<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

5th


5th~
Summer: Titingnan ko lang.I finished the exam just on time. Masaya ako dahil nasagutan ko ang lahat, pero kinakabahan parin ako at baka hindi ko makuha ang last chance na ito.

Next week, pasukan na. Tapos ako, nagti-take pa ng exam. Makukuha ko na daw ang result mamaya. Pagkakuha ko ng result, agad akong magpapaenrol.

Nakaupo lang ako ngayon sa isang bench dito, hinihintay ang pag dating ni Aliyah at Nadine. Sasamahan daw nila ako dito ngayong araw.

"Su-Summer?" Naaninaw ko si Dave sa harapan ko.
"Dave?"
"Summer!" Yinakap niya ako. "Ba`t ka nandito?"

Dito nga pala nag-aaral si Dave. Si Dave yung ex ko. Artista siya at sikat na sikat. Kahit na nasaktan niya talaga ako noong dineny niya ako sa publiko, hindi ko na maramdaman ang sakit na yun ngayon. Siguro, masyadong masakit itong kay Lex kaya nakakalimutan ko na.

"Nagtake ako ng entrance exam."
"Huh? Dito ka mag-aaral?"
Tumango ako.
"Great!!! Hindi pa ako nae-enrol! Magiging mag kaklase tayo! Sigurado!"
"Sana nga." At least, may kilala ako sa ibang class ko.

Nakatingin lang siya sakin habang ngiting-ngiti.

"Kamusta ka na? Ba`t ka mag-isa?"

Halata sa kanyang mga mata ang pananabik sa pakikipagkwentuhan sakin.

"Hinihintay ko sina Aliyah. Okay lang naman ako, ikaw?"
"Okay lang din. Maraming projects kaya mejo busy."
Tumango ako.

Katahimikan.

"Naninibago ako sa`yo."
"Bakit?"
"Parang... ang lungkot mo yata."
"Ah..." Pinilit kong tumawa. "Guni-guni mo lang yan.

Tumingin ako sa paligid.

"Dave!" May paparating na grupo sa amin.

Mga kaibigan niya yata.

"Oi! Likayo dito!"

Lumapit sila samin.

"Eto nga pala si Summer. Kaibigan ko."
"Hi Summer!"
Nginitian ko silang lahat.

"Dave, kita tayo mamaya sa tambayan ah!"
"Oo! Sige!"

Tapos umalis din naman silang lahat.

"Gusto mong sumama samin mamaya? May party!"
"Hmmm, hindi ako sigurado eh. Titingnan ko lang."
"Ah... Something`s really weird about you now. May problema ka ba? Nag-away ba kayo ng parents mo?"
"Hindi. Wala naman. Nukaba!"

Kailangan ko tuloy ngumiti para mapawi na yung pagdududa niya.

"Are you really okay?"

Bago ako sumagot... May sportscar na biglang pumark malapit sa bench na inuupuan namin.

Kinabahan ako. Bakit ako kakabahan? Hindi ko alam. Wasak na yung sportscar ni Lex. Tsaka, halatang hindi yan yung sportscar niya. His sportscar was a Yellow Lamborghini, and that`s one is black.

"Summer, are you okay?" Inulit ni Dave ang tanong niya.
"Yea-" Muntik na akong mabilaukan nung lumabas nga si Lex sa sportscar na nakita ko.

Marami ding tumitingin sa kanya at para bang namamangha.

Napatayo ako para tingnang mabuti kung siya nga ba talaga yun. I rubbed my eyes. Looked at him. Stared at him. Siya nga talaga yun.

"Summer?" Napatingin na rin si Dave sa tinitingnan ko.
"Is that your boss? Siya yung lalaki sa Sortee last year ah?"

Lex, look at me! Look at me!

Tumingin din naman siya pero parang wala lang.

"Damn!"

Tumingin ulit siya.

Hindi na ako huminga sa second look niya.

I heard his voice, "Summer?"

Ngumiti ako.

Masaya ako dahil nakikilala niya na ako! Sana nga lang, pati ang alaala niya tungkol sa akin, bumalik na.

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText