<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

Postlude


Postlude.


Maybe, the reason why I hate being in a relationship or committment so much is because I know that when I commit, I commit my all. When I get into a relationship, I give my all. Its a scary thing to commit and give your all cuz its uncertain if you'll get something in return.

Tinuruan ako ni Denise magmahal ng hindi iniisip ang sarili. At sigurado akong naturuan ko rin siya nun.

Akala ko noon useless kung mahalin siya, she's dense and she's selfish. I convinced myself that she deserves every bad thing I'm planning for her. Pero habang tumatagal, mas naintindihan ko siya. Her bravery, determination, and self discipline are superb. I can't help but admire her for that. Kahit na minsan, maarte at mareklamo siya... at the end of the day, napaparamdam niya sayo na she's not all arrogance and pretensions... She's true. Sinasabi niya ang mga nasa isip niya. No girl is going to do everything she pleased especially in front of the person she likes... si Denise lang.

"Finally! Kala ko di ka na matatapos." Sabi ko sa kanya habang tumatayo ako sa pagkakaupo sa sofa nila.

Naka short-short-short pants lang siya at floral spaghetti strap.

Hindi ko napigilang sumimangot.

"What?" Sabay taas ng kilay niya.
"Denise, papunta tayo ng at least 5 Europian countries at yan ang soot mo?"

She rolled her eyes.

"Nasa Pilipinas pa naman tayo, I'll change pag malapit na tayo dun. Mainit eh." Aniya.

Kinuha ni Joe ang maleta niya at iba pang gamit.

Pumikit na lang ako habang nilalagay ang kamay sa noo. Hindi ko mapigilang ngumiti pagdilat ng mga mata ko. Nag-alala siya sa reaksyon ko.

"You better change or I'll plan out something for our first night together." I smirked.

Agad siyang bumalik sa kwarto niya nang walang reklamo.

What's her problem? Ayaw niya talaga ng ganun, huh? I thought she loves me. Diba dapat okay yun sa kanya kasi mahal niya ako? Girls girls girls... Di mo matanto. At minahal ko pa talaga ang isang 'to ah? The most complicated one. >:D

But whatever, she's mine anyway, I can always have her whenever I want. >:D

Kung anu-ano na naman siguro ang iniisip nun! Baka iniisip nun na pag may mangyari na samin pagsasawaan ko na siya at iiwan bigla. She's so smart that sometimes she's thinking too much. Mali mali naman yung mga iniisip. Ako tuloy yung na co-compromise.

I sighed and saw her again. Now she's wearing jeans, sleeveless floral top and a scarf. O0

"I'm ready."

I can't help but grin. Damn I love this girl!

Inakbayan ko siya at inamoy ang mabango niyang buhok.

"You're so beautiful." I whispered.

Hindi siya umimik pero nakita kong pumula ang pisngi niya.

She's even prettier than before. Fashion fashion fashion, yan lang naman ang nasa isipan niya eh kaya laging big deal ang pananamit at pag-aayos sa kanya. But I'd like to think that she's becoming prettier cuz she wants to look good for me... not that she needed to look good for me. For me, she's always beautiful. Wala akong maalala sa nakaraan kung saan tingin koy pangit siya. Kahit nung galit ako sa kanya, kahit nung nadapa siya sa putik nung mga bata pa lang kami... wala. Ang naiisip ko lang noon ay kung gaano siya kaganda na natatakot akong lumapit at intindihin siya dahil baka tuluyan na akong mahulog sa kanya.

But the time I thought I needed to avoid her, I couldn't anymore cuz it's too late, I've already fallen. Hard. Fast. Deep-rooted. I couldn't just run away cuz it will hurt me. A lot.

"Ready?" Tanong ko nang tumutuloy na kami sa isa sa mga eroplano naming bumibyahe palabas ng bansa.
"Ready!" Abot tenga ang ngiti niya at niyakap ako.
"I love you so much." Sabi ko.
"I love you even more!" Sagot niya.
"No, I love you more. I can bet on it." Kinindatan ko siya.
"Paano natin mapapatunayan yan?"

Umupo na kami sa eroplano. Malaki at komportable. Siya ang malapit sa bintana. I'm still holding her hand.

"I asked you to marry me! Dalawang beses! But you refused-"
"I didn't, Bench! Sabi ko postponed lang-"
"Ng five years?"

Tumatawa na siya.

"Ang tagal, man!" Sabi ko, tumatawa parin siya. "Tapos sinasabi mo mas mahal mo ako?"
"Basta! Bahala ka na nga! Hindi naman yun ang sukatan!" Aniya, tumatawa parin.
"Ang sabihin mo, di ka sigurado sakin kaya ayaw mo munang magpatali. Ni ayaw mo ngang makipaghalikan sakin sa kama ko, what's wrong with that->:D
"shhhhh-" Pulang pula siya at natigil ang pagtawa, tumitingin sa mga tao sa eroplanong posibleng nakakarinig, ang mga flight attendant at iba pa.
"we're lovers. We can kiss, touch-"
"shhhh! Bench!"
"make love-" Ngayon tinakpan niya na ang bibig ko.

Hindi ko mapigilan ang tawa ko.

"Tumigil ka na ah!? Hindi pa nga tayo kasal!"
"Kaya nga magpapakasal diba?!>:D
"Argh!" Inirapan niya ako.

Hinila ko ang ulo niya at hinalikan siya ng marami sa pisngi.

"Now you're angry... even more beautiful than usual."

Sinapak niya ako pero tumatawa na. Pulang-pula parin ang pisngi niya.

"Tigilan mo ako ah!" Sabi niya. Pilit nagseseryoso kahit natatawa.

You don't know, Denise. I can always wait... Five years is a piece of cake, I can damn wait. But I'm taking you to places you've never been before. I'm taking you to all the possible places I can take you cuz I want each place to be marked by our memory.

Mataas ang tiwala ko sa pagmamahal ko sa'yo, pero gusto kong makasiguro. Dadalhin kita sa lahat ng mga lugar (5 countries for now as a start, then I give it another month, we'll travel again) na gusto mo at gusto ko.


The plane is taking off. She's really happy beside me right now, and I'm sure nobody can make her happier... but me.

Gusto ko sa lahat ng parte ng mundo, may alaala kaming dalawa para kung sakaling iiwan niya ako, kahit saan siya pupunta, ako ang maalala niya. Wala siyang matatakbuhan kasi bawat sulok ng mundo alaala naming dalawa ang bubungad sa kanya. Hindi niya makakayang gumawa ulit ng alaala dahil lahat ng maaalala niya sa bawat lugar ay ako... kaming dalawa... na mahal ko siya...

I'm Benjamin Jimenez.

I know this plan is selfish and evil, but I'll risk every evil in this world to make her stay with me.


Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText