<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

Sign 6-10


SIGN 6~
Summer: Excuse me.


Ugh, ginugutom na ako. Naglakad ako pabalik ng hotel. Pagkatapos niyang kumain doon, saka lang ako kakain? Ano ba naman `tong nangyayari sa akin o. Hindi naman siguro problema yun diba? Possible din namang makuha niya ang kahit dalawa hanggang limang signs at hanggang doon lang yun. Bakit nagpapanic na ako dahil nakuha niya ang dalawa? Iniiwasan ko na siya kahit dalawa pa lang yung nakukuha niya? Tsssk, mali yun eh-.

Linagay ko ang kamay ko sa noo nang nakapasok na ako sa hotel.

"Excuse me, miss." May lumapit sa aking babae.

Mukhang receptionist ata ng hotel. I think she's in her early twenties and she's wearing the uniform of the hotel.

Tumigil ako sa paglalakad at humarap sa kanya.

"Ikaw ba yung binuhat ni Sir Lex kagabi?"
"Oo. Bakit?" Ako naman yun di ba? Wala naman sigurong iba.
"Sino ka ba? At bakit parang linalandi mo si Sir Lex?"
"E-Excuse me?" Parang gusto kong tumawa.

Siguro girlfriend niya `to?

"Ang alam ko magtatrabaho ka rin dito sa resort na `to. Bakit kailangan mo pang mag check-in sa hotel na `to at sa tabi pa ng kwarto ni Sir Lex!" Sabi niya at mukhang nagiging hysterical.
"Sandali, sandali... Kung ano man yung iniisip mo, nagkakamali ka. Kahapon lang kami nagkakilala ng Sir Lex mo't..." Don't wanna involve myself in anything like relationships anymore. "oo, magtatrabaho ako dito. MAGTATRABAHO. Hindi makikipag landian."
"Mabuti na yung nagkakalinawan tayo..." Lumingon siya sa paligid at sinaway ang mga babaeng empleyado din ng Hotel na nakikinig sa usapan.

Mukhang kinaiinisan ang babaeng kaharap ko dito ah.

"Ang feeling naman, di naman sila ni Sir...." Sabi ng isang may dalang feather duster.
"Hoy! Anong sabi mo?" Sigaw niya.

Umalis naman agad ang mga babae at nagpatuloy sa gawain.

"Di naman pala kayo ng Sir mo~" I laughed. HEHE. SIR...
"Shut up!" Sinigawan ba naman ako. "Sa bagay, ba't naman magkakaroon ng interes si Sir sa'yo eh mukhang may gatas ka pa sa labi."
"Huh? Bakit? Anong interes ng Sir mo? Yung mga gurang?" I rolled my eyes.
"Aba't talaga naman noh? How dare you call me that."

Cat fight? Oh no~ not again.

"Tinawag ba kitang ganun?" :D" title="" class="smiley" border="0">

She crossed her arms, "Ang mga gusto niya ay yung mga may pinag-aralan tulad ko, at di yung mga tulad mong... ilang taon ka pa?"
"I'm 18 and legal... ngayon ko lang nalamang gusto niya pala ng mas matanda sa kanya." 8)


Natigilan siya.

"Huh? Mas matanda sa kanya? Sir Lex is already 24! I'm just 23. At ikaw? Di ka pa ata nakatapos ng high school eh-."

Whaaat? He's... He's 24? 24... that number. ERRR. :(" title="Angry" class="smiley" border="0">


:o"Andito ka lang pala." Sabi ni Lex na para akong nabilaukan ng narinig ko siya. "May problema ba, Kate?" Tanong niya sa receptionist.
"Ahhh. Err, wala po."

"Excuse me." Umalis ulit ako. :-\
Lumabas na ako ng Hotel para bumalik sa Cafe. I am hungry. I need food.

"Summer!"

Let's just pretend that I didn't really hear him. LALALA~

"Summer!" Hinawakan niya ang braso ko. "Anong problema mo?" Hinarap niya ako.
"W-Wala..."

I can't look at him. Yeah! Wala! Nag iinarte lang naman ako kasi nakuha niya ang dalawang signs agad. Well, I do know that I can't avoid him. It would be weird.

"Wala!" I laughed. "Sumakit lang ang ulo ko. HEHE. Kanina..."
"Tssss. Akala ko pa naman kung ano na... Lika na, sasamahan kitang kumain sa Cafe."
"Hu-Huh?"

Nauna na siya sa paglalakad.

Oh geeez, yeah. Mabait na naman siya?

May mga babaeng dumaan na ngumingiti sa kanya't ngumiti din siya sa mga iyon.

Hindi. Talagang mabait siya. Maybe I had the wrong first impression of him. SIGH.SIGN 7~
Summer: Nahh.


He didn't have sports car and he will never be at school with me. That's two things I know for sure na hindi niya makukuha sa 24 signs. YEAH, right.

Sinubo ko ang kanin. Ang sarap pala ng pagkain dito. Ang sarap sanang lumamon ng lumamon kaso nakakailang naman kung nasa harap ko `tong misteryosong `to.

"Uh, you are 24 years OLD?" Sabi ko habang uminom ng tubig.
"Oo." He smiled. "Bakit? Kala mo teenager?"

Muntik na akong mabilaukan.

"Ahh. Di naman. I just thought-"

Tumaas ang kilay niya at hinihintay ang dugtong ko.

"-you're younger."

Kumain ulit ako at tumingin sa paligid.

"Dami palang turista dito ano?"
"Yeah."
"Pero bakit di `to masyadong popular?"

Nagkibit balikat siya.

"Uh, magkano ba yung stay ko sa hotel na yun at babayaran ko..."
"It's free." Sabi niya.
"Tsss. Mahal ba ang accomodation dito? Mababayaran ba ng sahod ko ang isang gabi ko sa hotel niyo?"
"Uhhmm, depende kung anong trabaho."

Tinitigan ko siya't mukhang nagdadalawang isip siya.

"--hindi."

I sighed.

"What? Kung ganun, saan ako pupulutin neto? Malayo ba ang bahay nina Manang sa resort na `to?"
"You can stay here for free."
"Wha-"
"Ang sabi ni Aliyah, magtatrabaho ka para may kainin ka dito, hindi para may tuluyan ka. Libre na ang hotel fee mo."
"HA?"

Magkarugtong pala ang mga buhay namin dito sa resort na `to. GRRR.

What a stuuupid idea.

"Gusto ko sanang ako na ang magbayad ng lahat ng gastusin ko dito. Why do I have to rely on you..."
"Okay... Okay... I know what you're saying. Wa'g kang mag-alala, wala yang kapalit. And you are not relying on me."

Napakamot ako sa ulo ko.

"Kelan nga ulit ako magsisimula?"
"Next week."
"Saan ako magtatrabaho?"
"Ikaw... kung saan mo gusto."

KUNG SAAN KO GUSTO? Oh yeah! Tumayo ako. 8)

"Saan ka pupunt-"
"HEPHEP... Wa'g mo kong sundan."
"Hindi kita susundan, tinatanong ko kung saan ka pupunta."
"Idunno." I glanced at him. Tumatayo siya't ayaw nga talaga ata akong lubayan. "I just don't want you around." I know that hurts. That won't hurt. LOL


Hinalughog ko ang resort MAG-ISA. Barbecue girl, ice cream seller, bantay ng pedalo hire, at kung anu-ano pang mga trabaho ang nakita kong papasukan.

I'm actually thinking if I could be a LIFEGUARD! hahaha. Oo, gusto ko yan. Since marunong naman akong lumangoy, kaya ko yan. Bukas, pupuntahan ko ang headquarters nila at mag-aapply. Pero kung may bar dito, pwede na rin ako dun... waitress. Diba?

Naglakad ako pabalik ng hotel nang nakita kong may bar nga. Gabi na kaya bukas na siya, syempre... papasok ako sa loob. Let's see what it looks like.

This bar is OMG, first class! Lahat ng tao mukhang mayayaman at turista. Ang ganda dito super... may DJ pa at ang ganda talaga.

Tiningnan ko ang uniform ng mga waitress. Not bad. Ang soot nilang skirt eh maiksi, pero mas maiksi parin ang soot ko ngayon kaya kayang kaya ko dito.

"Excuse me, have we met before?" May umupo sa tabi kong mejo matandang foreigner.
"Uhh, hehe, no, I think we haven't."

"Waiter... give her a Martini." Sabi ng foreigner sa waiter.
"Uh, thanks." Linapag naman agad ng waiter ang martini sa harap ko.

The foreigner leaned towards me, "So, how old are you?"

Grabe, tumindig lahat ng balahibo ko nang nakita kong masyado na siyang malapit sa akin at hinahawakan pa ang baywang ko.

"Uh, I'm 18." Ininom ko ang Martini.

Pero syempre, di ko inubos kasi balak kong buhusan siya nito pag may hinawakan pa siyang iba sa akin.

"Oh, you're still 18? Do you have a boyfriend?"
"Nahh."

Ngumisi ang foreigner habang tinitigan ang mga labi ko.

*The way you look at me... The way you touch me... The fire in your eyes... Swear it makes me shiver inside...*

Kukunin ko na sana ang baso ng martini para ibuhos sa kanya nang naramdaman ko na ang hininga niya sa pisngi ko pero...

"Excuse me, Sir..." Napatingin ang foreigner sa nagsalita.

Nanlaki ang mga mata ko nang nakita kong nakatayo si Lex at nakatitig sa foreigner na para bang babalatan niya ng buhay.


:-["If you don't mind... I...-"
"You are her boyfriend?" Tanong ng foreigner. "She said she had no boyfriend..."
"Ahaha. Of course, she doesn't have a boyfriend." Sabi ni Lex habang sumulyap sakin.

Kinalas ko ang kamay ng foreigner sa baywang ko.

:-["I'm her husband."

HUH?

"Oh. I'm sorry... I didn't-"

Tinitigan ni Lex ang foreigner at nakikita ko sa mukha niyang pinipigilan niya ang sarili niyang manuntok. Pero sa mukha niya ngayon, mukhang di niya kayang pigilan ang sarili niya kaya kinaladkad ko siya papalabas sa bar.SIGN 8~
Summer: So-Sorry, Lex."Ba't mo hinayaan ang sarili mo doon?" Sigaw niya ng nakalabas kami.

Now I'm feeling the aura of the other Lex. Yung naghatid sakin dito sa resort na `to.

Sinundan mo ba ako?

Look, I want to ask that pero parang nagka El Niño sa throat ko't ayaw lumabas ng mga salita. Kaya nakatingin lang ako sa kanya.

Hinead-to-foot ulit ako.

"Ganyan pa ang soot mo. Paano kung wala ako dun kanina?"

Napabuntong-hininga siya't mukhang galit na ulit sakin.

"Ayos ka lang ba?" Hinawakan niya ang magkabilang braso ko't tinitigan ako.

Ba't ang bait niya?

"Uh. Oo naman!" Sabi ko.

Binitiwan niya ang braso ko at tumango.

"Kumain ka na..." Tinalikuran niya ako at naglakad papuntang Cafe. "Sumabay ka na sa akin."

Okay, Summer... he's kind because you're his cousin's cousin. Binilin ka sa kanya... and all that. Don't be amazed with his gentleness or anything, got that?

"Uh, salamat nga pala." Sabi ko habang tahimik kaming kumakain.

Tumango siya at nagpatuloy parin sa pagkain. No comment?

"Uhhh, iniisip konggg..."

Tinitigan niya ako pagkatapos niyang pinunasan ang bibig niya ng panyo.

"...doon sa bar magtrabaho?"

Muntik na niyang mailuwa sa akin ang tubig na iniinom niya.

"Doon?"
"O-Oo."
"HAH, di mo ba nakita ang nangyari kanina?"
"E-Eh... Maganda doon eh."
"Di pwede." Sabi niya.
"Pero bakit? Sabi mo kanina okay lang kahit saan?"
"Kahit saan, wa'g dun!"
"Pero kung hindi doon, saan pa?"

Tinitigan niya na naman. Para siyang tigre na sinasabi sa isang pusa na mas malaki siya kaya dapat akong sumunod sa kanya.

"Okay... Okay... Maghahanap na ako ulit."
"Good."

Good ka diyan!

Nakita kong may mga babae ulit na turista ang kumaway kay Lex at tumitili. Pero di ata nakita ni Lex dahil patuloy parin siya sa pagkain.

"Lex,"
Tumingin ulit siya sakin.
"Well, may girlfriend ka na ba?"

Mr. Mysterious.

Tinitigan niya lang ako, "Bakit?"
"Nagtataka lang ako kasi mukhang masyadong babaeng nagkakandarapa sayo dito."
"Wala."
"WALA?"

Sa gwapo nito? Syempre, mejo masyado siyang misteryoso, suplado (? di naman!), uhhh how can I describe him? Supladong gentleman?

"Ex?"
"Isa."
"Isa?"

Ngumiti siya, "Why are you interested?"
"Ah. Wala lang-"

Tinitigan niya ako.

"Wala lang?"
"Wala. Napakamisteryoso mo kasi."

My gosh, isang beses lang siyang nagkagirlfriend? Sa gwapo niyang yan at sa dalawampung-apat na taon siyang nabuhay sa mundong `to?

Bigla siyang kumuha ng tissue at pinunasan ang mukha ko. Dahil masyado akong nabigla sa ginawa niya, nasapak ko ang kamay niya. Tumilapon ang tissue.

"Uh-Oh. So-Sorry, Lex."

Tumayo siya at pinulot ang tissue. :-[ ???

"Sorry. Sorry talaga. Kaw naman kasi, binibigla mo ako!"

Tahimik ulit siya at umupo pabalik sa upuan niya. UGH! Great, Summer. Siguro masyado mo na talagang kinacareer ang pagiging manhater o baka naman talagang nagkakaroon na ng psychological effect and lahat ng mga nangyari sa akin noon kaya naapektuhan ang mga muscles ko.

Oh my gosh. Bakit di siya nagalit? Dapat pagalitan niya ako dahil nasaktan ko siya physically? Nagagalit lang ba siya pag napapahamak ako?

"Why are you silent?" Tanong niya habang binabasa ang mukha ko.
"W-Wa-"
"Good evening, Sir!" Napalingon kami sa isang babaeng naka uniform ng uniform sa hotel.

T`was the receptionist. Pinandilatan niya ako.

"May mga papers po kayong due today na hindi niyo pa po napipirmahan." Ngumiti pa ang babaita. "Kanina pa po daw kasi kayo hindi nakikita eh."

Don't tell me... no way! Sinundan niya ba ako simula kanina? Napasubo ako ng isang kutsarang kanin.

"Hmmm, okay." Ngumiti siya sa receptionist. "Babalik ako sa hotel, maya-maya."

Tumango ang receptionist.

"Pagkatapos kumain ni Summer."

Napainom ako ng tubig. NYETA! Bakit ganito? Anong pinaggagagawa at pinagsasasabi niya't parang ano... ewan? Ano `to? May gusto ba `to sakin? OR WHAT?
SIGN 9~
Summer: Okay, then~
What pain does it bring to Lex if I work on that bar?

"Miss. Anong ginagawa mo dito?" Tanong ng isang lifeguard nang nakita akong nakatayo sa harap ng pintuan nila. 7:00am pa at sinigurado kong tulog pa ang Lex na yun nang nagpunta ako dito.

"Uhh, Ako nga pala si Summer." Naglahad ako ng kamay.

Nagshake hands kami.

"Ako si Rocky." Ngumiti siya.

"Gusto ko sanang mag apply. Gusto kong maging life guard."

Dumating pa ang ibang mga lalaki at pumasok sa loob ng headquarters.

"Sino yan?" Sigaw ng isa at nakangisi pa.
"Mag aapply daw siyang lifeguard." Sagot ni Rocky.

Tapos, bigla na lang silang nagdagsaan sa harapan ko't pinakilala ang mga sarili nila. Puro lalaki. Ni hindi ko na naalala ang mga pangalan nilang lahat dahil sa dami nila.

May binulong ang nasabing Rocky sa mga kasamahan niya't nagsialisan sila sa harapan ko.

"Kung gusto mong mag-apply, kailangan kong makita kung gaano ka kagaling lumangoy." Sabi niya habang tinuturo ang hotel pool.
"Huh? Ikaw ba ang, uhm, in charge or something?"
"Oo."

Inakbayan niya ako papalabas ng headquarters nila.

"Wa'g kang mag-alala, kung di mo kayang lumangoy simula dito patungo roon," Tinuro niya ang malayong dako ng pool. "Sasagipin kita."

Tinanggal ko ang kamay niyang nakakapit sa balikat ko.

"Okay!" Umamba akong tatalon na at lalangoy pero...
"Ooooppps!"
"Bakit?"
"Lalangoy ka sa soot mo?" Sabay tingin sa t-shirt at shortpants kong kagabi ko pa soot-soot.

"Ahhh. Bakit?"

He made a face.

"Aww. Okay. I'll change!"

Syempre, dala ko na agad ang two piece ko. Pasensya na. Talagang TWO PIECE ang dala ko di ko naman kasi ine-expect na magiging lifeguard ako sa islang `to.

"Pwede na?"

"WHOAAA~" Narinig ko ang hiyawan ng mga lalaki sa head quarters nang nakita akong naka two-piece.

Okay, they are guys. Wa'g lang sana akong bastusin.

"Uhhhm, oo!" Sumipol pa si Rocky at di pa ako sinesenyasang lumangoy na. "Teka, uh, ganito. Ihahagis ko itong sampung piso. Kailangan mong kunin ito at dalhin pabalik sa akin."
"O-Okay!"

Hinagis niya sa gitnang bahagi ang sampung piso. Agad akong lumangoy. Naghiyawan na ang mga lalaki at parang nagchicheer sa akin.

Ang hirap naman nito. Kung mag loko ang muscles ko baka malunod ako dito dahil masyadong malalim. Umahon ako pero di parin nakukuha ang sampung piso. Sa pangalawang subok ko nakuha ang sampung piso at lumangoy ako pabalik sa kanila.

Tinulungan pa ako ni Rocky sa pag-ahon.

"Veryyy good."

Nang kinuha niya ang sampung piso sa kamay ko, parang may bumulong sa aking manyak itong Rocky dahil sa paghaplos niya sa kamay ko.

"At, uh...." Tiningnan niya ang dibdib ko.

BASTOS. I wanna slap him pero I want to hear his judgement about my swimming skills first.

"Wow."

Ang tagal! Giniginaw na ako sa two piece kong `to.

Nabigla ako nang may yumakap sakin nang tuwalya.

"S-Sir!"

Sir?

"You shouldn't fool around here." Sabi niya kay Rocky at yinakap ako gamit ang tumalya.

Kinaladkad niya ako papalayo sa kanila at papuntang Accomodation Block.

"Lex!" Sigaw ko nang nairita na ako sa hawak niya sa akin - hindi gentle.

Patuloy parin ang pagkaladkad niya sa akin. Yung foreigner kagabi nakasalubong pa namin at panay ang tingin niya sa akin kahit may tuwalya ako.

YES, I'm hoooot. NYEEE~-

"What are you doing?" Sigaw niya nang nakarating na kami sa ROOM niya.
"Galit ka?" Tanong ko nang nakita ko siyang pabalik-balik sa paglalakad at mukhang GALIT na GALIT talaga.

Inayos ko ang basang buhok ko. Hinagis niya sakin ang isang t-shirt.

"Eww." Sabi ko nang nakita kong malaki ito sa akin.

Syempre, sa kanya yun pero anong ibig niyang sabihin? Na sosootin ko `to?

"Like I would wear this?" Sabay tingin ko sa kanya.

Plano ko sanang pumunta na lang sa kwarto ko't magbihis ng damit ko pero tinitigan niya ako ng mga titig na parang tigre ulit siya at pusa lang ako. And this time, pwedeng daga lang ako.

"Okay, then~"

Napipikon na ako sa lokong `to ah!SIGN 10~
Summer: Great, thanks!

"Anong ginagawa mo dun?" Tanong niya kahit nakatalikod siya sa akin habang sinosoot ko ang T-shirt niya.

Ang laki ng kwarto niya ah? HMMM

"Tapos na." Sabi ko nang naisoot ko na.
"Anong ginagawa mo dun?" His tone was harsher. Nakaharap na siya sa akin ngayon.
"Uhmm, nag-aapply ako dun. Lifeguard... uh, tanggap nga yata ako eh kasi nagawa ko yung gusto nilang gawin."
"TANGGAP?" Sigaw niya.

"B-Bakit?"

Galit na naman siya. :(

"Hindi ka tatanggapin dun!"
"Anong hindi?" Pati ako nagagalit na.

"Tingnan mo nga yung soot mo kanina?" Pataas nang pataas ang tono ng boses niya. "Sa tingin mo, anong mangyayari sayo kung di ako dumating dun?"

Natahimik ako dahil galit ako at ayaw kong magsalita dahil baka mawalan na ako ng preno at mag-away pa kami dito.

"Summer! Bago ka pa lang dito at di mo pa kabisado ang pasikot-sikot! Bakit di mo sinabi saking mag aapply ka dun?"

Mejo naramdaman ko na ang pagbaba ng mga luha ko sa mga mata ko. Nakakainis lang kasi eh. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Wala namang pwedeng magpaiyak sa akin sa mga sinabi niya kaya nga ako nagtataka kung bakit ganito. Agad kong pinunasan ang luha ko.

"Para malaman mo, di tumatanggap ang headquarters ng babaeng lifeguard."
"Huh?"
"Oo! Ibig sabihin nun, pinagkatuwaan ka lang ng mga lalaki doon. Nagbihis kapa niyan!"
"Eh di mo naman kasi ako sinabihan eh!"
"Yun nga. Paano ko sasabihin sayo kung di mo naman pinaalam sa akin?"

Tumayo ako at naglakad papalapit sa kanya.

"Yun naman pala eh! Edi mag wa-waitress na lang ako sa bar!"

"Hindi mo parin ba naiintindihan?" Sigaw niya.

Napaatras ako. :o

"Hindi ka pwede sa bar na yun."
"Bakit?"
"Ano ka ba? Damsel in distress ka lagi pag ganun ang trabaho mo. Hindi ako andito para bantayan ka."

Punyetik. Oo nga naman!

"Edi wa'g mo akong bantayan? Sino ba kasing nagsabi sayong babantayan mo ako dapat? Hindi kita kailangan para bantay ko." OMG, a complete loss of job opportunities, Summer. You're still ruining your life here! "Kaya ko ang sarili ko."
"Kaya? Kung di kita nakita kagabi at kanina, sa tingin mo anong nangyari?"

Biglang bumukas ang pintuan pagkabanggit ni Lex sa huling salita.

Nanlaki ang mga mata ng receptionist nang nakitang nagtatalo kami. "So-Sorry, sorry po. Kumatok ako, ihahatid ko na lang to mamaya." Sabay pakita sa mga papers.

Mga papel galing sa isang receptionist? O baka naman may lihim silang relasyon nun? Kung anu-ano na lang ang pumapasok sa utak ko.

Sinarado ulit nang receptionist ang pintuan.

"Sa tingin ko, Lex, nasampal at sumalubsob na sa damuhan ang mga mukha ng mga lalaking yon. Dumating ka pa kasi!" Sabi ko.
"Ha? You're unbelievable. You should be thanking me for that. You've never thanked me." Umiling siya.
"Okay then, thanks, Lex. Ano sa tingin mo ang buhay ko sa isang syudad? Doon mas maraming manyak, mas maraming nambibiktima, at mas maraming bar... pero ano? Nakaya ko naman ah? AT WALA KA DUN HAH!" Sabi ko.
"Okay, okay! Sorry ah. Sorry kasi ginawa ko ang mga yon sayo. Sana pala di na lang kita sinagip sa mga yon." Tinalikuran niya ako.

No. Hindi yan ang punto ko. Nakakainis naman! He missed my point.

"Ang ibig ko lang namang sabihin eh... na, kaya ko na ang sarili ko. Wa'g mo na akong bantayan."

Umupo siya. Masyadong intimidating ang mga tingin niya sa akin. Hinihinaan ko na nga lang ang boses ko ngayon para di na masyadong mag-alab yung mga usapan namin at magkataasan ulit ng boses. I'm swallowing my pride now, as in!

"Oh yeah! Wa'g kang mag-alala, di na kita babantayan at di na ako makekealam sa'yo!" Sa tonong naiinis parin.

Inhale. Exhale. Swallow your pride again, Summer.

"Di naman yun ang ibig kong sabihin...-" Ano nga ba ang ibig kong sabihin? "-ang sabi ko, eh di mo na kailangang bantayan ako. Wa'g ka nang mag-aksaya ng panahon-"
"Kaya nga, diba? Sabi ko nga! Ano bang sinabi ko?" Walang pinagbago sa tono.

Kaya pati ako, sasabog na rin.

"Ano bang problema mo? Nakakainis ka naman!" Sigaw ko. "Akala ko pwede ako kahit anong trabaho?"
"Ewan ko sayo. Wala na akong pakealam. Diba nga ayaw mong sagipin kita? Sana pala pinabayaan na lang kita. Femme fatale pala yung sinagip ko, nagkukunwaring babaeng may problema para makaakit ng mga lalaki. Ganun diba?" He looked away.

Nagmadali akong lumapit sa kanya at sinampal na. TOTAL EMPLOYMENT DESTRUCTION, Summer.

"Alam mo, Lex? Badtrip ka! Akala ko mabait ka."

Di parin siya tumitingin sa akin pagkatapos ko siyang sampalin.

"Alam kong nakekealam ka lang sakin dahil I'm your cousin's cousin. Wa'g kang mag-alala, di tayo magkadugo kaya di susunugin sa impyerno ang kaluluwa mo kung pababayaan mo ako."

Hinubad ko sa harapan niya ang t-shirt na binigay niya at pinasoot sa akin.

"Eto na ang sayo! Wa'g mo na ulit tulungan ang babaeng nagkukunwaring damsel in distress para makaakit ng lalaki niya ah?"

Aalis na sana ako...

"And oh, may nakalimutan akong sabihin sayo. Buti na lang at nag-away na rin tayo at pinakita mo rin sakin yung tunay mong ugali - na nang iinsulto. Matagal ko ng gustong sabihin sayo na I'm damned with your presense. I hate guys. And you're not an exception. Kasi parepareho lang kayo."

Nagwalk-out ako palabas ng kwarto niya nang naka two piece ulit. Naabutan ko pa ang ibang empleyado sa labas na parang naghihintay sa paglabas ng kahit isa saming dalawa ni Lex. Di ko malaman ang ekspresyon nila. Wala naman ang receptionist dun kaya di madadagdagan ang pag-aalburoto ko. Tiningnan nila ang soot ko.

"Anong nangyari? Woww, sinagip ka ulet ni Sir. Kakakilig." Nakangiti pa ang isang empleyado at mukhang excited sa ikikwento ko.

Sadly, hindi ako showbiz na tao. "Sound proof ba `to?" Sabay turo sa mga dingding.

Tumango silang lahat. Kaya pala di nila narinig.

"Great, thanks!" Agad akong pumasok sa kwarto ko.

I sighed. Great Great Great, Summer. Papalayasin kana dito.

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText