos buong araw hanggang sa nakarating kami pabalik sa Sortee.

"Narealize mo na ba na hindi ako, kundi si Kyla ang mahal mo?" Tanong ko sa kanya.

Tinignan niya ako.

"I can't remember." Sabi niya.

Halatang disappointed siya sa ginawa niya at nalulungkot.

"I know." Sabi ko.

Napabuntong-hininga siya.

"We're leaving tomorrow morning, right?" Sabi ko.

Tumango siya.

"Before we leave... mamayang gabi... may ipapakita akong box sayo. sana makatulong yun..." Sabi ko.

Tumango siya ulit.

"Itigil mo na muna ang boat." Sabi ko nang nakitang papalapit na kami sa Sortee. "I wanna swim again."

Nakita ko ulit ang pagkadismaya sa mukha niya dahil ipinaalala ko sa kanya ang nangyari.

"I'm her opposite." Sabi ko.

Wala siyang imik at itinigil ang speed boat. Agad akong lumangoy ulit at may nakita pa akong si Nemo ulit!

Nabigla ako nang kahit sumisid ako, naaninaw ko ang mukha niya sa ilalim ng dagat. Akala ko hihilahin niya ulit ako pero nabigla ako nang ngumiti siya!

Napaahon kaming dalawa. Mukhang nakita niya ang pagkabigla ko kaya tumawa siya!

"This is a new feeling." Sabi niya habang tumatawa.
"Oo!" Tumawa na rin ako. Di ko maintindihan. Humihinga pa ako ng malalim at umaambang sisisid ulit. "Kasi di pa tayo nag swimming together."

Magkasabay kaming sumisid ng nakangiti!

May tinuro siyang malaking blue na starfish. Pag lingon ko ulit sa kanya. Ang lapit na ng mukha niya sakin.

Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko at hinalikan ako. Oo, sa ilalim ng dagat, hinalikan niya ako. Hindi ko halos maigalaw ang pisngi ko dahil sa higpit ng pagkakahawak niya. Kaya niyakap ko siya. Niyakap niya rin ako hanggang sa nakaahon kami. Hinahalikan niya parin ako.

Gusto kong umiyak... Sa saya. Di ko alam kung bakit niya ako hinalikan. Gusto kong isipin na dahil mahal niya ako at naaalala niya na ako.

Sana di na 'to matapos.

Pero imposible.

Awkward nung nakarating na kami sa Sortee. Walang imikan pati sa pag dinner namin.

"Mag bonfire tayo tonight." Sabi niya.

Tinignan ko lang siya.

"Not your kind of thing, I know. But I don't really like seeing you drinking inside bars." sabi niya at ngumiti.
"Whatever you say." Sabi ko. "Kunin ko lang ang box na sinasabi ko."
"Mmkay. I'll wait for you near my bon fire." Kumindat siya.

Umalis na ako. Nakangiti. I swear sana di na 'to matapos. Sana di ko na maalalang di niya ako naaalala. Pwede just for tonight? Haay! Pero hindi eh. Kasi kukunin ko nga yung box of memories niya sa kwarto diba.

Kaya ang whole point ng pagbalik namin sa Sortee ay ang kanyang memories.

"So ano ba talaga ang status niyo?" Usisa ni Kate nang dumaan ako sa Frontdesk.
"Strangers... obvious bah?"

Pinandilatan niya ako. Akala niya siguro sarcasm yun. Pero yun ang totoo!

"Close your eyes." Sabi ko kay Lex pagkarating ko sa bon fire na ginawa niya.

May nilapag pa talaga siyang mga barbeque at Heineken sa harapan.

"Bakit?" Tanong niya, nakatingin sa box na dala ko.

"Just close it." Tinakpan ko ang mga mata niya. "I want you to feel them, with your eyes closed."

He closed his eyes. Binuksan ko ang box. Ang una niyang nahawakan ay ang heart-shaped na Ferrero container.

"Sa tingin mo, ano yan?" Tanong ko.
"Uh... heart-shaped...some sort of... chocolate box? Ferrero?" Sabi niya.
"Yep!"

Sana ganun niya ako kabilis din nakilala. :(

"Binigay mo sakin yan noon sa school." Sabi ko.
"What's the occassion?" Tanong niya.
"Wala." Sabi ko.

Tumango siya at nahawakan ang balloon na wala ng hangin.

"What's this?" Sabi niya. "Balloon?"
"TAMA! Galing mo ah?!"

Tumawa siya, nakapikit parin ang mga mata.

"Binigay mo rin yan sakin sa school."

Tumango siya.

"I think I'm crazy bout you." Sabi niya.

Natigilan ako.

"You mean, noon?"

Tumango siya at hinawakan naman ngayon ang papel na may lamang 24 signs of Summer.

"Open your eyes." Sabi ko.

Tinignan niya ang hinawakan. Gusto kong umiyak nang binasa niya ito.

"The 24 Signs of Summer."

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText