<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

6th~


6th~
Summer: gusto ko lang ng bagong environment.

"Summer, ba`t ka nandito?" Tanong ni Lex.

Napatayo ako.

"Uh... nagtake ako ng exam eh. Titingnan ko kung... makakapasok ako sa school na `to."
Tumango si Lex, "O sige... goodluck!" Umalis siya.

Sinundan ko siya sa tingin. Ni hindi ko na namalayang nandito parin si Dave sa tabi ko habang tinitingnan ko ang buong detalye ng pag-alis niya sa harapan ko. Pumasok yata siya sa opisina ng presidente ng eskwelahang ito. Naiisip ko tuloy, ang layu-layo niya na sakin ngayon.

He's young and very successful. Responsable na rin siya at mature na, samantalang ako, nag-aaral pa, wala pang landas na gustong tahakin sa buhay, at puro puso lang ang iniisip. Parang ang liit-liit ng tingin ko sa sarili ko...

"Summer, you're spacing out." Sabi ni Dave. "May nangyari ba sa inyong dalawa nung boss mo?"
"Uh... wala." Nagsimula akong maglakad dahil nakita kong kakapark lang ng sasakyan nina Aliyah at Nadine. "Wala."

Lumabas naman ang dalawa. Si Nadine mukhang naninibago sa eskwelahan kaya tingin nang tingin sa mga tao, si Aliyah naman...

"Oh... Lex is here!" Sabi niya nang nakita ang bagong sportscar ni Lex. "Nagkita kayo?"
"Oo." I sighed. "Nagkausap kami."
"And??"
"Wala... of course, wala." Sagot ko.

Umiling si Aliyah. Napansin nila si Dave sa likuran ko.

"Oy Dave! You're studying here?" Tanong ni Nadine.
"Uh, yeah! Kayo?"
"No. Sasamahan lang namin si Summer." Sagot ni Nadine.
"So ano, lunch muna tayo?" Sabi ni Aliyah.
"O sige. Pero, siguro mas mabuti kung dito na tayo maglunch sa school." Sabi ko. "Dave, sama ka sa lunch? Para makapagkwentuhan tayo."
"O sige! Saan niyo gustong maglunch? Maraming cafe dito sa school. Iba-ibang klase."
"That's cool." Sabi ni Nadine.

Pinuntahan namin ang mga sinabing cafe ni Dave. At cool nga ang mga ito. Yung iba, fast-food-type, may mga sweets lang din ang pagkain, may mga coffee shop, may japanese foods, at iba-iba pa.

"Ang dami! At iba-iba pa. Kaso, nakakapagod na." Reklamo ni Nadine.
"Ang ganda nung bar type ah, daming gwapo. Tsaka, maraming tao sa mga cafe niyo ah. Sana ganito din sa school. Hay naku, kaya naman pala mahirap makapasok dito." Sabi ni Aliyah.
"Oo nga eh... hmmm, so ano, Summer? Saan mo gustong pumunta?"
"Napuntahan na ba natin ang lahat dito?"
"Hindi pa eh. Marami pang iba diyan."
"Ahhh. Saan ba yung wala masyadong tao?" Tanong ko.

Nakita kong mejo natigilan siya.

"Ohhh boring!" Sabi ni Aliyah.
"Kakain lang naman eh." Sabi ni Nadine.
"Uhmm... Sa Blue Rose, sa-"
"Blue Rose? Dun na lang." Sabi ko agad.

Hindi naman sa, naiintriga ako sa pangalan ng cafe na yun, pero talagang kumakalam na ang sikmura ko at kailangan ko ng kumain.

Hindi ko naman inakalang talagang nasa liblib na lugar yung sinabing Blue Rose. Mukhang jungle na ang lugar at hindi mo aakalaing may ganitong lugar sa loob ng school.

"Blue Rose? Ang layu naman kaya siguro walang pumupunta masyado dito. Kakain ka na nga lang mali-late ka pa. Tsaka... tunog flowershop din tong cafe na `to ah?" Sabi ni Aliyah.

Nakarating na kami. Kapansin-pansin ang mga puno sa paligid at mga rosas. Nakakapagtaka tuloy kung bakit Blue Rose ang pinangalan sa cafe na `to. Sobrang ganda din ang paligid. May pond at mga bench pa kung saan-saan. At totoo ngang mejo hindi matao dito kumpara sa ibang cafe nila.

Tumunog ang windchime pagkapasok namin.

At kamuntik na akong tumakbo sa nakita ko sa loob - si Lex!

"Lex," Tinawag ni Aliyah ang pinsan niya habang tinuturo samin ang table katabi ng table ni Lex.

Mukhang may ginagawa siya at maraming papel sa table niya.

"Aliyah! Why are you here?"
"Well, uhm, sinamahan ko si Summer." Sabay turo sakin.

Tumingin si Lex sakin at balik ulit kay Aliyah.

"You sure? Baka may pinuntahan kang boyfriend dito?"
"Wala noh! Seriously, I'm with Nadine pa nga eh. We're here to help her."

Tumango si Lex.

"Are you, like, waiting for someone?" Sabay tingin ni Aliyah sa katapat na upuan ni Lex.

"Uhm, yeah! Pupunta daw kasi si Kyla. Sinabi ko nalang sa kanyang nasa Blue Rose ako. How did you find this place?" Tanong ni Lex.
"Uh, si... Dave. Pinili kasi ni Summer yung 'cafe na di matao'."

Tiningnan ako ni Lex kaya tiningnan ko na lang ang menu.

"Ayaw niya ng matao?" He chuckled. "I thought you're cousins? And you hang out a lot?"
"Well..." Nagkibit-balikat si Lex.

Napakamot tuloy ako sa ulo. So ano naman kung ayaw ko ng matao ngayon? Tsaka... damn! Kyla's coming? Parang kinakabahan ako or something. Pakiramdam ko na naman ang liit-liit ko kumpara sa kanilang dalawa.

Umupo na si Aliyah sa harap ko habang nginunguso si Lex. Umiling na lang ako.

"So, Summer, ba`t ka nga pala lumipat?" Tanong ni Dave pagkatapos naming umorder.
"Uhm..." At paano ko naman ito sasabihin? "I-I was bored?"

Lintik! Ano bang sasabihin ko? Sasabihin kong may sinusundan ako? Hindi naman pwede diba?

"Huh?" Bahagyang tumawa si Dave. "Hindi nga?"
"Uhmm, basta... gusto ko lang... talaga."
"Ohh. Are you running away or something?"
"Huh? Hindi naman. Talagang gusto ko lang ng bagong environment."

Tumango siya. I was relieved that he believed me, or at least accepted my answer.

Ilang sandali, dumating na ang order namin. Pagdating ng order namin, dumating na rin si Kyla.

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText