<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

28th~28th~
Summer: He's in Cambodia,March 22. Its almost Summer again. Almost Summer kasi birthday ko na. I was named after that season nga. Arriane Summer

Romero.

Hinipan ko ang candle sa cake.

"Happy birthdayyyy couuuuuz!!!" Sigaw ng mga pinsan ko.

Sa bahay lang kami nag celebrate. Parang gusto ko kasing wala masyadong tao sa birthday ko. Ibang-iba na talaga ako noon.

Noon, sa bar ko naheheld ang birthday ko. Ngayon, sa bahay na lang. May inuman pero iniwasan ko. Natakot akong baka magpakita

si Lex tapos lasing ako.

"Bye Summer!" Sabi ng ibang kaibigan kong pumunta. "Happy birthday ulit."

Hinatid ko sila sa gate namin.

Pag-alis nila, di na ako nakapasok ulit. 11pm na. Magtatapos na ang March 22, tapos ni wala akong signs na igegreet ako ni

Lex.

Eto na! Pakapalan na talaga ng mukha. Tinawagan ko siya pero out of coverage area ang phone niya.

Napabuntng-hininga ako.

"He's probably still in Cambodia." Sabi ni Aliyah sa likuran.

Naabutan pala nila akong nakaabang sa gate.

"Pumasok na lang tayo sa loob at mag movie marathon? Sleep over kami ni Nadine ngayon." Ngumiti silang dalawa.

Tumango naman ako.

"Or he probably did not remember that its my birthday. May amnesia nga, diba?" Tumawa ako.

Pumasok kami sa loob ng bahay pero di parin maalis sa isip ko ang nangyari.

Nakatulog na lang ako sa panonood ng American Pie... wala paring ni text niya.


At ilang araw ang nakalipas, wala parin akong clue sa kanya. Nakatunganga ako sa cellphone ko habang iniimom ang frappe ng Starbucks. Nakaupo ako sa Starbucks kung saan kami huling bumili ng frappe noon.

"Where are you? Lex?" Pabulong kong sinabi.

Nababaliw na yata ako dito eh.

"Waiting for him?"

Tumingala ako at naaninaw ko ang mukha ni Kyla. Naka-puting dress siya at ang taas ng Louboutins.

"He's not gonna come for you anymore." Sabi niya.

Napakunot ang noo ko. Parang sino kang nagsasalita ah! Eh tinanggihan ka naman niya.

"He's in Cambodia, so di ako mag eexpect na pupunta siya." Sabi ko.
"Nope... he's in the Philippines na." Sabi niya.
"Why would I believe you? Ilang beses mo na akong niloko."

Ngumiti siya at ipinakita ang cellphone niya.

"He's here... tatlong araw na." Sabi niya.

Si Lex, nasa airport, arrivals... Kuha 3 days ago. Andito na siya! Simula pa nung birthday ko... PERO BA'T DI NIYA AKO KINONTAK?

"See, Summer? He can't face you anymore." Sabi niya. "Ayaw na niya because he knows walang patutunguhan! Hindi niya lang alam kung paano sasabihin sayo! Kasi naaawa siya sayo! You believed! Umasa ka na magiging kayo sa huli... pero truth is, wala naman talagang pag-asa!"

Sasampalin ko na sana siya pero agad niyang pinigilan ang kamay ko.

"Wake up, Summer! I'm just helping you! He's not your Lex anymore! He never was! 2 days ago, he went to see his doctor! NORMAL BRAIN ACTIVITY NA SIYA! Walang signs na makakaalala pa siya. Just normal! anim na buwan na siyang walang headaches. Your relationship was just for summer. Its just a fling. At di ka na niya maaalala pa."

Gusto ko siyang sampalin pero wala na akong lakas. Ni di ko na alam kung saan ako huhugot ng lakas para punasan ang mga luha kong lumandas na sa pisngi ko pag-alis niya.

I can't take this.

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText