<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

14th~14th~
Summer: I'm not asking you to do this."Lex, I'm not asking you to do this." Sabi ko sa kanya.

Tinatawagan niya si Kyla ngayon habang nasa loob kami ng sasakyan. Di siya umimik at nagpatuloy sa pagtawag kay Kyla.

"Kyla." Sabi niya at napabuntong-hininga. "I'll hold the engagement."

Di ko naririnig si Kyla pero matagal-tagal bago nagsalita ulit si Lex.

Pumikit siya, "I know... I know... But I need this. I'm sorry." At pinatay ang tawag.

Napabuntong hininga ulit siya habang hawak ang manibela. Nandito pa kami sa parking space ng resto. Di ako magpapahatid sa kanya kasi kukunin ako nina Aliyah at Nadine dito. Nahihiya din kasi akong magpahatid sa kanya kasi mukhang busy siya.

"I told you... you don't have to do this." Sabi ko.
"It's what I want!"

Natahimik ako. I hope you'll remember me soon. I don't know how far I'll go in pursuing you. Natatakot akong umasa sa wala. Pero kahit takot ako, nandito parin ako, umaasa sa walang kasiguraduhan.

"They're here." Aniya.

Narinig ko ang pag sarado ng pintuan ng sasakyan ni Aliyah.

Sabay kaming lumabas ni Lex. Nanibago naman ang dalawa ng makita kaming magkasama. Di nila alam kung anong ire-react nila. Sinabi ko lang kasi na kasama ko si Lex, di ko na sinabi ang iba pang detalye.

"Uhhmm, sooo..." Bago makapagsalita si Nadine...
"Do you know anything about us?" Desperadong tanong ni Lex sa dalawa.
Sabay silang... "Uhh.." At tumingin sakin.

Awkward at tahimik ang scene. Napailing si Lex.

"Look, Lex, I'm your cousin. I would never lie to you or let anyone lie to you. Summer is my cousin, too. Hinahayaan ko siya dahil alam kong kung ano man yung sabihin niya sayo ay pawang katotohanan lang. If there's someone who can tell you the whole truth, it's her." Sabay tingin sakin.

Tumango si Lex.

"Okay, I understand."

Tumingin si Lex sakin. Hindi nko alam kung ano ang iniisip niya. His expression is very hollow. Para siyang nag ti-take ng exam sa isang subject na wala siyang alam. Naaawa ako sa kanya. Pinipilit ko ang sarili ko sa kanya, eh di niya naman alam kung saan ako ilalagay dahil di niya ako kilala. :(

Tulala ako halos sa lahat ng klase ko. Pero sinigurado ko namang nag-aral ako bago pumasok. Sa tuwing quiz na, kahit tulala ako, nakakasagot at nakakapasa parin ako.

"Pass your papers now." Sabi ni Prof Sebastian ng nakatingin sakin.

Tatlong araw na ang nakalipas simula nung gabing yun, pero ganun parin kami ni Lex. No development at all. :( Pero masaya na rin ako kasi nakakasama ko siya madalas.

Wala na siyang sinabi tungkol sa engagement nila ni Kyla. Kaya lang, kinakabahan parin ako dahil mukha siyang preoccupied nito.

*1 text message*

From Lex!:
Kita tayo mamaya after class, The Academy Hotel room 208. Need to talk to you in a private place.

Kinabahan ako. Bakit kailangan sa private place pa kaming mag-usap?

Reply:
Bakit?

Di na siya nag reply. Hinintay ko ang klase niya, pero binigyan lang kami ng assignment kasi may Urgent meeting daw siya sabi ng assistant.

"Hello, Aliyah?" Tinawagan ko si Aliyah.
"Yep?"
"Wa'g niyo na akong sunduin ngayon ah?"
"Why? You're with Lex?"
"No. But maybe later." Sabi ko ng nakangiti sa phone.
"You sound happy." Sabi niya.
"I don't think I should be, though."

Kasi nga may kung anong kirot sa puso ko. Kinakabahan ako sobra! Natatakot tuloy ako. Is this a sign?

Nagtaxi ako papuntang The Academy Hotel. Yung room 208 ay nasa 20th floor pala. Sobrang kaba ko sa elevator, maging sa paglabas at pagkatok sa pintuan.

Kumatok ako ng kumatok pero walang sumasagot kaya binuksan ko na. Dahan-dahan.

My heart skipped a beat. I opened the lights and too my surprise!!!

GUESS WHAAAAAAAAAAAT!?

Napahawak ako sa puso ko nang naramdamang ito'y nababasag. Basag na 'to, noon pa. But it broke into more and more pieces. Para bang di na ulit to maaayos pang muli!

"summer!" Nabigla si Lex nang makita ako.

He was topless under Kyla. Although hindi sila hubo't hubad, but I know it's getting there!

I went outside, closed the door, ran to the elevator and closed the elevator doors.

Though he tried to chase me, I didn't let him... hoping my heart's doors will also be closed for him after this.

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText