<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

27th27th~
Summer: O-Okay


Buti na lang at di ako nagtagal sa ospital. Naka enrol din ako sa 2nd sem at nagpatuloy sa pag-aaral.

Araw-araw akong hinahatid sundo ni Lex sa school. Di na siya nagtuturo dun. Negosyo na nila ang inaatupag niya.

Nandun padin si Prof Sebastian. Hay nako! Iniiwasan ko na lang. Buti di siya kailanman nakita ni Lex.

"Let's go?" Sabi niya.

Pumasok ako agad sa sasakyan niya pagkatapos ng klase. Hindi ko namalayang sinundan pala ako ni Dave. Nakita ko siyang tumitingin sakin pagpasok ko sa sportscar ni Lex.

Tinignan ko din si Dave.

Kung ordinaryong buhay ko lang sana eh siguro si Dave na ang kasama ko. Pero di eh... Pinili ko ang mahirap na landas. Pinili ko ang masaktan. Pinili ko ang hindi ordinaryo. Bahala na. Ganun naman talaga ako diba? Pinipili ko yung mga mahirap na daanan kahit di ako siguradong masisiyahan nga ako sa huli.

"You wanna hang out... with him?" Tanong niya.

I shook my head.

"Nagtaka lang ako ba't niya ako sinundan." Sabi ko.
"It's obvious he likes you." Sabi niya. "In fact, maraming nagkakagusto sayo... naririnig ko ang pangalan mo halos sa lahat ng klase ko."
"Naririnig mo lang yun kasi maraming naiinis o naweweirduhan sakin." Sabi ko.

Ngumiti siya at umiling.

"Let's go." Sabi ko.

Pinaandar niya naman agad ang sasakyan niya at umalis kami ng school.

Ganito lagi ang scene pagkatapos ng klase. Apat na buwan ng ganito. Minsan dumadaan kami sa restaurant of fastfood, minsan sa restaurant.

"Daan muna tayo ng Starbucks." Sabi niya at pinark ang sasakyan niya.
"Okay."

Bumili kami ng frappe.

Ang totoo... kinakabahan ako. Halos limang buwan na ang nakalipas nung nandun kami sa Sortee. At hanggang ngayon, wala parin siyang naaalala. Alam kong pati siyay nagaalala na sa kanyang sarili.

"I will be gone for about a month." Sabi niya sakin.

Something's weird sa kanya. Mukha siyang malungkot this past few days pero mas amlungkot siya today.

"Bakit?" Tanong ko.
"Kailangan kong asikasuhin yung negosyo. I will personally go to Cambodia and maybe Thailand to see furnitures and some products. May isla din akong pinapasurey dun, I'll see if it's an asset for me."

Sa tuwing naririnig ko siyang nagsi-share sakin tungkol sa business nila, parang nasisiyahan ako. Pero at the same time, nalulungkot. Third year college pa lang ako. Sana dapat 4th year na ako this year, pero dahil sa pagtigil ko nun, ayan tuloy. I feel like my life is a mess. Wala pa akong nagagawang remarkable. Walang trabaho. Unsuccessful. Pero siya, ang layo ng agwat namin. Malayo siya. Mas lumalayo siya sakin lalo na pag naiisip kong hindi niya ako maalala.

"O-okay!" Pinipigilan ko na naman ang pagtulo ng luha ko. Buti di niya napansin.

HAPPY THOUGHTS PLEASE, SUMMER!

"Wow! So bibili ka ng island sa Cambodia? Lumalago na talaga yung negosyo niyo." Pinilit kong ngumiti. "Mabuti naman."

Di ko alam anong sasabihin ko. Buti na lang di niya ako tinitignan.

"Ingat ka dun ah?" Pahabol ko.

Tahimik siya hanggang nahatid niya ako sa bahay.

"My flight will be tomorrow." Sabi niya sakin sa labas ng bahay namin. "Ingat ka rin dito."

Tumango lang ako. Yoko ng magsalita, baka manginig ang boses ko at tuluyan akong mapaiyak. Ang drama ko! Kainis! Isang buwan nga lang siyang mawawala diba? Mejo nasanay kasi akong nariyan siya. Eto na nga ba sinasabi ko. Risk nang risk eh alam ko namang walang patutunguhan! Wala naman siyang nararamdaman sakin! I'm a stranger to him! Wala siyang maalala!

"Yes, I will..." Sabi ko.

Tumalikod siya para pumasok sa sasakyan niya.

"I..." Napalingon siya. "I'll wait for you." Sabi ko.

TUTULO NA TALAGA! AYAN NA!

Ngumiti siya pero may lungkot sa mga mata niya. Wala siyang sinabi at agad nang umalis.

Parang nagkabuhul-buhol ang tiyan ko sa nangyari. Lalo na nung umalis na siya. Nawala na ang sasakyan niya sa paningin ko.

Napaupo talaga ako sa labas ng bahay. Parang gusto kong sumigaw o umiyak man lang. Di ko kaya ang nararamdaman ko.

Natatakot ako. Pero di ko alam kung ano ang kinakatakot ko.

Today is February 22. I hope on my birthday... March 22, makita ko siya.

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText