<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

EPILOGUE


EPILOGUE
Finally, okay na si Jini at JR. Wala ng nanggugulo sa kanilang relasyon [o dibah?hehe] simula nung umalis na si Hans patungong America. So far, wala nang nangahas na manggulo sa relasyon ni JR at Jini sa kanilanng skul. It's been two years since Hans flew back to America. Jini and JR's relationship is getting stronger. Although, may mga misunderstandings lang talaga sometimes.

"Hey. Ganda mo na ah! Ba't nagtatagal ka pa dyan?" Tanong ni King habang nakasandal sa pintuan ng kwarto.
"King! Wa'g mo nga akong gulatin!" Sabay ikot ni Jini. "Okay na ba to?"
"Oo! Okay na! Lahat naman okay sayo eh! Ayos lahat kapag sinusoot mo!"
"Asus. King huh? Binobola mo ako! Sige ka! Isusumbong na talaga kita kay Andrea!"

Umiling si King.

"O ano? HAHA. Tameme ka no? Siguro, may nangyayari na talaga senyo ni Andrea noh? HAHA."
"Nukaba. Wala no! Tsaka, winawala mo ang usapan eh."

Kinuha ni Jini ang bag na nasa harapan niya at umalis na sa kwarto at linagpasan si King.

"Di ka naman kasi nagshi-share eh."
"Ano naman ang i-sh-share ko? Tsaka, ang bata pa nun! Kung bata ka nga para sakin, mas bata parin siya."
"SOOOO? Ano ngayon kung bata siya?"
"Haha. Look at me," Sabay spread ng arms. "I'm already a professional. Tsaka, wala akong time para sa isang college student ngayon."
"HAHAHA. Gumraduate ka lang ganyan ka na magsalita."

Bago sila umalis ng tuluyan sa kwarto, may narinig silang sigaw. "JINIIIIIIIIIIIIII. Ang tagal naman niyan!" Sigaw ni JR. >:D "Langya naman oh! Ano bang ginagawa nyo dyan?"
"Oo na! Heto na!" Sabi ni Jini ng pasigaw.

Nagmadali siyang bumaba para puntahan ang kinakabahang si JR. Kasi naman, I me-meet nila ngayon ang dalawang kuya ni Jini na kauuwi lang galing abroad.

Napanganga si JR nung makita niya si Jini na nagmamadali sa pagbaba at ang ganda-ganda sa soot nito. Ngunit, gumuho ang moment ng natalisod siya sa pangatlo sa panghuling baitang ng hagdanan.

Nauna ng sumigaw si King ng... "JINI. Ingat!" Habang papababa rin.

Buti na lang at nahawakan ni JR ang baywang ni Jini bago siya tuluyang ma-splak sa sahig.

Nagkatinginan silang dalawa kaya kumurap-kurap siya at narinig din niyang lumakas ang tibok ng puso niya. Papaano nangayaring ganun nalang palagi ang nangyayari sa tuwing may kapalpakan o may ganitong moment ang dalawa? Bakit tumitibok parin ang puso niya? Hindi na tumitigil. Lagi na lang sa tuwing kasama sila, ay pinapatibok lang nito palagi ang puso niya. Bakit ganon?

"Bakit di ka talaga nag-iingat huh? Lagi ka na lang ganyan?"

Umayos si Jini.

*CLAP-CLAP-CLAP*

Napalingon sila sa sa pumalakpak.

"Ang galing talaga. JR Te!" Sabi ni Tanya na nakadikit parin ang mga palad at nasa likod naman si Kenjie na nasa bulsa ang mga kamay.

"Ba't kayo nandito?" Tanong ni Jini.

Umiling na lang si JR at tumingin si Jini kay King na tumatawa na ng palihim.

"Huh? Gusto lang sana kitang batiin about sa engage----" Di na nakapagpatuloy si Tanya sa pagsasalita.

Si Jini naman ay parang naguguluhan dahil si Kenjie ang tumakip sa bibig ng kanyang GIRLFRIEND - si Tanya.

"Ano? Ano ulit?" Tanong ng walang kamuwang-muwang na si Jini.

Tumawa ulit ng palihim si King habang inayos ang necktie niya. "Kenjie, bantayan mo yang girlfriend mo, matalas ang dila. HAHA"

Umiling si Kenjie habang tinanggal sa bibig ni Tanya ang kanyang kamay.

"Ano ba?? Panu kung di ako makahinga?" Sambit ni Tanya.

"Hay naku. Mga loko talaga kayo.. Kahit kelan, panggulo kayo sa buhay namin ni Jini!" Hinawakan ni JR ang kamay ni Jini.

Umalis na sila doon pero naririnig parin nila ang pagtawa ni Kenjie, King at Tanya... Humabol pa ang pagsigaw ni Tanya ng.."JR Te, TORPE. HAHAHA"

"JR? Anong pinagsasabi nila?" May ideya na si Jini pero kelangan niya paring marinig mismo kay JR ang ibig sabihin noon.

"Wala." Sabay hila kay Jini patungo sa sasakyan.

Nung pumasok na sila sa sasakyan, agad pinaandar ni JR ang sasakyan.

Kaso, nagkamali siya sa kanyang naapakan at nawala siya sa konsentrasyon nung nagsalita si Jini ng... "Magpopropose ka na no?" Tuluyan ng tumigil ang sasakyan at muntik na silang bumangga sa gate.

Agad linapitan ng mga maid at security ang sasakyan.

Napabuntong hininga si Jini. "Ano ba! Mag-ingat ka naman!"
"Huh? Ikaw nga dyan! Mag ingat ka sa pananalita mo!" Di makatingin ng diretso si JR.

"Bakit? Totoo siguro yung hula ko noh?" Sabi ni Jini.

Hindi parin makatingin si JR at di pa nagsasalita.

`Langya, ba't di pa inaamin? Ano naman ang masama sa pagpopropose?

"HAHAHA. JR! Magpopropose ka na nga! Mamamanhikan ka sa mga kuya ko ngayon ano? HAHAHAHA." Patuloy sa pagtawa si Jini. "Ba't di mo na kasi aminin ha? HAHAHA. Tsaka-"

Hindi na nakapagpatuloy sa pagsasalita si Jini. Dahil hinalikan na siya ni JR.

*Tok-tok-tok*

"e-excuse me sir, ma'am. Ayos lang po ba kayo riyan?" Sabi ng panggulong guard. Iyon pala, pinalibutan na sila ng mga maid at guard pati na rin nina Tanya, King at Kenjie. Nagtawanan na lang ang lahat nung binuksan ni JR ang window ng sasakyan at... "You're fired!" Sabay titig sa guard at ibinalik ang tingin kay Jini.

"I'll never gonna let you escape. I will marry you!" Sabi niya sabay halik ulit kay Jini.

"Ha? Hindi mo pa nga ako tinatanong kung gusto ko ba." Natigilan si JR. "Pero, sige na nga!"

AND SHE KISSED HIM.

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText