<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

18th


18th~
Summer: Nga pala sir
Ilang weeks na ang nakalipas at anun parin kami ni Lex. And today is another day... buong session siyang naglecture. Malapit na din kasi ang finals.


"Class... this is probably my last class. I've decided to stop teaching." Sabi niya na ikinabigla naming lahat.


"Ha??? Bakit?" Sabay sabay na tanong ng mga kaklase ko.

"I haven't found a reason to stay." Sabi niya.

Shet! Parang nabilaukan ako sa sinabi niya. Ano? Summer? Yun na ba talaga yun? You came all the way here to chase him pero in the end you'll give up?

Pero kung tutuusin, mag aanim na buwan na at wala parin siyang naaalala. Hindi niya naman ako nagugustuhan. Sinabi pa nyang wala na siyang rasong magpatuloy dito. :(

Gusto kong umiyak, pero pinigilan ko... pagkatapos ng klase, nagpahuli ako at inabangang umalis siya at hinabol sa labas.

"Lex... Lex!" Tawag ko.

Lumingon siya sakin.

"Uh, Summer, here's my paper. Don't forget to give it to Mr. Sebastian." Sabi ni Lindsay na naka hawak sa braso ni Dave.

Pareho silang na weirdohan sa pakikipag-usap ko kay Lex. Kakausapan nga sana ako ni Dave kaso tinoon ko ang buong atensyon ko kay Lex na di na nila nagawang magtagal sa harapan namin.

Nagtitigan kami ni Lex. Pero wala pa ngang nagsalita, naramdaman ko na ang pagbuo ng luha sa gilid ng aking mga mata.

"What?" Sabi niya.

Hindi ako makapagsalita. Wala akong masabi.

"I don't want you to go..." Sabi ko.

Suminghap siya.

"For what reason? Weeks ago you told me to forget it forever!"

Lumandas ang luha ko at sinuntok ko ang kanyang dibdib. Di siya natinag sa suntok ko. Hindi ko alam kung saan  ako humugot ng lakas para makasuntok ng ganun. Malakas sa umpisa, pero nang dumapo na sakanya, nawalan ng lakas.

"Bakit ba kasi di mo maalala! Please naman! Wake up! It's me Summer!"

Umiyak ako sa harapan niya habang siya ay tinitignan lang ako. Walang magawa. Anim na buwan na ang nakaraan ng nagising siya at wala parin siyang maalala.

"Sobrang di ko na kaya 'to." Tinignan ko siya.

Halatang naaawa siya sakin pero wala siyang magawa.

"Bakit wala kang magawa!!! Lex!!!"

Nakita kong may mga dumaang mga tao kaya umalis na ako, iniwan siya sa ere.

Hindi ko na kaya 'toooo! :( Umupo ako sa bench at tinawagan si Aliyah.

"Hello?"
"Hello! Mag tataxi na ako pauwi. Wa'g niyo na akong daanan dito. Sabi ko."
"Aryt then! See you later!" Sabi niya at agad kong binaba ang cellphone ko.

Hikbi ako nang hikbi sa isang bench habang hinahawakan ang papers ng kaklase ko for Mr. Sebastian. Dumidilim na at nagpasya akong maya-maya ko na ipasa tong papers kung wala na si Lex sa faculty.

Pag dating ng alas syete, pumunta na ako sa faculty. Kumatok at nakitang wala si Lex. Si Prof sebastian na lang ang natira.

"Sir, eto na po yung papers." Sabi ko sa pintuan.

"Oh, come here. Pasok Ms. Romero." Tinanggal niya ang glasses niya.

Lumapit ako ng konti sa table niya...

"Upo ka." Sabi niya.

Umupo naman ako.

"Nga pala sir, I'd like to see my midterm grade." Sabi ko.

Di kasi nirelease yung midterm grade ko. Di ko alam kung bakit.

"That is what I want to discuss with you tonight..." Sabi niya.
"Bakit po?"

Natahimik kami habang tinignan niya ang grade ko sa isang folder.

May pumasok na isang professor.

"Sir Seb, kaw na lang talaga maiiwan, kami lahat my klase at this time eh. And si Sir Lex pero mukhang umalis na." Tumawa siya at lumabas agad, may kinuha lang sa table niya.

So, may ibang mga professors pa pala pero may inaatupag na klase.

Tinitigan ako ni Sir Sebastian.

"You're failing."

WHAAAAT? Paano nanggyari eh nag aral naman ako!

"Bakit po?" Sabi ko.

Tumayo siya at lumapit sa upuan ko.

"But I'll give you an option..." Hinawakan niya ang braso ko. "Ganito kasi talaga dito, my subjects are one of the worst subjects. You're not the only one failing in your class... Actually madami, pero ikaw ang napili kong bigyan ng option coz I know you'll do it..." Ngumisi siya at tinignan...

Tinignan ang boobs ko!

Now I think this is wrong!

Agad akong napahawak sa celphone ko at di na nagsalita.

Hinawakan niya ang legs ko nung umambang tatayo ako.

"Just once!" Sabi niya at hinawakan na talaga ang boobs ko!

OMG! Is this the part where I should shout... "Rape!!!"?

"Walang makakarinig sayo dito!" Sabi niya.

I tried to run pero hinawakan niya ang heel ko kaya nadapa ako. Sabay ng pagkadapa ko ang pagpindot ko sa number ni Lex...

Calling...

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText