<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

C&♥41-45


C&♥41
Never Look Back


"No... no! I think you don't like that idea!" Sabi ko sa kanya nang nakalabas kami sa bahay nila.

Tinanggihan ko ang paghawak ng kamay niya sakin. Humalakhak siya kaya sinapak ko ang braso niya.

"Ugh!" Umirap ako.

Tumatawa parin siya. Sinapak ko ulit sa inis ko. Di ko naman alam bakit ako naiinis sa kanya.

"Damn!" Hindi parin siya natigil sa pagtawa at pag ngisi. "Damn I love you."
"I love you, really?" Umirap ako. "Ipagpapalit mo ako agad-agad eh!" I can't hide the bitterness behind my words.
"No one will ever replace you, baby." Sabay halik niya sa lips ko.

Kainis! Isang halik lang solb na ako eh! Ang daya nito!

Napangiti ako, "Some big client?" Tanong ko.
"YEP! THE BIGGEST CLIENT EVER!" Tumawa siya.
My eyes narrowed, "You sure that's not an excuse?"
"Nope!" Agad niyang sinabi.

Kinurot niya ang pisngi ko at ngumiti. Marami akong doubts... he's 27, really hot and sexy for a CEO, very tempting, gentleman, kind, mature... Anyone can fall for him. What if that woman falls for him? And what if he'll fall for her, too? What will happen to me? I don't think I can handle another heart ache... Not with Chase... No. Pero alam ko din na dahil sa trabaho niya kaya niya gagawin ito. Kahit di ko alam kung anong rason kailangan kong maniwala.

Naniwala ako kay Yuan noon kahit harap-harapan niya na akong niloloko. Okay lang sakin ang lahat noon dahil naniwala ako. Naniwala akong ako yung mahal niya kahit ipinapakita niya sa lahat na si Tanika yung gusto niya. At ngayon, kung gagawin yun ni Chase sakin, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. I just have to believe that he wouldn't do that to me... Masakit... May kung ano sa tiyan ko at may lump sa lalamunan ko habang kinakausap ko siya pero ayokong makita niya ang kahinaang ito. He's mature while I'm not... at least not yet... and letting him go or believing him right now will be my first step sa pagiging mature.

"You'll understand soon." Kumindat siya.
"Yeah! I know... I really need to learn more about the business world!"

May mga tao talagang mahirap tanggihan lalo na kung business ang pinag uusapan. Well, I just hope... I just hope...

"So? Magpapakasal kayo?" Tanong ko.
Nagseryoso agad ang mukha niya, "Of course not! I'll just fix some things and I'll make sure... ma-dame..." Ginaya niya ang accent ni Korean Doll Natalia. "will know my clear intentions... that I am not going to marry someone who isn't Eliana Jimenez." Kumindat siya.

MARRY ME? Napalunok ako at natulala sa sinabi niya. Naisip niya na ba talagang pakasalan ako? Ako na walang malay sa mundo? At siya na nasa kanya na ang lahat sa mundo ay naisipang magpakasal sakin?

"Hey, you still jealous?"
Sumimangot ako, "No! I'm not jealous!" Sabi ko.
"Yes you are baby..." Hinalikan niya ulit ako. "You shouldn't... I've waited too long for you... I won't just let you go without begging, fighting or chasing..." Tapos nag isip siya at ngumuso at pinigilan ang pagngiti. "I won't let you go at all, ever."

Then someone poked him from behind.

"Ser... tawag ka na ho ni madame." Wika ng naka uniporme nilang maid at sumulyap pa sakin bago umalis.
Tumawa ako. "You should go, Chase... Uuwi na lang muna ako..."
"Yes... Text me aryt? Coz I'm going to be texting you like mad while eating on that table." Tumawa siya.
"Ugh! Lowbat ako." Sabi ko.
"Hmm! Then... Text me agad pag nakapagcharge ka na okay?" Tumango ako.

Tinawag niya ang driver niya at inutusang ihatid ako sa Riala ng safe and sound. Hinalikan niya ulit ako at nagpaalam na..

"I'll be waiting for your text." Kumindat siya.

Umalis na kami. Kinakabahan ako sa mangyayari sa marraige interview niya pero grabe kung makapagbigay ng assurance si Chase. I feel like I'm the most beautiful and the luckiest girl in the world! This is it!

Pero yun nga lang... ang pinaka gutom din na babae sa mundo.

"Manong, uh... pwede sa tapat na lang ng the Walk niyo ako ihatid kasi mag lulunch po muna ako." Sabi ko kay mamang driver.
"Pero bilin ni Mr Castillo sa Riala."
"Sige na po manong... Lalakarin ko lang naman yung Riala galing the Walk eh."

Tinignan niya ako sa salamin at tumingin ulit siya sa daan.

"Papagalitan ka ni Mr Castillo kung gugutumin mo ako." Sabi ko nang narealize na ibang driver ito.

Hindi siya yung kumuha samin ni Chase sa Port galing Bantayan kaya di niya alam na may relasyon kaming dalawa.

"O sige... saglit lang po pero baka kailangan kong maghintay sa labas. Kung ano yung utos niya yun dapat masunod eh." Aniya.

I frowned... The control freak he is?

"Okay."

Okay lang naman. Saving energy sa pag lalakad papuntang Riala pero wasting gas and time kay Manong.

Agad na akong pumunta KFC, half-running... Naaawa na ako kay manong eh... Naka pag lunch na kaya yun? Bilhan ko na lang ng lunch at mag titake out na ako.

Dahil masaya ako today binilhan ko ng 2 piece chicken si manong at maraming side dish. Naisipan ko ring bilhan si Celine (kahit na for sure nasa CPI pa yun ngayon)... Bumili pa ako ng maraming pagkain in case pupunta si Luke mamaya... o di kaya si Chase...

Uminit ang pisngi ko habang naiisip ko yun pero agad naman bumabaliktad ang sikmura ko tuwing naiisip ko ang ginagawa niya ngayon.

Naglakad ako dala-dala ang take out ko sa KFC pabalik doon sa kung saan naka park ang red fortuner ni Chase nang biglang... BAM!

"Eliana!" A familiar desperate voice from afar.

WHAT THE HECK?

Napalingon ako at nakita ko ang isang matangkad at maputing may pagka chinito ang half-running papunta sa akin. Si... YUAN! Halos malaglag ko yung bitbit kong supot.

"Tulungan ko na po kayo." Kinuha ni Manong ang mga supot at nilagay sa loob ng fortuner.

THEN IT STRUCK ME! Ito yung emergency na gustong sabihin ni D sakin! Ang emergency na nalaman ni Yuan kung saang parte ako sa mundo nagtatago ngayon. Should I run? Anong gagawin ko? Pero habang nag iisip ako at nanginginig sa kaba ay papalapit siya ng papalapit sakin.

"Eliana! God! I missed you!" Sabay yakap niya sakin.

Di ako makagalaw. I don't know but I can't take this. Sinaktan niya ako at sana nag move on na lang siya tulad ng pag mo-move on ko. The tears running down his cheeks reminded me that it wasn't that long ago... Everything was still fresh... But its dying in me. Everything in his point of view is fresh... actually... it is fresh. But it wasn't that fresh for me... no... not anymore.

"Yuan." Halos maiyak din ako habang iniisip ang pinag daanan namin.

Of course, I loved this man. Sagad sa buto na nakaya kong humarap sa pamilya niyang galit na galit sakin. But something inside me is different. I'm not that girl anymore. Not the Eliana Jimenez from the past... Not anymore...

"Yuan... anong ginagawa mo dito? You shouldn't be here... Bumalik ka ng Maynila." Basag ang boses ko habang nakikita ko siyang pulang-pula sa pag iyak.

I've never seen him this emotional before. Pity... I'm sorry... I loved you... But... chasing me won't be worth it anymore... Its too late.

"No! Ngayong nakita na kita, hindi ako babalik! I won't go back and live with that god forsaken family!" Sigaw niya.
"Yuan!" May isa pang pamilyar na boses sa likuran ni Yuan. It was Tanika. "Yuan, let's go! You've found her! Let's go back! She's alright!"
"Shut up, Tanika!" Sigaw ni Yuan.

Nakatitig siya sakin at mejo kumalma na.

Napairap ako nang mas lumapit si Tanika saming dalawa. God... I'm not in the mood with this effin drama right now! Kanina lang I'm walking on sunshine tapos ngayon feels like I'm walking in the rain.

"She's right, Yuan. I'm okay! Umalis na kayo. Bumalik na kayong Maynila!" Sabi ko.
"No! Eli! We can finally be together! Please! Go back with me!" Sabi ni Yuan.

Nakita ko ang paglandas ng luha sa mata ni Tanika.

"No... Yuan, I'm sorry." Sabi ko.
"WHAT? Di ka na ba babalik ng Maynila? Gusto mo dito ka na lang sa Cebu?" He is hysterical.
"Oo! I'm happy here! You should live your life with Tanika..." Sabi ko.
"Of course, Eliana! I'm still his fiancee!"

Ayokong mag mura pero para akong susuka sa pagmumura dahil sa sinabi ni Tanika. Oh yes you think I'm still bitter about the two of you? Bullsh1t! Get a fcking life!

"Alam ko. Hindi ko alam kung bakit ka nandito... Bakit di mo siya pinigilan kung fiancee ka naman pala?" Tanong ko.

Di makasagot si Tanika.
"Whatever game you're playing right now... I'm sorry but I'm not playing it. And I will never...again... ever..." Sabi ko kay Yuan.

Tinalikuran ko silang dalawa at agad hinila ni Yuan ang braso ko.

"No, Eli... Don't leave me please. I've been fighting for you... almost a year now... don't leave me. please." Basag na basag ang boses niya.

Yes... I couldn't deny it. It breaks my heart. But every tear I've shed in the past was enough to make realize that I shouldn't insist in our love story... Not now... Now that I'm in love and happy with someone else. Alam kong bago pa lang kami ni Chase... marami pa kaming issues at marami pa akong doubts... With all his women... Ophelia de los Reyes and that Natalia... Alam kong mas madali kung sumama ako kay Yuan dahil proven and tested ang pagmamahal niya pero I'm not made for the proven and tested anymore... I'm made for a Chase Martin. Sa maikling panahon na ito ay sigurado na ako.

"Come back! Live with me! Come home with me!"

This is my home, Yuan. Ayoko mang aminin dahil sa mabilis na pangyayari pero I'm really sure right now!

"Babalik ako, Yuan." Sabi ko.

Natigilan siya at napatingin sakin.

"I'll come back... Babalik ako sa Maynila. Just leave me alone today... Umalis na kayo! Umalis na kayo!" Sabay tingin ko kay Tanika na humihikbi na sa gilid.
"Kailan?!" Yuan's face lit up.
"Soon." Sabi ko.
"I need the date, Eli!" Halos masaktan na ako sa pagkakahawak niya sa braso ko.

Binawi ko ang braso ko. Nabigla naman siya sa ginawa ko pero di niya na lang pinansin dahil mas interesado siya sa idudugtong ko.

"Next week. Wa'g mo kong sundan. Wa'g mo kong hanapin dito." At tinalikuran ko sila.

I know I've been so unfair. The accident months ago was because of me. Gusto niyang makaalis ng bansa kasama ko kaya mabilis ang takbo ng sasakyan. I rejected his offer... I backed out. But it was the bravest thing I've ever done. The wisest thing I've ever decided. The best decision I ever made... Alam kong masama akong tao dahil sa kabila ng pag baback-out ko sa kanya, hinanap niya parin ako pero heto ako at di naappreciate ang ginagawa niya.

Sorry... pero I'm fed up... And I've moved on. One things for sure here. I will never look back.

C&♥42
I Miss Him

Umuwi ako sa Riala na mabigat ang damdamin. Tahimik si Manong Driver at nagpasalamat lang nang binigyan ako ng pagkain. Nagcharge ako ng phone at ako lang mag isa sa condo ni Celine. Nakatunganga ako sa sofa habang iniisip ang nangyayari.

Sa maiksing panahon ko dito sa Cebu ay natutunan kong mahalin si Chase. Nakalimutan ko rin si Yuan. Nakalimutan ko ang sakit... Ngayon di ko na alam kung anong gagawin ko ngayong naalala ko na nandyan siya. Tama. Hindi ko na talaga siya mahal. Yung nararamdaman ko na lang sa kanya ngayon ay awa. Linunok ko ang nagbabantang lump sa lalamunan ko at sinandal ang ulo ko sa sofa.

"Anong ginagawa mo dito?! Malandi ka! Sumulong ka pa talaga dito para habulin si Yuan!?" Sigaw nang sigaw ang mommy at mga tita ni Yuan pagdating ko sa bahay nila.

Hindi ko sila tinitignan. Diretso ang paningin ko kay Yuan na nasa likuran nila, nasasaktan pero walang ginagawa. Si Tanika naman ay nasa tabi niya at nakataas ang kilay.

You are a disgrace to your family! Dinala mo pa talaga ang apelyido niyo!? Nasaan ang mama mo ngayon, huh? Nagtatago ba siya-

Sa puntong ito ay umiiyak na ako. Bakit kailangang isali pa nila si mommy dito? She died years ago. Ni hindi ko siya nakitang dilat ang mga mata kahit sa pictures man lang tapos pagsasalitaan nila ng masama si mama?

Wa’g kang iiyak-iyak dito! Malandi ka! Akala mo maaakit mo si Yuan sa maganda mong mukha?! I bet kamukhang-kamukha ka ng mommy mo no! At magkaugali pa kayo!!! No wonder Andrew got seduced-

Hindi ko alam kung dadapo ba yung gagawin kong sampal dahil nanghihina na ako sa kakaiyak pero naramdaman ko talaga yung pisngi ng tita ni Yuan sa palad ko.

You wh0re! Umalis ka na dito! Pwede ka naming kasuhan! Pasalamat ka sa dala mong apelyido! PASALAMAT KA SA DADDY MO!

Kinaladkad nila ako palabas.

Yuan, explain to them please... You love me right?

Tahimik lang si Yuan habang tinutulak ako sa likuran palabas. Yung mommy niya ang humihila sakin.

You love me, right?” Tinanong ko ulit siya.
Eliana, just go. Umalis ka na.” Aniya.

All those endearing words? Lahat ng assurance niya at pangako niya sakin ay gumuho sa simpleng sinabi niya. Narealize ko na talagang wala lang ako sa kanya pero yung mga salita at pangako niya ang nagtutulak sakin ngayon.

Yuan-
Oh shut up, girl! Umalis ka dito sa pamamahay namin!” Sabi ng tita ni Yuan.

Nakarating na kami sa gate nina Yuan. Tinutulak na nila ako palabas.

Yuan!”
Eliana... you’re just some girl I dated before I got serious. Umalis ka na. Wa’g ka ng babalik dito!

Natigilan ako sa pag iyak at tinignan kong mabuti ang mukha ni Yuan.

Umalis ka na!” Dagdag niya.
Alis, Eliana!” Dagdag ni Tanika.

I can’t believe this! Nagawa niya sakin yun?! Sinabi niya saking mahal niya ako, malalagpasan namin ang lahat ng ito, maeexplain niya sa pamilya niya ang tungkol samin? Pero ano tong nangyayari ngayon? This is too cruel! He is my first love... My first kiss... The person who made me think everything is possible. Pero lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. Ginawa niya akong tanga!

Malakas ang pintig ng puso ko nang bigla akong nagising. Nasa kama na ako at may kumot nang nakapulupot sa katawan ko. What happened? Nasa Riala na ako at gabi na pala. Kinapa ko ang cellphone ko pero wala doon sa tabi ko. Right! Nag charge nga pala ako sa living room. 3:30AM na pala. Ang tagal kong natulog ah? Kumakalam na rin ang sikmura ko sa gutom. Lunch at dinner na ang na miss ko ngayon. Sana meron pang KFC.

Lumabas ako sa kwarto at nakita ang cellphone kong naka unplug na. Maraming missed calls kay Denise at Bench. Hinanap ko ang text ni Chase na wala doon. Aniya’y ititext niya ako pero bakit wala siyang text sakin? It broke my heart a little. Inisip ko lahat ng nangyari... Si Yuan... nasa Cebu... Si Chase ay may ginagawa with Natalia... No.. No, he’s probably sleeping right now. Ititext ko ba? Sasabihin ko ba na nandito si Yuan? Nakita ko si Yuan? Baka busy siya kaya di niya ako tinext. Hayaan ko na lang muna pero gusto kong umiyak. I want him to text me!!! So bad!

Kumain na lang muna ako habang tinitext si Denise:
Sorry. Lowbat. Ngayon lang nakapagcharge ulit. Nasa Cebu City na ako. What’s up?

Hindi ako nag eexpect ng reply dahil madaling araw pa ngayon, malamang tulog pa yun.

Pagkatapos kong kumain ay bumalik ako ng kwarto at naisipang tapusin ang iilang modules para matapos na ako sa sem na ito. Nakatapos ako ng dalawa, dalawa na lang ang natitira. Paglabas ko ulit ng kwarto nakita ko si Celine sa bar habang umiinom ng kape at ngumingisi sakin.

Anong nangyari sayo kahapon?” Pambungad na tanong niya.
Uh... Nakatulog ako.” Sabi ko.
Umiling siya at uminom ng kape. “Alas tres nang pumunta si Chase sa opisina at galit sa mundo. Halos pagalitan niya kaming lahat... Di siya mapakali tapos pag out namin sumama siya dito sa Riala at hinalikan ka niya sa lips.” Sabay turo niya sa lips ko.

Uminit ang pisngi ko.

Tapos binuhat ka niya papasok ng kwarto mo. Hinalikan ka niya ulit.

Bumilis pa lalo ang pintig ng puso ko. Paano niya nagagawa ito? Kahit wala siya sa tabi ko pinapabilis niya parin ang pintig ng puso ko. Di ako makatingin kay Celine.

Kayo na ba?” Ngumisi siya at tinignan akong mabuti. “May problema ba kayo at bakit galit yun?” Dagdag niya.

OMG! Di ko alam kung bakit pero naiisip kong alam niyang nandito si Yuan! Kaya ba hindi niya ako tinitext? O di niya ako tinitext dahil busy siya kay Natalia?

Umiling ako.
Ano? Wala kayong problema pero kayo na o hindi kayo?” Tumaas ang kilay niya.

Tahimik ako at tinignan si Celine. Ngumisi na lang siya at mukhang nakuha niya ang gustong sagot.

Oh I knew it.” Wika n iya.
Labas muna ako. Kakain lang.” Sabi ko.

Marami pang natirang take out pero gusto kong mapag isa at alam ko siguradong pupunta si Luke ngayon at papaulanan nila ako ng mga tanong.

Uh...” Tapos na akong maligo at magbihis. “Kung pupunta si Chase dito, paki sabi kumain lang ako.” Sabi ko kay Celine.
Ba’t di mo itext?” Tanong niya.
Nagkibit-balikat na lang ako habang iniisip ang mga posibleng ginagawa niya ngayon. Pwedeng tulog... Pwedeng nakay Natalia. UGH! Ano ba ‘tong mga iniisip ko?

Pagkalabas ko, nag ring agad ang cellphone ko at nakitang tumatawag si D! Finally!

Hello?” Sagot ko.
OH MY GOD, ELI! Ba’t ngayon mo lang ‘to sinagot?! YUAN! SI YUAN NASA CEBU!” Aniya.
Napabuntong-hininga ako habang pinipindot ang button ng elevator at pumasok sa loob.

Alam ko. Nakita ko siya. Sinabi ko bumalik na siyang Maynila.
Whoa! That’s good! Kelan?
Kahapon.
Di pa siya nakakabalik ah!?” Nagtaka si Denise.

Ano yan? Information galing sa imbestigador nila?

Kay tito Drew siya nagpatulong.
WHAT?” Kinabahan agad ako.
Sinabi niya ang lahat sa daddy mo!
WHAAAAAAAAAAAAT?” Natigilan na talaga ako sa paglalakad palabas ng Riala.
YOUR DAD IS FREAKING OUT! Buti umalis ng bansa. May inasikaso sa Dubai. Hindi ba siya tumawag? O di mo nasagot?
Di ko nasagot.” Sabi ko.
3 weeks siya dun, Eli! Imagine pag nakabalik na siya! OMG! Hindi namin yun nakita ni Bench eh. Hindi namin alam na kakayanin ni Yuan humarap sa daddy mo pagkatapos ng ginawa niya. Galit ang daddy mo kay Yuan at sa buong pamilya nito pero sinabi niya ang totoo... Kung nasaan ka... Saan ka nakatira. Tita is also freaking out... Ipapadala niya kami ni Bench diyan anytime next week. She's checking our scheds.

Napalunok ako nang nakita si Yuan sa labas ng Riala. Naghihintay siya mag isa... sakin.

Napasinghap ako, “Bakit ginawa yun ni daddy?” Tanong ko.
Si Bench ang sumagot sa background, “Dahil akala niya babalik ka ng Maynila kung si Yuan na ang ipapadala diyan. Eliana... My dad is freaking out, too.” Napabuntong-hininga siya. “Anong maikakaso sa pamilya ni Yuan? Yun ang tinatanong niya palagi kay Denise.

Nakita ako ni Yuan papalabas ng Riala.

Hindi na kailangan... Bench, tell your dad wa’g ng kasuhan.” Sabi ko.

Natigilan silang dalawa. Natahimik ang linya.

Why? Are you thinking of making up with him? Magbabalikan kayo?” Tanong ni Denise at basag ang boses niya. Obviously disappointed.
No. Wala na akong pakealam.” At binaba ko ang cellphone ko para lumapit kay Yuan.

Eliana, let’s talk.” Aniya.

Wala na si Tanika ngayon. Naglahad siya ng kamay pero di ko tinanggap.

Okay. This is the last, Yuan.” Sabi ko.
Napabuntong-hininga siya, “What do you mean?
Umalis ka na. Bumalik ka na ng Maynila pagkatapos nito-
Pero-
Pag di ka babalik, di na rin ako babalik dun. Di mo na ako makikitang muli.

Yumuko siya. “Alright.

Nagpunta kami ni Yuan sa isang restaurant doon sa Ayala Terraces. Tahimik kami sa taxi. Tumitingin lang ako sa labas habang siya ay nakatingin sakin at hinahawakan minsan ang kamay ko. Binabawi ko naman agad. Naaawa ako sa kanya pero hindi ko kayang mag panggap na gusto ko parin na kaming dalawa. Hindi ko alam kung nasaan si Chase ngayon pero sana lang ay iniisip niya ako.

Tahimik kaming umorder ng pagkain. Nakalimutan kong gutom na pala ako ngayong nandito siya sa harapan ko. Di ako makatingin sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko iiyak ako pag nagtagpo ang mga mata namin. Maiiyak ako sa awa at sa lahat ng nangyayari.

And... I miss Chase Martin. I miss feeling light. I miss feeling good. I miss him so much.

"Nag usap kami ng daddy mo." Sa wakas ay may nagsalita saming dalawa habang kumakain.
"Alam ko, sinabi ni Denise."
Sumimangot siya pero nagpatuloy, "Hindi alam ng daddy mo ang tungkol satin. Nalaman niya lang sakin-"
"Of course I wouldn't tell him, Yuan. Mapapatay ka ni daddy!" Sabi ko habang binibitawan ang kutsara at tinidor.

Nawalan agada ko ng gana. Natulala siya at nalaglag ang panga.

"You... still care for me?" Basag ang boses niya pagkatanong niya nito.

Pinikit ko ang mga mata ko at pinigilan ang pag irap sa harap niya.

"Yes. I care for you, Yuan." Sabi ko habang nakapikit ang mga mata ko. "That doesn't mean I love you."

Pagkatingin ko sa mga mata niya, namuo na ang mga luha nito. Suminghap siya.

"No, Eli. You still love me. Nararamdaman ko yan. Alam ko ang mga pagkakamali ko. Wa'g mo naman ako pahirapan ng ganito." Aniya.
"Hindi kita pinapahirapan!" Naiinis na ako at the same time naaawa sa kanya.
"NO!" Umiling siya. "No, you're lying!"
"No, I'm not! Yuan, bumalik ka na ng Maynila."
Umiiling parin siya, "You promised babalik ka diba? Maghihintay ako."
Pumikit ako. Ngayon hindi ako sigurado kung babalik pa ba ako dun ngayong sinabi niya saking maghihintay siya. Babalik ako dun para sa pamilya ko, hindi para sa kanya.
"Babalik ka diba?" Sabi niya ulit.
"Oo. Babalik ako. Not for you, Yuan. Kung gusto mo pa akong makita ulit, bumalik ka na ng Maynila." Tumayo ako.

Agad niyang hinila ang kamay ko at inilapit niya ang buong katawan ko sa kanya. Naramdaman ko ang malamig niyang mga labi sa labi ko at nakita kong pumikit siya habang dilat na dilat ang mga mata ko sa pangyayari. I'm pretty sure everyone's staring...

Tinulak ko siya.

"Do... Do you remember now?" Basag ulit ang boses niya.

WHAT THE FCK? WHAT THE FCK? I CANT BELIEVE THIS!

Nakita ko si Chase sa entrance ng restaurant, laglag ang kanyang panga... Nakita ko ang braso niyang may kamay na nakapulupot... I traced his arms... then I found a girl beside him. A beautiful girl. The korean doll. Natalia.

Nalaglag ang panga ko nang bumalik ang tingin ko sa mga mata ni Chase. Galit siya. Galit na galit! GALIT KA? GALIT DIN AKO!!! GALIT NA GALIT! MAS GALIT PA SAYO! GOD DAMN IT! I SHOULD PACK! RIGHT NOW! THIS IS STUPID! THIS IS BULLSH1T!

"Wa'g mo akong sundan. Di ako babalik ng Maynila pag ginawa mo yun."

Nanginginig ako palabas ng restaurant. God, Eliana... please call Bench, Denise... or your dad... I can't dial. Nanginginig ang kamay ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Wala akong pakealam kung anong tingin ng mga tao habang tumatakbo ako dito sa terraces ng umiiyak.

God, I missed his face. God, I missed the lines of his jaw, his shoulders, hair, eyes... I miss all of him. PERO ANG SAKIT SAKIT NG NANGYARI! He's with Natalia! Sabi niya aayawan niya ang marraige! Ba't niya dinidate si Natalia? BAKIT?

C&♥43
The DistractionNag iimpake na ako sa kwarto pero di ko magawang tapusin ito. Umiyak na lang ako habang humihiga. Dalawang oras ang lumipas nang gumalaw ulit ako para tignan ang cellphone ko.

*Adrienne calling*

"Hello darling?"
"Yes?" Hindi ko napigilan ang pagkabasag ng boses ko.
"Wait... Are you crying?"
Suminghap ako, "Hindi... May sipon lang..."
"Uh.. Okay! Get well soon! I called just to tell you that by Monday, we'll gonna air your commercial."

Gusto kong sabihin sa kanya na wa'g na lang ipagpatuloy. Babayaran ko na lang ang damages para diyan dahil alam kong magagalit si Chase pag nakita niya ang commercial na yan. Pero useless na yun, I don't think magagalit siya ngayong may Natalia naman siya.

Ni hindi siya nagparamdam sakin. Ni isang text wala...

"Okay, no problem." Sabi ko.
"Okay, byeee..."

Nang pinutol ko na ang linya namin ni Adrienne saka ko naman narinig na bumukas ang pintuan ng kwarto ko. Silhouette pa lang kilalang kilala ko na kung sino.

"Go away, Chase! Di kita kailangan dito!" Sabi ko at agad tumalon, tumayo at lumabas ng kwarto.

Di niya ako pinigilan. Sinundan niya ako. Laglag ang panga nina Celine at Luke habang nanonood ng cartoon network sa living room. Hininaan nila ang volume at tumahimik.

"Eliana..." Dinig ko ang frustration sa boses ni Chase.

Umikot ako sa dining table habang naglalakad siya at sinusundan ako.

"Eli, please talk to me."
"Talk about what, Chase?" Tumigil ako sa paglalakad kaya naabutan niya ako.
"Ano? Kailan ang kasal niyo ni Natalia?"
"I TOLD YOU! Hindi ko siya papakasalan!!" Aniya.
"Kung ganun ano yun? Fling? Another fling? Another rebound? Ako? Rebound din diba? Pagkatapos ko, siya naman!?" Grabe, I've never felt so frustrated in my whole life.

Kailanman di ko naisumbat kay Yuan 'to kahit na harap-harapan nila akong niloko ni Tanika noon...

"I needed something from her, Eliana!"
"ANO? WHAT, CHASE? What do you need from her?" Tinulak ko siya dahil papalapit na siya sakin. "JUST WHAT EXACTLY IS IT, CHASE MARTIN?" I literally screamed.

Hindi ko na talaga mapigilan. Bumuhos na yung frustrations ko simula pa kahapon.

Naramdaman kong nagpanic si Luke at Celine kaya nilapitan nila kami para awatin or something pero tahimik lang sila sa gilid at naghihintay ng kung anong magagawa nila.

"I NEEDED YOUR GOD DAMN COMMERCIAL DOWN BY MONDAY! AND WHY ARE YOU KISSING YOUR EX? HUH? WHY ARE YOU KISSING HIM?" He snapped, too.

Napalunok ako. Anong kinalaman nito sa commercial ko? EXCUSES!

"I did not kiss Yuan, Chase!" Sabi ko.
"You kissed him." Huminahon siya. "You kissed."
Umiling ako at umiyak.
"Mahal mo paba siya?" Hinawakan niya ang labi ko na para bang ineexamin kung may dumi ba doon.

Nanghihina ako sa ginawa niya. Nanghihina ako tuwing nandyan siya. Naghihina ako dahil kitang-kita ko ang mga mata niyang malungkot.

Pinunasan niya ang mga luha ko.

"Hindi... hindi na..." Sabi ko.
Napabuntong-hininga siya at niyakap ako. "I'm sorry, baby." Aniya.

Hindi ko siya niyakap pabalik. Hindi parin ako kumbinsido sa sinabi niya. Narinig ko ang mga buntong-hininga ni Luke at Celine.

"Okay lang ba kayo?" Tanong ni Celine.

Hindi ako sumagot at di rin sumagot si Chase kaya bumalik na sila sa panonood ng TV sa living room.

"Kung ginagawa mo ang lahat para di ma air yung commercial ko by Monday, ba't tinawagan ako ni Adrienne kanina? Ba't patuloy itong ipopost kung ginawa mo ang lahat? Don't... lie to me." Sabi ko.

Namumuo na naman ang luha sa mga mata ko.

"I tried." Maliit ang boses niya. "I tried, baby. Iniwan ko si Natalia kanina pagkatapos mong mag walk-out. Nagalit siya kaya ipagpapatuloy niya. Hindi kita agad napuntahan dito dahil kinumbinsi ko ulit siya sa opisina na tanggalin yun. I offered her anything... She said she'll air it by Monday and she'll take it down by Friday basta sumunod ako sa kanya. Also she needed to shoot a new commercial para palitan yun."
"Sino ba siya at bakit may kapangyarihan siyang pumigil sa commercial?"
Dinaan ni Chase ang palad niya sa buhok niya at suminghap, "She's the owner of Matryoshka."

Natahimik ako. Magkano ba ang ibabayad ko sa damages na nagawa ko? Parang bigla akong nabunutan ng tinik. Can I call Bench now and just pay the girl?! Ugh! Pero sa hitsura ni Chase mukhang nagawa niya na yun.

"Hayaan mo na lang yung commercial." Sabi ko.
"No. I don't like that commercial." Sabi niya at tumingin sa malayo. "God! What does she want?" Bulong niya sa sarili niya.
"Baka... Baka gusto niyang pakasalan mo siya." Napalunok ako.

Tinignan niya ako at pumungay ang mga mata niya.

"I can give up CPI for that, baby." At niyakap niya ako.
"No." Sabi ko. :'(

Ngayon, niyakap ko na rin siya. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa ba na mawala siya sa tabi ko. I just want him close... so close to me... always. Mainit at mahigpit ang yakap niya at ramdam na ramdam ko ang kasiyahan sa kanya.

Ilang sandali ay sinundan ako ni Chase pabalik ng kwarto.

Ang mga mata nina Celine at Luke ay nakatoon parin samin nang dumaan kami sa living room. Parehong confused ang dalawa at nagbubulung-bulungan.

"Yes, aright? I'm in love with her... will you two just shut up?" Sabi ni Chase sa dalawa at agad humagalpak ng tawa si Celine samantalang nakita ko na lumaki ang singkit na mata ni Luke.

Umiling si Chase at sumunod na sa kwarto ko. Hindi ko mapigilan ang ngiti ko sa sinabi niya kina Celine at Luke.

"You packed?" Nilapitan niya ang luggage ko.

Tumango ako at sumimangot siya.

"Don't do this again..." Aniya at nagsimulang mag unpack ng mga gamit ko.
"I'm sorry, Chase... Hindi ko na kaya yun."
Natigilan siya at... "Did you pack because you promised Yuan? Sinabi mo sa kanya na uuwi ka ng Maynila next week diba?" Nilapitan niya ako at agad kong nabasa ang takot sa mukha niya.

Of course alam niya ang lahat ng detalye diba?! Well, I'm with his driver that time kaya siguro nireport niya na yun.

Umiling ako, "No." Nakalimutan ko na nga yung sinabi ko kay Yuan. Narealize ko ding useless ang pagbalik ko next week dahil nasa Dubai pa si Daddy kaya siguro ipopostpone ko yun.

I'm sure Yuan will understand. Alam niyang di ko na siya mahal. Kung mahal ko pa siya, hindi ako mag aalinlangang sumama sa kanya... Kung mahal ko pa siya di ko kakayaning umalis ng Maynila tulad ng hindi ko kakayanin ang pag alis ngayon sa Cebu dahil kay Chase.

Whatever. Ayoko ng mag isip ng kahit ano... Ayoko na. Si Chase lang ang gusto ko. Si Chase lang ang kailangan ko. Kung nasa tabi ko siya alam kong magiging okay ang lahat. And I'm just so happy right now... Hindi pa nag iisang oras nung akala ko wala na kaming pag-asang dalawa pero ngayon ang saya ko na bigla.


"Nalaman ko agad na nandito siya kahapon. I did not text you... Dahil ayokong piliin mo ako kasi tayo ngayon... I don't want to influence your decision... Kung si Yuan man o ako ang piliin mo, gusto ko yung patas na laban." Napalunok siya. "I... I could understand if you choose him. I can say that I'm just..." He looked away. "the distraction. The rebound."

Paano't sa gwapo, bait, gentleman at lahat na ay naiisip niya parin na rebound ko lang siya? Kahit na sinabi ko na sa kanya na mahal ko siya hindi niya parin magawang magtiwala sa akin? Nasasaktan ako para sa kanya. Nasasaktan ako kasi mahal na mahal ko siya pero nahihirapan siya sakin. Of course because he thinks I'm still nineteen and I have too many options... He's 27 and the most eligible bachelor in town, marami din siyang options. Mas marami kesa sakin.

Hinawakan ko ang pisngi niya at hinuli ang tingin niya. I want him to look at me while I say this.

"No, Chase... People change, feelings fade, and hearts move on... I've moved on. I don't know exactly when and how that happened, but I've moved on. I am in love with you, Chase Martin. If you are the distraction, I want to be distracted forever."

Hinalikan niya ako. I kissed him back, too. Mahal na mahal ko na talaga siya. Di ko bibitawan 'to kahit anong mangyari.

C&♥44
More SelfishSa kwarto ko natulog si Chase hanggang nag Monday.

Halos mapunit na talaga ang pisngi ni Celine sa kakangisi tuwing nadadatnan kaming lumalabas galing sa room ko.

"Eliana," Nabigla ako nang tinawag ako ni luke pag uwi ni Chase at habang naliligo si Celine.

Nakaupo lang siya sa living room at nakangisi din sakin.

"Hmm?" Napalingon ako sa kanya.
"Seryoso si Chase sayo, alam mo ba yun?" Tinaas niya ang isa niyang kilay.
Tumango ako.
Nagseryoso siyang bigla, "Iilang tao lang ang nakakaalam nito pero sasabihin ko sayo... siguro alam mong... isa lang ang naging girlfriend niyang talaga?" Nakita ko ang kaba sa mukha niya.
Napawi ito nang tumango ulit ako.
"Yung professor niya... Iilan lang kaming kapamilya niya ang nakakaalam nito... pero ako lang ang nakakaalam sa huling nangyari sa kanilang dalawa."

My heart skipped a beat. Natigil din yata ang paghinga ko sa sinabi niya.

Humilig siya at hininaan ang boses, "The last time they saw each other... was during his MBA sa Manila."
"Okay." I'm sure I sounded desperate.

Si Ophelia de los Reyes?! Bakit? Anong problema sa kanya? Hindi pa ba nakakaget over si Chase sa kanya?

"The reason why yun ang last time ng pagkikita nila ay dahil... dahil..."

Napalunok ako ng ilang beses! Kainis naman 'tong si Luke! Suspense kung makapagsalita.

"dahil inalok siya nung ex niyang magpakasal."

Nanlaki ang mga mata ko at di ko na namamalayang half-open na ang bibig ko.

"T-Tapos?" Tanong ko.
"Inayawan niya, syempre. Well... naka move on na si Chase pero yung ex niya." Umiling si Luke. "Hindi pa..."
Tumango ako at napabuntong-hininga.
"Why I'm telling you this? Cuz... Ophelia might... might get desperate soon pag nag public na kayo ni Chase. Chase Martin Castillo, dating someone." Ngumisi si Luke. "She'll know, surely. At masaya siya noon dahil alam niyang siya parin up to, uh, last week?" Tinaas niya ang kilay niya.

Uminit ang pisngi ko.

"Last week? Siya parin up to last week ang nag iisang ex ni Chase Martin. It was a sort of trophy, I think. And now that he's finally found someone else... she'll go nuts-" Pinutol niya agad ang pagsasalita nang narinig ang pagbukas ng pintuan sa bathroom.

May feeling akong walang alam si Celine sa parteng ito.

"Okay, Luke. Uh... naiintindihan ko."
"Be careful." Aniya.
Tumango ako at pumasok ng kwarto.

Si Ophelia de los Reyes ay inalok si Chase Martin ng kasalan? Tapos ang masaklap pa ay tinanggihan ito ni Chase. Hindi naman kaya dahil gusto niyang maghiganti kaya niya tinanggihan yun? Galit kaya siya kay Ophelia? Kung galit siya, that's a bad sign. Ibig sabihin may hinanakit parin siya. Kung okay naman sila, hindi kaya sa sobrang okay naman nila nakakainis na?

No. This isn't right. I have to trust Chase. I love him. Alam kong marami akong insecurities pero kailangan kong isipin ang pagiging mature niya. Kailangan kong maging katulad niya... Kung ako yung nasa paa niya nung nakita niya akong hinahalikan si Yuan siguro hindi na ako nagpaliguy-ligoy pa... siguro umalis na ako ng tuluyan sa Cebu. Of course! Sino bang masisiyahan kung makakakita ng scene na ganun...

Monday at kailangan ko nang pumasok sa CPI. Kukunin ako ni Chase ngayon galing Riala kahit na pwede ko namang lakarin na lang yun... pero syempre ayaw niya.

Habang naghihintay ako sa gutter ng Riala na realize kong namumutla ako masyado... Nakita ko kasi ang repleksyon ko sa window ng isang itim na sasakyan. Sinuklay ko ang buhok ko gamit ang mga daliri ko nang biglang bumukas ang bintana.

Natigilan ako at uminit agad ang pisngi. NAKAKAHIYA! Nagawa ko na 'to kay Chase noon at nakakahiya talaga yun. Ngayon naman... nabigla ako ng nakita kong siya yung nasa driver's seat. Tinignan kong mabuti ang sasakyan. I'm sure hindi ito yung pulang fortuner niya, Mitsubishi yung nakalagay na badge eh.

Bumaba siya at pinagbuksan ako ng pintuan.

"You don't have to." Sabi ko at mas lalong pumula ang pisngi ko. "Nabigla lang ako dahil hindi ito yung ginagamit mo."
"Tingin ko kailangan mong kilalanin lahat ng sasakyan ko." Tumawa siya.

BOYS AND THEIR TOYS! Oh yes! Nakakarelate ako dahil pinsan ko mismo nagdala ng limo isang araw dito sa Cebu. Ang kaibahan lang siguro nila ay masyado lang talagang flashy si Bench kumpara kay Chase. Napangiti ako.

Nakita kong nakasimangot siya nang pinaandar ang sasakyan.

"It's okay, Chase." Sabay hawak ko sa kamay niya.
Sumulyap siya sakin, "I just want to make out with you in my office everyday." Tumawa siya at sumimangot ulit.
Uminit ulit ang pisngi ko at sinapak ko ang braso niya.

Kailangan niyang maging mabait kay Natalia. Unfortunately kasi bukod sa commercial kong gusto niyang sirain, may kailangan din siya sa Dad ni Natalia concerning their company.

"Madali lang naman 'to. Yung commercial mo ang mahirap." Wika niya habang umiiling. "I'm sure it's up you know..."
"Have you seen it?" Tanong ko.

Nakita ko na ito pero di ko pa ito nakita sa BIG SCREEN... literal kasing sa big screen ito ipapalabas sa tapat ng Matryoshka building.

"Nope!" Sabi niya at itinigil ang sasakyan sa underground parking ng CPI.

Napabuntong-hininga siya.

"I'm sorry." Sabi ko sa mukha niyang malungkot.
"No... I mean. Okay lang naman na mag model ka... pero sana wa'g na lang... I mean okay lang kung gusto mong mag mode,l pero wag naman sana yung ganun."
"Hindi ko naman gusto yun. I needed the money." Sumimangot siya at tinitigan ako. "That time." Dagdag ko.
"Come here." Naglahad siya ng kamay.

Agad akong humilig sa kanya at niyakap niya ako...

"You won't need to work for money with me, baby."

Buong buhay ko hindi ko kinailangang pagtrabahuan ang mga bagay at ang pera. Pero nang dumating ako dito sa Cebu, nagawa ko yun. Hindi madali lalo na't nakakatempt ang pera ni daddy tuwing nakikita ko ang mga ATM cards at iba pa sa wallet ko. I'm proud to say that I didn't touch his money... mag aanim na buwan na ako dito at sobrang proud akong wala ako ni isang kusing na ginastos galing sa kompanya.

Pagkarating namin sa elevator nag simula na ang sobrang kasikatan ko.

"Good morning, Sir!" Bati ng elevator boy kay Chase. "Good morning, err, miss. Diba ano? Ikaw yung nasa screen?"
Ngumiti ako at tumango.
"Model ka pala." Ni head-to-foot ako nung elevator boy.

Umubo-ubo si Chase at hinila ako sa likuran niya.

"Dito na lang." Aniya.
"Huh? Pero wala pa sa floor."
"Dito na lang." Napansin yata ni elevator boy ang biglang mood swing ni Chase kaya agad niyang tinigil ang elevator at hinila niya ako palabas.

Umiiling siya at umiirap palabas ng elevator at dumiretso sa stairs. Buti at dalawang floors na lang ay opisina niya na.

"See? That commercial!" Sabi niya sakin. "And you... stop being too friendly."
"Huh? Ba't naman? Friend-ly nga diba? Kasi friends lang... Tsaka... ngumiti lang naman ako sa kanya."
"Learn to be snobby, please!" Aniya. "You should be. You're damn beautiful, you shouldn't be too friendly or lahat ng mga lalaking yan akala nila gusto mo sila."

Sumimangot ako sa sinusumpong na si Chase.

"Hi Eliana!" Ngiting-ngiti ang isang taga marketing sakin.

Ngumiti ulit ako at umiling si Chase. Parang ang sama naman yata kung bigla na lang akong sisimangot habang ngumingiti ang mga tao.

"You're too selfish!" Tumawa ako sa pagsimangot niya.

Ngumuso siya at nagpigil ng ngisi. Gusto ko ngang halikan. Ewan ko ba kung bakit tuwing ngumunguso siya ay bumibilis ang pintig ng puso ko.

"Yes, I've been more selfish. Hell, I wouldn't let you go for anything. I wouldn't even let you out of my sight." Bumuntong-hininga siya. "Yes... I guess I've been more selfish."

Hinawakan niya ang kamay ko buong akyat namin sa stairs at ako talaga yung bumitiw nang nakarating na kami sa floor ng opisina. Be selfish all you want. Yung pagiging selfish niya naman yata yung nagpangisi sakin hanggang sa opisina.

Napawi lang ang ngiti ko nang narinig ko si Mary na nagsalita, "Sir... Si Miss Natalia Rama nasa opisina niyo na."

Tumango si Chase at tumingin diretso sa table kong puno ng pulang balloons, pulang chocolates, at marami pang mga regalo na pinagkaguluhan ng ibang tao doon. May isang VICTORIA's SECRET pang paper bag na nakalagay pero yung pinagkaguluhan nila ng husto ay yung puting at malaking box sa upuan ko.

I heard Chase groan, "Whatever."

Mas lalo akong ngumisi nang nakita siyang badtrip. Hindi ko alam na masaya pala pag badtrip itong si Chase. Dapat lagi siyang nababadtrip. Ang sama ko!!! UGH! Siguro nga nagiging masama ako. Yung humubog yata ng konsensya ko ay dalawang masasamang tao.

Tumingin siya sakin at umiling.
Ngumisi ako at naglakad papuntang table ko.

"WOOOO! Ganda-ganda mo, Eliana!" Sigaw ni Marc.
"Sobraaaa!" Sabi pa nung isa.
"Naku! Grabe no!? Kahit half-open yung bibig mo... tsaka kahit candid ang ganda mo parin..." Sabi ni Celine na nakikisawsaw na rin.
"Nakakalibog pa nga!" Sabi pa nung isang lalaki.

Uminit ang pisngi ko at hinanap yung nagsalita.


Narealize nilang lahat na mali yung huling sinabi. Hinanap nila ang nakatayo at nag aapoy na si Chase Martin - kung saan siya'y natigilan habang papasok sa opisina niya. Nag-scramble silang lahat at nagsibalikan sa kanilang mga pwesto.

"Sino yun?"

Walang nagsalita. Nakakabingi nga ang katahimikan.

Sobrang lalim ng paghinga ni Chase na halos umusok na ang buong katawan sa galit. Mas lalo pa tuloy siyang gumwapo kaya di ko matanggal ang ngiti ko sa mukha.

He narrowed his eyes. Tinuro niya ang cellphone ko na parang sinasabing abangan ko yung text niya bago siya tumalikod at nagpatuloy sa pagpasok sa opisina niya.
C&♥45
Always


May balloons na galing kay Adrienne at may card na "CONGRATULATIONS! STAY PRETTY!" Meron pang balloons dun na galing sa mga lalaking di ko kilala. May flowers na galing sa isang male model, photographer, manager ng Matryoshka. Meron ding galing sa manager ng KFC at sa iba pang restaurant na napuntahan ko na noon. Ganito ba talaga? Ganun ba talaga ka grabe ang impact nung commercial? Yung Victoria's Secret galing naman kay Marcus. Uminit ang pisngi ko nang nakita kong may lingerie sa loob.

"I know you'll wear this to please someone else. Congratulations still." Yun ang nakalagay sa card niya.

"Pssst!" Si Celine ay nanonood pala sa pagbubukas ko nitong mga regalo galing sa malayo. Nang lumapit siya unti-unti na ring nagsilapitan pabalik yung mga nakiusyuso kanina.

"Kanino galing yung VS?" Tanong ni Mary.
"Uh... Sa photographer nung commercial." Sagot ko.
"Eliana, eto oh!" Sabay pakita nang isang pamphlet na nakasoot ako nung angel's wings.
"WOW ANG GANDA NIYA!" Pinagkaguluhan yun ng ibang nakiusyuso.
"Sige na! Itong isang 'to na ang iopen mo!" Sabi ni Celine.
"Bakit?"
"OH!" Sabay pakita sa golden letters na nakalagay. "Givenchy! Mahal yan! Sinong nagbigay!?"

Napalunok ako at narealize agad kung sino. Sulat kamay palang, kilala ko na kung sino.

"'Nakikisabay sa uso. But still you should take it down. -Bench' Sino 'to?" Sabi ni Celine nang binasa niya yun at nanlaki bigla ang mga mata. "YUNG HUMALIK SA KAMAY MOOO DUN SA ANIV NG CPI?" At ngayon eto namang Givenchy ang pinagkaguluhan nila. "I knew it... He's a godarn millionaire or something. Ang bata pa nun, huh? Can't believe it! At anong ibig sabihin niyang you should take it down? Yung commercial? Bakit? Ayaw niya?"

Halos malaglag ako sa upuan ko dahil sa pag uusyuso nila. Kinuha ko agad yung note kay Celine. Tinignan ko ang cellphone ko nang naalala ko yung gusto ni Chase. Nakita kong may dalawang mensahe pala.

Chase Martin:
Bakit ang tagal mong maka reply?

Chase Matin:
Coffee, please?

May isang bago!

Chase Martin:
Where's my coffee?

"Uhh, sandali lang ah? Magtitimpla lang ako ng kape." Sabi ko sa mga nakikiusyuso.

Napatalon sila agad at para bang naalala na nakarating na pala si Chase at badtrip pa kaya nagsibalikan sa kanilang mga pwesto.

"He's really angry." Tumango si Celine. "Syempre conservative yun pero laglag ang brip nun kung nakita niya yung commercial." Tapos umalis.

Mainit ang pisngi ko habang nagtitimpla ng kape dahil sa sinabi ni Celine. Ayan tuloy at sobrang kaba na ang nararamdaman ko habang inihahatid ko 'tong kape. Dapat umarte ng maayos kasi nandun si Natalia. Napabuntong-hininga ako bago ko binuksan ang pintuan.

Pagkabukas ko ng pintuan, nasalubong ko papalabas si Brittany. Umiiyak! Umirap siya sakin at pinunasan ang luha.

"O-Okay ka lang ba?" Tanong ko.
"Whatever, Eliana. We're not friends. Just so you know, I'm not working here anymore. Effective this day. I'm resigning!"

Nabigla ako. Resigning? Hindi ko inakalang mag reresign siya sa kompanyang ito. May gusto pa siya kay Chase at bakit mag reresign siya ngayon?

"Chase is getting married! I CAN'T GODAMN TAKE IT!" Sigaw niya.

Ngayon nag usyuso na naman ang mga katrabaho ko kay Brittany.

"Ilang taon akong nagtatrabaho dito! I tried to make him fall for me!!! Tapos ngayon, isang marraige interview lang? Nakakailang marraige interview na si Chase Martin pero ngayon niya lang ako nasabihan na sigurado siya at magpapakasal na siya!"

WHAT?

Umiyak si Brittany habang tinatahan ni Marc at ng iba pang mga katrabaho ko.

What? Really? Sinabi iyon ni Chase? At sa harapan pa ni Natalia, huh? Nandyan ba siya sa loob? Nanginginig ako habang hinahawakan ang doorknob papasok sa opisina ni Chase.

Pagkapasok ko, nakita kong sobra-sobra ang pag iyak ni Brittany sa labas. Sa loob naman ay nagtatawanan si Chase at si Natalia. Umiling ako at nag chant: Trust Chase. Trust Chase. Trust Chase.

Dahan-dahan kong nilapag ang kape sa table ni Chase nang di tumitingin sa mga mata niya.

"Kumusta yung fans mo, Eliana?" Tanong ni Natalia sakin.
"Uh... Fans? Okay lang siguro." Nagkibit-balikat ako.
"Chase wants to take it down by Friday. Pero mahirap kasi ang ganda ng feedback ng commercial." Aniya.
Tumango lang ako at di parin tumitingin kay Chase.
"Ang swerte mo, you have a gentleman boss." Ngumiti si Natalia. "You think we should take it down or not?" Tanong niya sakin.

Ngayon, di ko na naiwasang mapatingin kay Chase. Seryoso ang mukha niya at diretso ang mga mata sakin.

"I don't get why he doesn't like it." Sabi ni Natalia.

My heart sank... Akala ko sinabi niyang gusto niya ako or something kay Natalia pero hindi pa pala. TRUST CHASE!

"Kahit ano na lang... I don't really care-"
"Huh? Kung isang buwan o dalawang buwan yan i-air dito, you'll have more fans... Fame, Eliana. Kung dadami ang nakakakilala sayo, dadami din ang offers... dadami ang pera mo." Tumango siya.
Tinignan ko siyang mabuti at seryosong sinabi ito, "I don't really need the money." Tapos tinalikuran na siya.
"WHY?" Sabi niya bigla kaya natigilan ako. "Cuz you have a rich boss? You can just... marry him para maambonan ka ng yaman-"
"NATALIA!" Sigaw ni Chase.

Tinignan ko ulit si Natalia. Kinabahan ako. Nakita ko ang galit sa mga mata ni Chase. Galit din ako at gusto kong lumaban kay Natalia...

"No, ma'am... Wala akong intention na pakasalan ang boss ko. Boss ko siya. Secretary lang ako. Alam ko kung saan ako lulugar."

Nalaglag ang panga ni Chase pero tinalikuran ko na lang silang dalawa. TRUST CHASE! - Itong phrase na 'to na lang ang nagpipigil sakin para umuwi ng Riala. Buong araw ay badtrip si Chase. Hapon na nang umalis si Natalia sa opisina niya. Hindi niya ako tinignan nang lumabas na siya.

Narealize ko kung gano ka judgemental ang mga tao. Ganun ba talaga ang buhay pag commoner ka lang? Lagi kang hinuhusgahan... Laging ikaw ang masama tuwing napapalapit ka sa mga taong tulad kay Chase.

Nagtext siya sakin sa kalagitnaan ng pag iisip ko.
Chase:
I'm sorry about that. It won't happen again. I promise.

Nang nag alas singko ay nag pack-up na ako.

"Eliana, ako na lang magdadala nito papuntang Riala..." Offer ni Celine.

Dinala ni Luke at Celine ang mga bulaklak at balloons pati na rin yung bigay ni Bench. Ibang gifts lang ang dinala ko. Gusto ko sanang sumabay sa kanila pero bumukas ang pintuan sa opisina ni Chase.

Seryoso ang mukha niya at dumiretso sakin.

"Let's go..." Naglahad siya ng kamay na para bang walang nangyari.

Nilagay ko na rin ang kamay ko na parang walang nangyari.

"Mauna na kami." Ngumisi si Celine at nagmadali silang umalis ni Luke.

Tinignan ko si Chase.

"Saan tayo?" Tanong ko.
"Dinner..." Seryoso parin siya.


Tahimik siyang nagdrive papuntang The Walk at nagpark sa harap ng Casa Verde. Tahimik kaming pumasok at nag order...

Si ako makatingin nang diretso sa kanya pagkatapos umalis ng waiter na kumuha ng order namin.

"Eliana, I'm sorry. Sinabi ko na kay Natalia ang tungkol satin. She's just bitter, okay? She's only there para sa isang deal." Aniya.
Tumango ako, "Alam ko naman yun. I just hope you close that deal kahit bitter siya."
"Hindi ko tinuloy ang deal.." Aniya.
"WHAT?-"
"Just don't worry, okay? I don't want you stressing over things like that..." Aniya.
"P-Pero? Hindi ba importante yun?" Sabi ko.
"Not as important as you, baby. I found a new dealer... Don't think about it anymore." Ngumiti siya.
Tumango ako at hinawakan niya ang kamay ko. Ibig niya bang sabihin nun ay di na ulit babalik si Natalia sa office? Paano naman yung commercial ko?
"I think you should really tell everyone about the truth."
"Truth?" Nanlaki ang mata ko at kinabahan agad.
"The truth about yourself. Your identity... and the truth about us." Dagdag niya.

Napaisip ako at mas lalong kinabahan. Hindi ko alam kung paano magsisimula kung sasabihin ko sa lahat yun. Hindi ko nga alam kung kailangan pa ba yun. Tumingin ulit ako kay Chase at malungkot ang mga mata niya.

"Please, baby. At kung di mo man magawang sabihin sa lahat ang tungkol satin, ako na ang magsasabi. I can't take it. Hindi ko kayang di ipakita sa publiko na mahal kita. Hindi ko kayang manahimik."
Tumango ako. Gosh, I love this man so much! Napangiti ako sa iniisip ko. Hanggang ngayon talaga di parin ako makapaniwala na sakin ang puso niya. Sakin lang siya... I want to keep him forever.

"Don't smile like that. i'm not really happy right now." Aniya at nagpout nang nakitang maraming nakatingin sakin.

"Chase Martin!" Mukhang may kakilala pa siya ah?

Tumango lang si Chase. Naglakad yung lalaki papunta samin pero halatang walang intensyong umupo o magtagal. Tumingin siya sakin at ngumisi.

"Ito yung model diba? Yung nasa big screen? Naku! Wa'g mong pakainin ng marami baka tumaba. Ang sexy pa naman!" Kumindat yung lalaki sakin.
Ngumiti naman ako.
"Pakilala mo ako oh." Sabi nung lalaki kay Chase.

Di makatingin si Chase sa lalaki. Nakatitig lang siya sakin.

"Eliana, ito si Johnny." Wika ni Chase. "Classmate ko nung highschool."
"Hi Johnny!" Sabi ko. "I'm Eliana."
Naglahad ng kamay si Johnny at tinanggap ko naman.
"This is my girlfriend, Johnny." Nanlaki ang mga mata ni Johnny at agad binawi ang kamay niya. "She's off limits."

Umalis agad si Johnny nang nakita niya ang malamig na titig ni Chase. Pagkaalis naman ni Johnny ay halos maubos ni Chase ang tubig sa baso niya sa kakainom. Napangisi ulit ako sa reaksyon niya.

"Huy, ba't lagi kang badtrip today?" Tanong ko kahit alam ko na ang sagot.
Umirap siya sakin, "Tinapon mo na ba yung gifts ng fans mo?" He ignored my question.
Mas lalo akong ngumisi. "Huh? Ba't ko itatapon? Sayang naman yun! May Victoria's Secret pa naman atsaka Givenchy dun." Sabi ko. "Dinala ni Celine at Luke yung iba sa Riala."
"Givenchy, huh? Victoria's Secret, huh? O sige..." Para siyang nagkaroon ng ideya.
"Ano?" Di talaga matanggal ang ngiti ko.

This should be illegal. Kung nakangiti ako habang nahihirapan siya hindi ba bad sign yun? HAHAHA!

"Yun ang mga gusto mo. Bibigyan kita ng maraming maraming ganun para di mo na kailangan yung mga bigay nila."
"Wha-"
"I want you mine, only mine, Eliana. Gusto ko ako lang ang kailangan mo." Pumikit siya at para bang alam niyang mali yung mga sinasabi niya pero di ko na siya binigyan ng pagkakataon para magsalita.
"I am yours at ikaw lang ang kailangan ko."
"I'm jealous." Napabuntong-hininga siya.
Halos ma punit na talaga ang mukha ko dahil sa laki ng ngisi ko. Umiling siya.
"And I don't like it. Its wrong... It's wrong to be selfish, baby, I'm sorry..."
"No, I don't care. I like it wrong, Chase. I like you selfish."

Tinitigan niya ako at napanguso sa pagpipigil ng ngiti. Humilig siya sa table at hinila ang chin ko papalapit sa mukha niya para mahalikan ako.

"I'd like you to be selfish with me, too, baby.. I want you craving for me, always... like how I always crave for you." Aniya.

It sent shivers down my spine. :-[ :-[ :-[

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText