<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

3rd


3rd~
Summer: Humanda ka...


"Nagturo ka dahil..." Napatingin si Kyla at Lex sakin. "I-I mean, nagturo ka sa school namin noon."
"Huh? Really? Naging prof mo ba ako?"
"O-Oo!"

Konting saya ang naramdaman ko nung sinabi niya yun.

"Oh, anong mga ginawa ko dun?"

He`s curious!

"Uh, yun nga... nag turo ka."

Ano pa bang sasabihin ko sa kanya? Na nagturo siya para sundan ako? Baka mabigla ko siya at mas lalong lumayo sakin. Gusto kong sabihin sa kanya yung totoo, yung tungkol sakin, tungkol samin. Pero maghahanap na lang muna ako ng mas magandang tyempo, hindi ngayong andito si Kyla.

"Aw." Tumango siya. "I`ll teach in UDP." Sabi niya kay Kyla.
"Oh! Dun? Sige sige." Ngiting-ngiti si Kyla.

Symepre, ba`t di yan ngingiti eh di naman ako taga UDP. Tsaka, mahirap makapasok dun... paano ako ngayon nito?

Kailangan kong pumasok dun! Kailangan kong sundan si Lex. Pero mahirap dun! Kakayanin ko na lang. Sana lang tanggapin nila yung records ko, kahit na may isang sem akong binagsak ang lahat ng subjects, sana matanggap ako.

"Bakit, Summer? Gusto mo na rin bang mag UDP?"
"H-Huh?"

Si Kyla talaga! Nakakainis!

"Uh, hindi-"
"Baka susundan mo si Lex?"

OMG? WTF? Bakit tinanong yan ni Kyla in front of Lex?

"Huh? What do you mean?"

O my God!

"Diba? Why don`t you tell him. You liked him ever since. Simula pa noon, diba? Kaya lagi kang nandyan kung asan siya?"

Napatingin si Lex sakin. Namumuo na naman ang luha ko. Para akong pinapaamin sa kasalanang totoong ginawa ko, pero dinagdagan ng mga di totoong detalye. Lex was still staring at me. And I can sense that he`s distancing a lot right now.

"A-Ano bang pinagsasabi mo, Kyla?"

Totoo yung sinabi ni Kyla na gusto ko si Lex. Pero hindi ko siya sinundan!

"What are you talking about, Kyla?-"
"Sa gabing nadisgrasya si Lex, bakit andun ka sa scene? Because you were stalking him?"

Ang mukha ni Kyla ay parang siguradong-sigurado siya sa lahat ng sinsabi niya. Pinagpapawisan na ako ng malamig at parang bumabaliktad na ang tiyan ko.

"I wasn`t stalking him! Sinundan ko siya-"
"Sinundan? It`s the same!"
"Sinundan ko siya-" Lex stared at me. May malaking distansya na talaga akong nakikita sa mga mata niya. "Because..."

I can`t say it.

"You`re his girlfriend ba?" Tanong ni Kyla.

Nakahalukipkip na ito.

Tiningnan ko ang mga tao sa paligid, buti walang nakatingin samin. Tapos, si Lex naman ang tiningnan ko... ganun parin ang ekspresyon niya.

"Hindi."

True. I`m not his girlfriend. I was never his girlfriend.

Narinig ko ang pagsinghap ni Lex.

"Miss Summer, do you like me?" Kinakausap niya ako na parang bata. "a lot?"

Napatingin ako sa pinakamaamong mukhang nakita ko sa balat ng lupa. It was like seeing him for the very first time again.

"Oo." I said plainly.

I know, it`s weird. Hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko. Nagpakatotoo lang naman ako eh. Sa bagay, dapat noon pa ako nagpakatotoo.

He smiled. My tears began to take form.

"Uh, you`re young and beautiful. But, I think you should forget me. I`m too mature to engage myself in childish relationships."

Tumulo ang luha ko. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha niya nang nakita niya ito. Pero, pinagpatuloy niya parin ang sinasabi niya.

"Puppy love pa lang yan..."

I slapped him hard! Napatingin lahat ng tao sa party.

"OMG, LEX!"

His left cheek turned red.

"Di mo alam kung anong mga sinasabi mo!" I shouted.
"I`m sorry. But that is what I see-"
"That is NOT what you SHOULD see!"

LEX! Please, remember me na! Remember Summer!

He sighed. Nakatingin na talaga lahat ng tao samin. Grabe na ang mga luha ko, umaapaw.

"Humanda ka..." Sinabi ko yun with the softest voice I can ever use.

Nag walk-out na ako. I was crying a lot. I was crying because of what he said. Hindi ako umiiyak dahil sinabi niya yun kay SUMMER pa - ang pinakamamahal niya, umiyak ako dahil sa ugali niya. Kung hindi ako si Summer, if I was another girl who liked him a lot, ganun din ang sasabihin niya. Anong karapatan niya para sabihin sa mukha ko na mali yung nararamdaman ko, na childish ang nararamdaman ko, na puppy love lang `to? Wala siyang karapatan.

I`ll make sure that he`ll remember me soon. If not, I`ll make sure that he`ll fall for me again. I`ll make sure that he`ll love me again.

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText