<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

16th~
16th~
Summer: I needed to just sleep all day.Pumasok na ako pagka Lunes. Pumasok ako nang walang bakas na sakit, kaba o ano man. Isang normal na estudyante lang. Gusto ko ng matapos sa pag-aaral. Bahala na 'tong isang sem na prof ko siya. Pagkatapos nito, di ko na ulit kukunin ang mga subjects niya.

"Summer, you okay?" Nagtatakang tanog ni Dave nang umupo siya sa tabi ko.
"Yeah, why?"

Wala pa si Lex, maaga akong dumating eh. Buti na lang wala pa rin yung kaklase kong mestizo.

"Kung ganun, bakit ka absent ng tatlong araw?" Tanong niya.
"Nagkasakit ako eh." Sagot ko.
Mas lalo siyang nagduda, "Ba't di mo sinasagot ang text at tawag ko?"
"Eh halos di ako makabangon sa lagnat ko eh."
"Huh? Ano ba ang sakit mo?"
"Flu atsaka, LBM." Ano ba yan. Galing naman ng naisip ko.

"Hey, Summer!"

Patay! Maaga din yung mestizo! Hindi ko na pinansin.

"Where we're you that night in the bar? We were dancing, then suddenly a man pulled you. Hindi ko makita ang mukha, sino ba yun?" Tumingin siya kay Dave.

Si Dave naman unti-unting nagkaka-ideya sa pagsisinungaling ko.

"I can't remember anything, I was... too sick to remember." Sabi ko. Nagiging defensive!

Buti na lang at dumating si Lex kaya nagsipuntahan na sila sa kani-kanilang mga upuan. Napabuntong-hininga ako. Di parin ako tumitingin kay Lex. I don't wanna be distracted by anyone. I want to finish this all nang matapos narin ako sa kahibangan kong 'to.

"We'll have a quiz." Sabi niya at nagsimulang magsulat sa whiteboard ng mga questions.

Okay fine, nagbasa naman ako eh.

Pagkatapos ng kay haba-habang quiz... akala ko 20 items lang kasi quiz nga. 50 items pala...

"Who got lowest score?"

Maraming nagpataas ng kamay.

"I got 10/50, sir. Ang hirap kasi..." Sabi nung babae sa harapan.

Nagpataas din si Dave ng kamay.

Luckily, I got 44/50. Yes yes yes! Di naman ako bobo eh, tamad lang talaga noon.

Parang binalewala ni Lex ang mga sinabi ng mga estudyante at tinignan ako. Binalewala ko siya at tumingin na lang sa kuko ko habang nakataas ang isang kilay.

Kailangan ko ng nail art. I need to love my self more... Spa, new look, vacation. Kung magpapatuloy ako dito, mababaliw ako sa mga nangyayari.

"Who got 25 below?"

Di ako nagpataas ng kamay.

"How about you, Ms. Romero?" Lumapit siya sakin.

Nakuha din ang pansin ng mga kaklase ko at tinignan ako ng lahat.

"44/50." Sabi nung mestizo.

Namangha sila pati yung f4 sa malayo nakita kong nalaglag ang panga sa score ko. Kalahati kasi ng klase ay mukhang 25 below ang score eh.

Tinignan ni Lex ang papel ko at tumingin din sa mestizo.

"How about you Mr. David?"

"I got 30/50, sir." Sabi niya.
"That's good."

Ako ba, Lex? EXCELLENT NA? No comment ka masyado eh.

"You know class... Nag surprise quiz ako because I noticed some of you, instead of studying or doing your requirements, are going out to party." Sabi niya.

Tahimik ang lahat nang may isa sa F4 ang nagsalita.

"Panu niyo nalaman na nagparty yung iba sir? Nagparty ka din ba?"

Tumawa pa yung mga kaklase ko pero bago mhumagalpak ang tawa nila, sinagot agad ni Lex.

"Napadaan lang ako dun sa mga places na yun, and I even saw one or two of my students there. I think you shouldn't take this class too lightly. You shouldn't take UDP lightly."

Nainis ako sa sinabi niya! Mukhang pinariringgan ako.

"Who's taking it lightly?" Sabi ko nakataas parin ang isang kilay at ngayon tinignan na siya.

Nakapamaywang siya at tinignan din ako.

"I'm not saying its you, Ms. Romero. I actually didn't say anything."
"Hindi ko din sinabi, SIR, na ako yung tinutukoy mo. I'm asking you to point out who is taking this school lightly?"

He suddenly looked pissed. Lalo na nang natahimik ang mga kaklase ko.

"Well, it could be you... or any other student."
"Why would it be me? I got 44 out of 50." Sabi ko agad.
"You've been absent for 3 consecutive days, and for what reason?"
"Confidential, sir."

Pinagtinginan ako ng lahat na para bang natalo ako sa sinabi ko kaya dinagdagan ko na.

"I think I saw a love scene I shouldn't see. It made me sick for three days. Suka ako nang suka. I needed to just sleep all day."

Tumawa ang lahat.

Ano ka ngayon, Lex? Gusto mo sabihin ko kung sino? Pasalamat ka... mahal parin kita... :(

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText