<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

26th26th~
Summer: I'm thinking...Ilang segundo siyang tahimik na binabasa ang signs.

"Ano 'to?"

Napalunok ako.

"Noon, gumawa ako ng signs para sa next boyfriend ko. Yan yung mga signs."

Tumango siya at mukhang wala paring ideya.

"You... completed it." Dagdag ko.

"Really? How?" Tanong niya.

"You cheated." Sabi ko.

Nakatigin siya sakin habang tumtingin na lang ako sa bonfire. Tumingala ako, pero walang stars. Ang lakas ng ihip ng hangin. May naaalala akong panahon sa nararamdaman ko ngayon.

Yung maulang gabi na yun...

"Why did I cheat?" Tanong ni Lex.

Di pa ba obvious yung sagot?

"Hindi ko alam."

Of course! Kasi mahal mo ako! Pero ayokong pangunahan siya sa feelings niya.

Suminghap ako.

"I guess thats all for tonight?"

Naramdaman ko ang unti-unting pag ambon at pagkulog. May nakita akong mga taong sumilong sa hotel.

Uulan na!


Tumayo ako para iwan siya doon at makapag-isip pero hinila niya ang braso ko.

"Don't run away from me." Sabi niya.

"Gusto kong mag-isip kang mag-isa kasi ayokong kaawaan mo ako kung ano man ang desisyon mo sating dalawa. I don't wanna be a choice dahil lang nakakaawa ako." Sabi ko bigla!

NASABI KO NA TALAGA ANG INIISIP KO!

"Hindi mangyayari yun! Just stay with me while I clear my head and remember you!"
"But what if you won't remember me?"
"I will! I know!"

Umulan na! Basang basa kami.

"Just stay with me!"

Ganito din yung umalis ako galing party dahil nalaman kong niloko niya ako sa signs. Basang-basa din kami sa ulan.

"I'm thinking..." Sabi ko.

Niyakap niya ako.

"I'm thinking... maybe the reason why I found out you cheated was because we are not meant to be." Sabi ko.

"There's no such thing as meant to be... Siguro kaya ako nag cheat."

OMG! Kung naririnig niyo siya parang siya talaga! Parang siya talaga yung Lex ko! Parang siya ang Lex ko!

Giniginaw na ako! Buti maiinit ang katawan niya.

Pero sa tuwing naiisip ko ang insidente kanina, at yung sa hotel with Kyla, parang gumuguho ang mundo ko. Parang hindi kapanipaniwala lahat ng sinasabi niya.

That night, I stayed in his room. Slept in his room. Walang nangyari samin. Syempre kasi alam naming dalawa na hindi tama iyon sa sitwasyon namin ngayon.

I love him. I'm not sure if he loves me back. And I know, he's not sure too.

Umalis na kami sa Sortee. Hindi ko alam kung may development ba sa memories niya.

Pagkarating ko sa bahay, tulog agad ako. At pag gising ko... inaapoy ng lagnat.

Ilang beses akong tinawagan ni Lex sa dalawang araw kong pagkukulong sa bahay dahil sa lagnat pero di ko naaabutan.

Summer: (text)
I'm sick. Sorry di ko namalayan.

Lex: (reply)
What? Pwede ba ako jan?

Napangiti ako sa text niya.

"Summer, let's go!" Sabi ni mama.
"yeah."

Ang sakit ng ulo, lalamunan at katawan ko. Pupunta kami ng ospital para mag pacheck. Pagdating dun, agad naman akong na admit.

Summer: (reply)
st. Benedict's Hosp.

May pneumonia ako, pero di naman ako mamamatay no!

"Ano bang nangyari?" Tanong ni Gette. May-ari kasi ng ospital ang boyfriend niya.
"Wala lang. Nagka pneumonia lang ako. Virus." Sabi ko.
"I mean... Tatlong araw ka sa isla... tapos umuwi kang... ganito?"

Tumawa si Aliyah at Nadine.

"Ano ba kasi nangyari sa inyo dun?" Tanong ni Nadine.
"Wala nga! Weak masyado ang resistensya ko." Sabi ko.

May kumatok sa pintuan ng room!

"Ma, sino?" Tanong ko kay Mama nang binuksan niya 'to.

"Si Lex." Sagot niya.

May dala siyang flowers, fruits, at kung anu-ano pa.

Nahalata kong pnipigilan ni mama na magsalita.

"Good evening po." Sabi ni Lex.
"Upo ka." Sabi ni mama.

Extremely quiet din sina Gette, Nadine at Aliyah.

"Hindi na po ako magtatagal." Sabi ni Lex.

Awkward moment!

"Ba't naman?" Tanong ni Mama.
"May meeting kasi ako..." Sabi niya.

"With?" Tanong ko.

Hinaplos niya ang noo ko.

"With my father."

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText