<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d7427613743029027692', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

Closing Remarks


CLOSING REMARKS


Syempre, hindi pa kami pwedeng magpakasal ni Rico no! Nag-aaral pa kami at bata pa kami kaya... hehe... HMMM, andito ako ngayon nakaupo malapit sa field. Hinihintay ko si Rico. Kaharap ko na naman ang laptop ko. Kokompletuhin ko na ang How To Produce A Prince!

STEP ONE: Change his looks and fashion sense.
STEP TWO: Teach him to act cool.
STEP THREE: Bring him to the gym.
STEP FOUR: Be with cool friends.
STEP FIVE: Fall in love with him.

Those were the five steps!!! At sa limang steps na yan, ang pinakahuli ang pinaka madali... at pinakamahirap i-apply sa iba.


"Gette! Hinihintay mo si Rico?" Tanong ni Hiro na mukhang napadaan lang.
"Yeah!"
"O sige, pupunta ako kina Jishi eh!" He smiled and then walked away.

May mga tao talagang natututunan kung paano mag move-on! And I`m happy for them. Nang kumanta si Hiro noong sumayaw kami ni Rico, yun ang isa sa mga palatandaan na handa na siyang kalimutan ako. He`ll be leaving tomorrow, and I`m happy that he was my EX and he is now my friend!

"Gette, you`re waiting for your REAL BF?" Sigaw ni Sam.
"May peke bang BF, Sam?" Tanong ni Anya.

Napatawa na lang ako sa kanilang dalawa.

"Pupunta muna kami kina Jishi ah?" Sabi ni Anya at umalis.

I`m lucky to have them, period!

After few minutes, I saw Sandy. Hindi niya ata ako nakikita at mukhang busy siya this past few days... or maybe, she keeps herself busy.

Some people are regretful, like her. Sinayang niya kasi yung pagkakataon eh, pero we can`t blame her. Wala naman talaga siyang magagawa kung si Hiro yung mahal niya at that time, at minahal niya si Rico nung ako na ang mahal niya. Ang pagkakamali niya lang naman ay ang pagiging dishonest sa feelings niya! Imagine, sinagot niya si Rico kahit mahal niya pa si Hiro noon!

WHAAAT? Oo nga pala, naging sila nga ni Rico pero for a few moments. Agad naman silang nag break.

Nakita ko si Aaron at papunta siya sa akin. Nakakainis talaga `tong isang `to. Ba`t ba siya laging ume-epal!?

"Hi Gette! Kayo pa ba ni Rico?"
"Gusto mong kumain ng laptop?"
"Ang harsh mo naman!"
"Umalis ka na nga!"
"Gette, I`ll be loving you-"
"Shut up! Sh1t! Umalis ka na! Tatawagin ko si Hiro! Gusto mo?"
"Oh... easy ka lang! aalis na ako... geez."

Umalis nga siya pero panay ang titig niya sa akin. OMG. Ano ba naman `to oh! May mga tao talagang kahit ending na, ayaw paring mag move-on at mukhang manggugulo pa!

"STEP FIVE: Fall in love with him." Narinig ko ang boses na pamilyar sa akin galing sa likuran, kaya agad kong sinarado ang laptop ko.
"HAY, Rico. Ikaw lang pala yan!" I sighed.


"Patingin nga nung steps!"
"Huh?"
"How to produce a prince."
"Wa`g na! Hindi mo pa ba yun memorize?"
"Gusto kong tingnan!" Tiningnan niya akong mabuti and guess what... until now, kapag may moments na ganito... hindi parin ako nakakatingin sa mga mata niya ng diretso.

"Halikan kita r`yan!"
"Tse." Binigay ko sa kanya ang laptop.

Umupo siya sa tabi ko at lumayu-layo ako ng konte.

"STEP ONE: Change his looks and fashion sense.
STEP TWO: Teach him to act cool.
STEP THREE: Bring him to the gym.
STEP FOUR: Be with cool friends.
STEP FIVE: Fall in love with him."

Kulang na lang lagyan ko ng bulak ang tenga ko para di ko marinig.

"May kulang eh!"
"Huh? Anong kulang?"
"Sa steps!" He smiled... at me.

And his smile was mysterious. Kinakabahan tuloy ako.

"Eh...gumawa ka ng sarili mong steps! Wa`g mong pagdiskitahan yang steps ko."
"May steps six."

Muntik na akong mabilaukan... ngiti siya ng ngiti. Gusto ko ngang tinititigan ko ang ngiti niya...

"C`mon Gette, you own me!" He smiled again... and again... and again.

Kulang na lang nga sabunutan ko siya dahil hindi ko alam kung bakit ngiti siya ng ngiti.

He kissed me on my cheek. Aangal sana ako, pero nakalimutan kong alam niya palang mahal ko siya! HAHAHAHA~

"Step six..."
"Step six ka dyan! Ano naman yun?"
"Make him fall for you."

He smiled and he hugged me. I`m speechless.

Then he whispered, "Sabihin mo lang sakin kung kelan mo gustong magpakasal ah?" I punched his stomach, "Ouch! Aray naman... bakit ba?"

"Anong kasal-kasal ang sinasabi mo?! Nyeta"
"HEHEHE. Baka sakali lang naman eh..."

I rolled my eyes... I typed the sixth step on my laptop... STEP SIX: Make him fall for you.
Nakatitig lang siya habang tina-type ko.

"Uhhhh, Rico..."
"Hmmm?"
"I..."

WANT TO MARRY YOU! JOKE.

"Hmmm?"
"I... Love... you?"
"HMMMM? Ba`t mo ko tinatanong?" He laughed.

NAKAKAINIS TALAGA TO! Gusto ko lang namang sabihin yun tapos pinaglalaruan pa ako!

"Tinatanong... sh1t! Bahala ka sa buhay mo!"
He looked at me... stared at me... "I LOVE YOU TOO." Sabi niya. "Isang badword, isang halik! How about it?"
"HAAAAAAAA? Sh1t!"

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText