<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d7427613743029027692', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

4th


4th~
Summer: this is my last chance!


"Is this your transcript of records, miss..." Tiningnang mabuti nung staff ang records ko. "Miss Romero?"
"Yes, ma`am!"

Ilang sandali pa niyang tinitigan ang records ko. Hula ko, minumura niya na yan ngayon. Ang dami kong bad record. Simula high school. Tapos, dadagdagan pa ng college na transcript of records na puno ng failing marks last year.

"Why do you want to transfer here?"

Nasa Transferies councilor ako. Ni hindi pa nga ako nakakapagtake ng entrance exam eh. Ngayon pa ako magti-take. Balita ko kasi, last day na ng entrance examinations ngayon. Kung alam ko lang na last day ngayon, sana hindi ko nalang inaksaya ang panahon ko kahapon sa pag-inom. Ayan tuloy, bukod sa wala pa akong review, masakit pa ang ulo ko.

Ang laki ng campus nitong eskwelahang ito. Dalawang beses yata ang laki nito sa campus namin. Marami ding estudyante at wala pa akong kilala.

"Sorry, I`m late!" Sabi ko sa proctor.

Nagsimula na kasi ang entrance exam nung ininterview ako kanina. Nakakainis talaga!

Pumasok ako sa loob ng classroom at umupo sa bakanteng upuan.

Mahaba ang exam. Nosebleed. Kaya lang, masyado kong sineryoso. Bawat numero, pinag-iisipan kong mabuti ang sagot. Hindi ako pumapayag na hindi ako buong pusong sang-ayon sa isasagot ko.

Kaya ang resulta...

"Two minutes left!"

I`m still at the number 95 over 275!

Eto na yata ang exam na pinakasineryoso ko sa talambuhay ko. Pero hindi ko naman alam kung talagang seryoso ang sagot ko sa huling 180 items!

"Kamusta ang exam?" Sinundo ako ni Aliyah.
"Ewan ko." Nakasandal ako sa bintana ng sasakyan niya, binibilang ang sasakyang dinadaanan namin.
"Ba`t di mo sinabing may entrance examination ka pala ngayon? Eh di sana, di tayo nagparty!"
"Hindi yun party, Aliyah." I sighed.

Parang hindi ko maatim tawagin ang kahit anong inuman o kainan na party hanggang ngayon. Para kasing, masyadong masaya ang mga party. Hindi ko maisip kung paano ako napupunta sa mga masisiyang party kahit hindi naman talaga ako masaya.

"Okay, then funeral!"

Sumulyap ako kay Aliyah at nakita kong tumawa siya ng bahagya. Sinandal ko ulit ang ulo ko sa bintana.

"Bakit ba kasi di mo na lang sabihin kay Lex ang tungkol sa past niyo?"
"Kung may isang lalaking di mo naman kilalang lumapit sayo at sasabihing mahal mo siya, maniniwala ka ba?"

Ilang sandaling tahimik si Aliyah.

"Then, kung ayaw niyang maniwala. You move on!"
"Move on? How many times do I have to move on?"
"Summer, kailangan mo na lang mag move on. Accept things. Move on. That`s it. That`s the best way. If you are not happy in the place where you are, then move."
"Ayoko!"

I'm resisting change now!

Hindi naman sa talagang ayaw kong mag move on. Naka move-on na ako! Tanggap ko na ngang hindi ako maalala ni Lex. Anong klaseng pag mo-move-on pa ang hinahanap niyo? Ang pagsuko ko?

It`s not like he just lost his memories in a blink of an eye. It`s not like he choose to forget me. Ako yung may kasalanan kung bakit nawala ako sa isipan niya, kaya ako din ang maghahanap ng dahilan para bumalik ako sa isipan niya.

Gabi-gabi, ayoko mang aminin, iniiyak ko ang sarili ko sa pagtulog.

My relations with other people are affected.

Alam kong nakakasama ito sa akin. Kaya lang, kailangan ko munang magluksa ng todo-todo para ihanda ang sarili ko sa lahat ng mangyayari.

"Sum-mer..." Kumatok si mama sa pintuan ng kwarto ko.
"Bukas."

Pumasok siya at umupo sa kama, may dala-dala siyang envelop.

Bigla akong bumangon kasi alam ko kung anong envelope yun.

"Andito na ang result sa exam mo for UDP."
Tumango ako at kinuha ang envelop.

Lord, please! For the life of me!

"I..." May luhang lumandas sa pisngi ko. "failed."

Yinakap ako ni mama, "Okay lang yan! You try again, kay?"
"Ma, this is my last chance!"
"Huh?"

Alam kong hindi na alam ni mama kung anong gagawin niya at anong sasabihin niya sa akin.

Alam niya rin kasi ang buong storya ng pinagdadaanan ko. Pakiramdam ko tuloy mas masakit pa ang nangyayari sakin sa mga namamatayan ng boyfriend.

Bakit pa kasi di niya ako matandaan? Kailangan niya akong matandaan! At kung hindi niya man mabalik yung alaala niya, gusto kong bigyan ko siya ng mga bagong alaala naming dalawa!

"I`ll find a way, promise! You'll take another entrance exam from that school next Saturday, okay?"

Hindi ako makapagsalita.

"For now, you can have fun muna! Go to parties. Go shopping! Wa`g kang magmukmok dito!"

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText