<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

23rd
23rd~
Summer: Stop it!Papalubog na ang araw at nakaupo kaming dalawa sa buhangin. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari except sa mga signs dahil may

ginawa akong box kung saan nandun lahat ng mga alaala tungkol dun. Sana lang bago ko ipakita yun, maalala niya na ako.

"I'm not sure how much you loved me... or if you really do.." Sabi ko paghuli sa buong sinabi ko tungkol sa mga nangyari.

"So that's all that happened?" Tanong niya.

Tumango ako.

"Kung ganun, totoong sobrang mahal kita." Sabi niya sakin.

Kulay orange ang dagat dahil sa papalubog na araw.

"Sa iksi ng panahon na yun, halos imposible kong maisip na maiinlove ako sayo. Pero kung talagang sinabi kong mahal kita...

ibig sabihin, hindi lang kita mahal, sobrang mahal na mahal kita."

Nakatunganga ako sa harap niya na parang bata. Yinayakap ko ang mga tuhod ko habang tinitignan ang seryoso niyang mukha, may

repleksyon ng papalubog na araw.

"Pero..."

Tumingin siya sakin...

"Kung ganun nga kita ka mahal, bakit di kita maalala? Bakit ikaw ang nabura? Sa lahat ng alaala ko, ba't ikaw?"

Gusto kong umiyak sa mga tanong niya.


"Hindi ko rin alam." Sabi ko.

Gumuhit na lang ako ng kung anu-ano sa buhangin.


"It's so hard to believe... when all I can remember is the first time we met. The rest are just feelings... I feel like I forgot something important pero kahit anong alala ko, wala akong maalala. I can't remember saving you from a foreigner, hiring you in my hotel, playing a piece for you, and even bringing you to my father's birhday...like what you said."

"Hindi naman kita pinipilit na maalala yun! Sinabi ko lang kung ano yung nasa alaala ko nagbabakasakaling maalaala mo rin!" Sabi ko.

Ayokong iparamdam niya sa akin na para bang ipinipilit ko sa kanyang alalahanin ang lahat.

"I know, its just... unbelievable." Sabi niya habang umiiling.

"I know, right." Tumayo ako. "That's why I told you to just forget it." At umalis.

Nagkulong ako sa kwarto... Naligo... Umiyak hanggang sa nakatulog.

Ayokong pinaparamdam niya sakin na pinipilit ko siyang makaalala. At lalong ayokong sinasabi niyang imposibleng mainlove siya sakin. Its like he's insulting me.

Alas onse na nang nagising ako. Namumugto ang mga mata. Nakalimutan kong nasa Sortee pala ako at nagdrama!

"Pssst! Dalawang oras siyang kumakatok sa kwarto mo kanina." Sabi ni Kyla.
"Anong 'pssst'? summer ang pangalan ko no."

Pinandilatan niya na lang ako.

Pagkalabas ko kasi sa kwarto ko, nagutom ako kaya pupunta na sana ng resto nang mapadaan ako sa front desk.

"Asan siya?" Tanong ko kay Kate.
"Natulog na ata. Sabi niya sakin, matutulog na siya at dalawang oras siyang kumakatok sa pintuan mo sabi ng isang room boy. Pagnagising ka raw, kumain ka sa resto."

Tumango ako at tumungo sa resto. Kumain mag isa.


Eto na naman ako at nangungulila sa syudad. Ilang oras kasi akong natulog kaya ayan tuloy, dilat na dilat ako ngayon. Lumabas ako sa resto at may nakitang beach party malapit sa bar nila.

Ito lang ang pinagkaiba ng Sortee noon sa Sortee ngayon. Ang Sortee noon, mejo wala masyadong turista. Ang Sortee ngayon, sa sobrang daming turista, di na nagkasya ang mga nagbar hop sa tatlong bars ila kaya inilabas ang party! May DJ sa labas at nag fa-fire dance! Sobrang saya!

Pero syempre, wala ako sa mood. Ganun pa man, ayokong magkulong na lang. Mas mabuti nang maging malungkot sa magandang lugar kesa maging malungkot sa isang sulok.

Eto talaga, seryoso, limang shot lang ng tequila, tapos na ako dito. Ni ayaw kong sumayaw o makihalubilo. At sa sobrang bored ko talagang napansin ko si Derek Ramsay at iba pang artista. WHOA!

Ilang sandali ay naubos ko na ang limang shot. Tumayo ako at aalis na sana nang may naapakan akong parang malaking coral kaya mejo na out-balance ako. Agad naman akong inalalayan ni LEX!

Ayan na talaga! Yung pagiging OA nya, naaalala ko yung noon!

"Based on what you told me, alam ko na talaga kung saan ka pupunta tonight." Sabi niya habang OA na inaalalayan ako.
"I'm not drunk."

Inalis ko ang kamay niyang nakahawak sa baywang ko. He's stealing the attention of the crowd. Pati yung mga artista.

Agad akong umalis at sinundan niya ako.

"Leave me alone... just for tonight."

"No!" Hinawakan niya ang braso ko na agad ko namang binawi at naglakad palayo.

Hinawakan niya ulit kaya hinarap ko siya.

"Just stop doing this! Stop it! Stop it! Stop doing it like you remember anything!" Sinigawan ko siya sa harapan ng hotel.

Tutulo na talaga yung luha ko. God no! God, please!

"I'm sorry sa sinabi ko! Thats just how I think! And don't tell me that I don't remember anything... because I do!"

"Anong naaalala mo? yung hat kong galing Taiwan?! Yun lang ba?" sigaw ko.

"No! I brought you here coz though I can't remember anything about you... I remember my feelings! My feelings! JUST THAT! Nothing else! Dinala kita dito dahil gusto kong maramdaman kung paano at bakit ganito kabigat ang pakiramdam ko sayo ngayong hindi naman kita kilala!"

Natahimik ako at mahinahong tumulo ang luha ko. Agad kong pinunasan ang mga ito.

"Rest for tonight. We'll go to the white island tomorrow. Rest in your room. Pag nakita kitang lumabas ulit, I'll drag you inside my room."

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText