<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d7427613743029027692', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

C&♥11-15


C&♥11
Check Your Doctors


Lumabas ako sa ospital at di ko naman alam kung saan ako huhugot ng lakas para tumakbo pang lalo palayo. Umupo na lang ako sa gutter habang tumitingala sa langit na puno ng bituin para tumigil na ang pagbuhos ng mga luha ko.

Umiiyak ako dahil sa sakit ng mga salita na binitiwan nila tungkol sakin at sa pananaw nila sakin. Hindi ko alam kung paano nila nasabi ang mga iyon...

"Eliana..." Narinig ko ang boses at footsteps ni Chase sa likuran. Huminga siya ng malalim nang tumigil na ang kanyang footsteps.

Pinunsan ko ang mga luha ko at pinilit na ngumiti kahit nasa likuran ko lang siya. Exercise your face muscles, Eli!

"P-Po?" Tumayo ako, Humarap ako sa kanya at ngumiti.

Sigurado akong may bakas pa ng luha sa mata at pisngi ko pero pinilit ko paring ngumiti.

"What's wrong?" Tanong niya at hayan na naman ang misteryosong mukha niya.

Lumapit siya sakin...

"W-Wala." Sabi ko.

Lumapit parin siya at umupo sa gutter sa tabi ko.

"Hi-Hindi mo po ba pupuntahan yung daddy niyo po, Sir? Kailangan ka niya ngayon-"
"I will... why won't you come with me?" Tanong niya ng nakaupo parin at nakatingala sakin.

Umupo na rin ako.

"H-Hindi ako pupwede sa loob eh." Sabi ko. "May... uhmm... nakaaway ako."

Tinitigan niya ako habang tumitingin na lang ako sa damo at nagsimulang bumunot-bunot.

"Sino? Bakit? At paano mo nakaaway?" Tanong niya.

Napatingin ulit ako sa mga mata niya. Dahil sa sobrang concern ang ekspresyon niya, napatulo tuloy ang luha ko. Akala ko kasi nung umalis akong Maynila at nakipagsapalaran dito, wala ng taong mag aalala para sakin. Wala si daddy at mommy... Wala ang mga kapati ko. Relatives... Wala si Bench at Denise... Ngayon, may isang taong kinakausap ako at nagtatanong sakin tungkol sa nangyari.

He is my boss. He's just concerned because he dragged me here...

"I know you've got a private life, Eliana. So I won't push you to tell me anything..." Tumayo siya.

Napalunok ako sa sinabi niya. Actually, sa halos isang buwan kong pagtira dito sa Cebu, dumako sa isip ko na gusto ko ng mapapagsabihan ng problema ko. Si Denise ay mejo busy sa huling taon niya sa college na magsisimula na. Si Bench naman ay kinokontak lang ako pag may sasabihin siya tungkol sa Open University ng school na sisimulan ko na ngayong lunes. Wala akong mapagsabihan!

"Come." Naglahad siya ng kamay at ngumiti.

Ilang segundo akong nakatitig sa kamay niyang nakalahad bago ko nilagay ang kamay ko doon. Mahigpit ang pagkakahawak niya at hinila ako papasok sa loob ng ospital.

Nandoon parin malapit sa pintuan na kinatayuan nila kanina ang mga doktor na kausap ni Sir Chase at ang mga pinsan ni Yuan.

Nakatingin na lang ako sa sahig habang hinihila niya ako papasok at pinagtitinginan ng mga tao...

"if you have a problem that I brought her here... just tell me." Sabi niya sa nakangangang pinsan ni Yuan.
"O-Of course walang problema, Chase!" Sabi ng doktor na kausap ni Sir Chase kanina.
"Check your doctors. You won't like it if you mess with this girl... in front of me." Malamig na sabi niya sa doktor na kausap niya kanina.
C&♥12
He thinks I'm worth the fight!
Napatunganga ako sa sinabi niya. Hindi ito ang unang pagkakataong pinagtanggol niya ako pero tulad ng una, ganun parin ako kasaya. Pinagtanggol niya ako! He thinks I'm worth the fight!

Hindi niya binitiwan ang kamay ko hanggang sa nakarating kami sa pintuan ng room kung nasaan ang daddy niya.

"Okay lang ba... kung... uh pumasok ako?" Tanong ko habang tinitignan siyang nakatalikod sakin.

Lumingon siya sakin at ngumiti.

Binuksan niya ang pintuan, "Okay lang."

Nabigla si madame nang nakita niya ako kasama ni Sir Chase. Tumawa naman si Luke at Celine sa reaksyon ni madame.

"Interesting... this is..." Tumingin siya sa tumatawang si Celine at Luke at ngumingisi.
"Ma, alam ko kung anong iniisip mo at hindi po!" Salubong ni Sir Chase sa mama niya.

Pumula ang pisngi ko at umupo sa tabi ni Celine.

"Good evening po, madame." Sabi ko.
"Good evening, Eliana." Sabi niya nakangiti parin.

Si Sir Chase ay nandoon na sa daddy niya.

"Sino ang kasama mo?" Tanong ng daddy ni Sir Chase sa kanya.
"My secretary, Eliana Jimenez..." Sagot naman ng mommy ni Sir Chase. "Well, not anymore probably." Tumingala ang mommy ni Sir Chase sa kanya.
"What dyou mean, ma?" Natigilan si Sir Chase.
"Eliana Jimenez?" Tanong ng daddy ni Sir Chase bigla.

OH GOD! Please don't tell me...

"Hmmm. Mukhang pamilyar sakin yung pangalan mo." Tinignan ako ng daddy ni Sir Chase.

Tumingin naman ang kanina pang nag-uusap na si Luke at Celine sakin.

"Well, pa, that's impossible. Eliana is a unique name." Sabi ni Sir Chase habang nakatingin sakin.

Napabuntong-hininga ako.

"Yeah, right son." Sabi ng daddy niya at umidlip.

THANK GOD! OH GOD! MUNTIK NA YUN! :'( :'( :'(

"Well, Chase Martin..." His mommy said, completely ignoring her husband. "It's time for you to take over the company." Ngumisi ang mommy niya.
"Wait... So inaabandona mo na ang kompanyang gusto mo-"
"No, Chase. You are going to pursue it. I'm just telling you I won't be around too much anymore. I will still be the president, but I'll give you my responsibilities. Pursue my hotel dreams... as soon as possible. Chase Martin." Sabi ni ng mommy ni Sir Chase na agad kong na alala na siya pala si Madame...LOL

"So... di ko sasayangin ang oportunidad na to para sabihin ko sayong..." Tumingin si madame sakin. "sayo, eliana... na si Chase Martin na ang boss mo dahil simula ngayong lunes ay hindi na ako papasok. You are to take his orders..."
"Tita, what about Chase's secretary?" Tanong ni Luke.
"Mary?" Tanong ni madame. "Oh yes, she'll stay. I mean, sa lahat ng responsibilidad na ibibigay ko ngayon sayo, Chase ay tingin ko kakailanganin mo ng maraming secretary. And about the hotel business that I want to have, ako na ang mag aasikaso nun at sasabihin ko lang sayo kelan ka pwedeng pumunta. Aryt?"
"Yes, ma."
"Yung ate mo naman..."

May ate si Sir Chase?

"She'll probably be here next week with her family."

OMG! May ate si Sir Chase! ??? ??? ???

Sumama ako kay Celine at Luke palabas ng kwarto kahit di nila ako inimbita kasi tingin ko kailangan ng family time ang pamilya ni Sir Chase.

"Ba't ka pa sumama?" Tanong ni Celine nang nakaupo na kami sa sofa doon sa receiving area ng ospital (kung saan nangyari yung scenes kanina). "Sana doon ka na lang." Humalakhak siya. "Bagay kayo ni Chase eh." kumindat siya.
"True! And for Chase, what he did for you wasn't normal." Sabi ni Luke.

Napanganga ako. Akala ko alam nila yung pagtatanggol na nangyari kanina pero mali ako...

"Niyaya ka niyang magdinner diba? Hinatid niya ako kaya mo siguro siya nakita sa labas ng Riala. Pero why in the world would Chase Martin ask an employee for dinner? Kahit yung classmate nga niya noon sa college na si Brittany, hindi niya niyayaya. Tsaka he... never had a REAL girlfriend. Never!"

Nakapagpanganga sakin ang kawalan ng girlfriend ni Chase sa loob ng 27 years! Sa kagwapuhan, kayamanan, at kabaitan niyang iyan ay wala pa siyang naging girlfriend?

Isa pa sa nakapagpanganga sakin ay classmate pala si Brittany at Sir Chase nung college at eto pa ang isang shocking na katotohanan: Sa Maynila sila nag-aral at sa parehong school pa na pinapasukan ko. Sir Chase is 27 and he graduated most likely 7 years ago at sa mga oras na iyon ay nasa rest house lang ako at iniho-home school.

"Bakit?" Tanong ni Celine nang nakita ang pagkabigla ko.
"Doon kasi ako nag-aaral... uh... noon."

Luke's chinito eyes narrowed.

"That School is a very... expensive... school. Anong course mo?"
"Uh... Hindi... Uhm..." Kinakabahan na naman ako kaya di ako makatingin ng diretso sa kanilang dalawa. "Scholar ako dun. Hehe. Uhm. Business Ad." Sabi ko.

Hindi parin natanggal sa mga mata ni Luke ang pagdududa.

"May mga scholar pala sa school na iyon no? You must be very smart kasi scholar ka. Ba't di mo pinagpatuloy?" Tanong ni Celine na nagdududa narin.
"K-Kasi uh... bumagsak ako. Uh... natanggalan ako ng scholarship." Sabi ko.
"Oh... Sorry to hear that." Tumango si Celine at Luke. Mukhang nakumbinsi ko silang dalawa.

Liar! Sorry Lord :(

"It's late. Siguro mag tataxi na lang tayo pauwi? Busy pa si Chase eh. Babalitaan ko pa sina mama at papa tungkol sa nangyari kay tito. I'll drop you two sa Riala." Tumayo si Luke at Celine at sumunod na rin ako.

Tumingin ako sa paligid para tignan ang mga pinsan ni Yuan na wala naman doon.

"Luke!" Sigaw ni Sir Chase nang tumatahak na kami palabas ng ospital.
"Dude!" Lumingon si Luke. "Ako na bahala maghatid sa kanila. Tataxi kami. Don't worry!" Sabi ni Luke.
"No..." Tumingin si Sir Chase sakin samantalang ako naman ay tumingin palayo.

Nahihiya at kinakabahan parin ako sa kanya at ewan ko kung bakit. Nakakaintimidate. Lalo na pag naiisip ko na kanina lang ay nalaman kong hindi pa siya nagka girlfriend at nalaman ko ding habulin siya ng mga babae.

Hindi kaya katulad siya ni Bench at Brent? Ang mga pinsan kong playboy?

"Ihahatid ko na kayo." Sabi ni Sir Chase.

Hindi na nagpumilit si Luke at pumayag ng ihatid kami ni Sir Chase.

Hinatid niya kami sa Riala ni Celine at hindi na ako nakapagpasalamat sa kanya sa dinner at sa ginawa niya para sakin doon sa ospital kasi nahihiya ako kay Celine at Luke. Tinignan lang ako ni Sir Chase at ngumiti bago ako tumalikod at umakyat na sa Riala.
C&♥13
Marcus the Photographer
Sa gabing iyon, di ko matanggal sa isipan ko kung paano ako pinagtanggol ni Sir Chase sa mga pinsan ni Yuan. Ano na kaya ang nangyari sa mga pinsan ni Yuan? Kinakabahan na rin ako sa pagsisinungaling ko pero kailangan talaga.

1:00 AM na pala at dilat na dilat parin ako! Naririnig ko rin si Celine labas-pasok sa kwarto niya at may kausap sa cellphone.

"Yes... Di kami nag night out nina Luke eh..." Sabi niya. "Hay nako! Sabihin mo sa kanya na wala si Chase. Kala niya naman every friday nag nanight out yun. Kainis talaga yang si Brittany... A-Ano? Inutusan kang tumawag sakin para tanungin iyan... huh? Oh my god she's crazy..."

Naalala ko na naman yung sinabi ni Luke na 'no REAL girlfriend'. May REAL girlfriend pala? At merong FAKE girlfriend? Kung ganun, REAL ba ako o FAKE girlfriend ni Yuan?

Tsaka sa mga narinig ko kay Celine (malakas ang boses niya sa inis siguro at nasa living room kasi siya) ay mukhang in love na inlove si Brittany kay Sir Chase. Tsaka... meron pa... 'night out'? Naalala ko yung mga huling night out ko sa Manila na lagi akong sinusundo ni Bench at Denise dahil sa kalasingan ko.

Sumakit ang tiyan ko sa kakaisip. Paano kung malaman ng pormal, matalino at mabait na si Sir Chase na ganun ang nakaraan ko, yayayain niya pa kaya ako makipag dinner kasama niya?

*1 message received*

Adrianne:
Sorry Eliana, hope nababasa mo to ngayon, if yes, call me... Shoot tomorrow at the studio. Matryoshka photographers only.


What? Bukas na pala!

Tinawagan ko agad si Addriene.

"Hello?" Sabi ko. Malakas din yata ang boses ko.
"Eliana! my gooodness darling! Buti gising ka pa at patay ako kung hindi. Bukas ah?"
"Uh-"
"Don't back out! Don't back out! Bukas na! Its a big event! You can't back out! I can raise your talent fee!" Sabi niya bago pa ako umapila.
Napabuntong-hininga na lang ako, "Okay. Anong oras nga ba yun?" Sabi ko at kumukuha ng papel at ballpen para ilista. Sabado bukas at walang trabaho sa CPI.

Kinaumagahan, nagising ako at nicheck kung okay ba yung postura ng katawan ko. Mukha ngang sobrang payat ko na ngayon. Papayag kaya yun si Adrienne kung ganito ang katawan ko?

Kumakain si Celine at Luke ng cereals nang lumabas ako sa kwarto.

"Hmm. Mamayang gabi, Eliana. Sama ka ah?" Sabi ni Celine. "Night out tayo. Mango square o sa Loft?"
"Uh... Titignan ko lang. May gagawin kasi ako mamaya eh." Naisip ko kasing makipag Skype kay Bench para mag follow-up sa modules ko for the Open University.
Tumango siya at... "Asus naman! Sige na! First time mo 'tong lalabas at mag nanight out kasama kami..."

Nagpumilit pa si Celine pero sinabi ko na lang na importante. Dumungaw ako sa malaking glass window ng living room bago ako naligo. Sunny day! Ganda ng araw ngayon! Sana maganda rin ang kakalabasan ng araw ko.

Nag jeep ako papuntang Matryoshka Building sa Lahug nang narealize kong bad move iyon. Hay, Eli! Trying to live like a normal girl pero ayan tuloy, nawawala ka. Kay lapit lang pala ng Matryoshka. Nag taxi na lang ako para makarating na talaga doon. Malapit lang ito sa Waterfront (kung saan ako ipapabook sana ni Daddy). In speaking of Daddy, tumatawag siya halos araw-araw para icheck ako. Every morning pa talaga kaya maaga akong nagigising.

"Eliaaaanaaa!" Sabay beso at tingin head-to-foot ni Adrienne sakin. "You look perfeeeect! Marcusss!" Sigaw niya.

Naaninaw ko ang halos sampung photographer at yung si Marcus na tinatawag niya at niche-check ang mga lights.

"Eto si Marcus Adams... Siya ang mag sho-shoot sayo..." Blablabla... Hindi ko na narinig yung mga sinabi ni Adrienne dahil sa bilis at sa kaba ko.

Naglahad ng kamay ang kanina pang nakangiti na foreigner sa harapan ko. Kulay blue ang kanyang mga mata, blond ang buhok at may dimple na nagpapaalala sakin sa playboy kong pinsan na si Benjamin.

"Marcus Adams." Sabi niya.
Linagay ko ang kamay ko sa kamay niya, "Eliana." Sabi ko.
Nakangiti parin siya, "My mom's a filipina. She looks just like you... pero mas maganda siya huh? Mom ko yata yun."

I think I heard that line from Bench or something... Maybe a couple of times to different girls? >:( >:( >:(

Ngumiti na lang ako dahil ayoko namang maging mean. Mabuti at agad akong hinila ni Adrienne para bihisan na ng BRA at PANTY! Muntik ko ng makalimutan na Underwear company nga pala itong pinapasukan ko! OH MY GOD!

Unang outfit ko ay puting bra at panty, boots, gloves at wings. Akala ko naman yun na ang shoot for the commercial! Mali pala ako! May isa pang outfil na pula lahat. May corset at laced panty at bra, may pulang sungay din ako. Nakakaintimidate lalo na dahil sampung photographer yung nakaaligid. Si Marcus naman ay nandoon lang at nakangiting nakatingin sakin.

"Very good, Eliana! Is this your first time?" Sabi nung babae na may eye-glass at ipinakilala ni Adrienne sakin as main designer ng Matryoshka line.
"Yes, po." Sagot ko habang inaayos nila ang panghuli at pinaka nakakahiyang soot.

Paano ba naman kasi, walang kahit anong accessory. Bra at panty lang talagang itim. Nakapaa lang ako, light make up, walang earrings o kahit ano. Pinaupo ako sa isang couch kung saan may isang bolang pambasketball.

"You are going to play with that ball... be natural, Eliana. Pwede kang magtago... ngumiti. Whatever-" Sabi ni Adriene at nagpapanic na.
"Adrienne, calm down. I'm shooting this and she's an amazing model... It'll be fine." Ngumiti si Marcus sakin at first time kong ngumiti sa buong shoot ng nakakawala sa kaba.

12 seconds commerial is done. Ang sabi ni Adrienne, one month itong ipapalabas sa labas ng building around October (kasi sa November daw yung tournament). Malaki ang talent fee. Actually mas malaki pa siya sa sweldo ko at di ako nagsising ginawa ko ito.

"Subject to change yung sched sa pagpapalabas ah? Baka agahan namin." Kinindatan niya ako pero nagmadali na akong umalis kasi...

"Eliana! How about dinner?" Sigaw ni Marcus habang hinahabol ako papalabas ng building.
Gabi na kasi natapos ang shoot. :-[ :-[ :-[
"No, thanks. Sorry... May importante akong aasikasuhin."
"Well, then that's too bad." Sabi niya nang nakangiti. "I'm sure I'll see you again anyway... Coz if I won't, I'll find you." Napalingon ako sa kanya pagkasabi niya nun.

Ngumiti na lang siya at kumindat. Gwapo siya, I must admit it... But I have too many playboy cousins and I know how they do it... Tsaka si Bench (na pinaka close kong pinsan) ay masyadong manyak at may iba-ibang girlfriend o fling at ayaw kong mabiktima ng isa sa kanila. Buti na nga lang at nabuang yun kay Denise kaya natali... I know playboys too well, they can't fool me...

C&♥14
The IntrudersPagkatapos ng halos isang oras na pamimilit ni Celine saking lumabas na kasama niya ay nakaalis na rin siya nang di ako dinadala.

Naka blackdress siya, make-up at bihis na bihis nang lumabas. Party talaga ang pupuntahan samantalang nandito lang ako at nakaupo sa tabi ng glass window (dungaw ko ang mga buildings at traffic sa labas). Nasa lap ko ang laptop (malakas ang wifi dito), tabi ko rin ang coffee at inaabangan si Bench sa Skype.

Ayan na siya!

Benjamin J: Tagal mo namang makapag online. Kala ko forever lost ka na diyan sa Cebu.

Kahit binabasa ko lang naman iyon alam ko na kung sino agad. ;D ;D

Eliana: D? Hay, busy ako lately. Nagmodel ako kanina... tapos...

Kinwento ko sa kanya ang nangyari nung isang araw tungkol sa mga pinsan ni Yuan.

Benjamin J: What? Wait till I tell Bench about this!
Eliana: no! D. Promise mo sakin di mo sasabihin. Pagsinabi mo yan kay Bench baka sabihin niya kay Daddy tapos magkagulo pa.
Benjamin J: Buti ngang sabihin niya eh! Kainis lang! Sana magkagulo nang malaman ng mga Tan na yan na nagkakamali sila.


Ilang sandali lang ay nag video call na kami.

"Denise, please, don't!" Sabi ko.
Umirap siya, "Bahala ka na nga sa buhay mo! One. last. time na guguluhin ka ng mga iyon at magsusumbong na ako kay Tito Drew or kay Bench..."
"No! Hindi na, promise!"
"Meanwhile, pagbubuntungan ko na lang muna si Tanika."

Nasa condo ni Bench si Denise. Ilang minuto ang nakalipas, nakita ko si Bench na dumating sa likuran ni Denise.

"Eliana, how are you?" Sabi niya nang nakataas ang kilay.
"I'm okay, Bench." Sabi ko.
"Ganda ng view ah? Finally? Nakabili ka na ng sarili mong condo?" Aniya.
"Hindi! Bedspacer, Bench, Bedspacer!" Sabi ni Denise.Disappointed si Bench nang nalaman niya iyon at nagsimula na siyang mag sermon sa perang pumapasok sa kompanya niya at sa kompanya ni Daddy tapos nandito ako sa isang, aniya'y, 'liblib na lugar'.


Sinabi niya rin sakin na puro igik lang daw ang naririnig ni daddy sa araw-araw na pagtawag sakin. Paano ba naman kasi, ginigising niya ako sa tawag niya at hindi ako makapagsalita ng maayos. Sinabi niya rin na matindi daw ang paglago ng negosyo ni papa at may bibilhin silang farm land dito sa Cebu (kung saan muntik ko ng maibuga ang kapeng iniinom ko).

"By the way, couz, the modules." Sabay pakita niya  sa walong makakapal na nakaringbound na libro at pinakita. "Bawat subject ay isang module. Pero syempre, ang isang module matagal mong matapos. Pag nakatapos ka ng isa, send mo lang sa email ng school ang output mo. Pag natapos ka ng isa, mag memeet kayo ng prof mo at mag eexam ka ng finals for that subject syempre through Skype or whatever. Hurry up, couz, it's July. Matatagalan ka every modules eh."

Tumango-tango lang ako sa dami ng sinabi ni Bench.

"I'll send this to you tomorrow para makapagsimula ka na. Good luck, couz!" Aniya.
"Eli, pupunta siguro kami ni Bench diyan para icheck ka-"
"No!" Sabi ko ng pinuputol si Denise.

Pero sa kalagitnaan ng pagsasalita ko, may nag buzz at biglang na disconnect si Denise at Bench sa Skype ko. What the? ??? ??? ???
Yuan Tan: Eliana, can we talk please?
Yuan Tan: Please don't log off.
Yuan Tan: Where are you? Pupuntahan kita. Ipaglalaban kita. Bakit ayaw mong sumama sakin sa gabing tatakas sana tayo? I thought you love me? My parents don't understand. We need to explain it kasama ang pamilya mo."
Yuan Tan: i love you. I don't care if you don't reply. I just want you to know...


Umiiyak ako nang naglog out sa Skype at pinatay ang laptop ko.

*Denise calling...*"Hello? What happened? Stup1d wifi connection? Offline ka ah?"

Kahit di ako nagsalita...

"Are you crying?"

Napahikbi ako sa tanong niya. :'( :'( :'(

"Yuan's online." Sabi ko.
"That!!! Arghhh!"
"Sabi niya pupuntahan niya ako kung nasaan man ako. Handa n-na daw siyang i-ipaglaban ako." Humihikbi parin ako at sinandal ang ulo sa window at dumudungaw sa traffic. Late night Cebu.
"You better find someone else, Eli. Don't believe him!"
"Alam ko naman yun. Ayoko lang ng ganito. Nagmomove on na ako. For the past few months I'm doing better, pero pag nandyan siya, naalala ko na may di pa ako natatapos. It's haunting me... All the insults I got from his family... at m-maging galing na mismo sa kanya nung pinagtabuyan niya a-ako sa bahay nila. I can't believe it. Pinagtabuyan niya ako. At ngayon, after eight months, he's asking for me again-"
"He is such a stup1d fat liar! Kung mahal ka niya, noon pa pinaglaban ka na niya! Duwag talaga."

Umiiyak parin ako nang biglang bumukas ang pintuan. Napalingon ako at nabigla nang nakita ko si Luke, Celine, Sir Chase, Brittany, Marc, at iba pang mukhang sosyal na friends ni Celine.

"Surprise!" Sigaw niya at tumatawa nang nakita ang pagkabigla ko.

Pinunasan ko ang luha ko. Dali, Eli! Makita pa nila yan! Inayos ko ang shorts at damit ko. Kinuha ang laptop at...

"Who's there? Intruder? Eli?" Sabi ni Denise.
"No. Just the owner of the condo. Talk to you soon. Bye, D. I love and miss you." Di ko na hinintay na sumagot siya at pinatay ko na agad ang tawag.

"If you can't party, we'll take the party here!" Mejo lasing na yata si Celine at pati ang ibang kasama niya dahil tawa na lang sila nang tawa.

"Sorry, Eliana. Bukambibig ka kasi nito tsaka lagi kami dito sa condo eh lalo na pagkatapos ng party. Naagahan lang ngayon kasi lagi ka niyang binabanggit." Sabay turo ni Luke kay Celine.

Tumango ako. Sumulyap sa kanina pang nakatitig na si Sir Chase at pumasok sa kwarto ko.C&♥15
Woke the SleepingNagkatuwaan pa sila pero sa loob ng kwarto ko ay di parin ako makatulog.

"Asan na ba yun si Eliana?" Dinig ko kay Celine ilang sandali ang nakalipas.

Lumabas ako sa kwarto at nakitang wala na yung ibang kasama nila. Si Marc, Brittany, Sir Chase, Luke at Celine na lang ang natira.

"Ba't ka ba nagtatago diyan?" Sabi niya at mukhang mejo okay na siya di tulad kanina.

Si Sir Chase at si Luke ay naglalaro ng PS3 sa living room habang si Marc at Brittany ay parehong nanonood.

"Di ka ba umiinom?" Tanong ni Celine.

Sumulyap ng kaonti si Sir Chase samin at balik ulit sa PS3 nila. Si Brittany naman ay halatang inaantok na at mejo may tama na sa kung ano mang ininom nila. Tumitili siya sa tuwing nanalo si Sir Chase.

"Uhmm. Konti lang." Sabi ko.
"Celine, don't be a bad influence... Ilang taon ka nga lang, Eliana?" Tanong ni Luke.
"Uhm.. Nineteen." Sabi ko.
"See? You're twenty six, I'm twenty seven. Nineteen palang si Eliana kaya wa'g mo siyang lasingin diyan."

Nakita kong binubuksan ni Eliana ang dalawang bote, isa doon ay Jack Daniel's isa naman ay Bacardi kung saan ay pareho ko nang nainom noon.

"Ano bang iniinom mo?" Sabay lagay ni Celine sa isang shot glass ignoring Luke.
"AHHHH! WOW CHASEEE! Galing mo talaga!" Tili ni Brittany nang nanalo ulit si Sir Chase.
"Shhh! Wa'g kang maingay Brittany! One in the morning na!" Sabi ni Celine at nag irapan sila ni Brittany.
"Again, Eli... Saan na tayo? Uh.. Yeah! Anong mga iniinom mo? Beer? San Mig? Gilbeys?" Tanong niya ulit sakin.
Napakagat-labi ako habang iniisip ang pinaka paborito kong inumin, "Tequila, uhm, Dom Perignon?"
"DOM PERIGNON?" Napasigaw si Luke sa sinabi ko.

Kinabahan ulit ako. May problema ba doon? Masyado ba yung hard?

"That's one heck expensive champagne!" Napatigil si Luke at Sir Chase sa paglalaro at tumingin nalang sakin.

Katahimikang na save lang dahil sa sinabi ni Sir Chase sa gitna nito...

"Brittany, you better go home. Its late." Aniya. "Marc, ihatid mo na siya."
"Yeah! Yeah! buti pa nga! Alis na kayo, Marc!" Sabi nI Celine at narealize kong ayaw niya nga pala kay Brittany.
"How bout you, Chase?" Tanong niya. "Sabay na tayo?"

Tumatayo na si Marc.

"Nope. Sabay kami ni Chase, Britt. Mamaya na kami. Mauna na kayo." Sabi ni Luke.
Tumango naman si Sir Chase.

Nagmartsa ng padabog si Brittany palabas at sinundan naman ito ni Marc na ngumisi at kumindat bago umalis.

"Drink..." Sabay pakita ni Celine sakin ng shot glass habang umiinom din ng kanya.

Ininom ko ito pero umalis na ako dun sa bar ng kitchen para di na niya ulit ako mapainom. Si Luke naman ang pumunta dun sa bar para makasama si Celine samantalang binuksan ko na lang ang balcony dahil ayaw kong tumabi kay Sir Chase sa sofa ng living room.

Late night Cebu. Kitang-kita mo yung lights galing sa building at sa gising na gising pang mga tao. Malamig ang simoy ng hangin, hudyat na lalong lumalalim na ang gabi...

"Hobby mo ba ang pag iyak?" Nakasandal si Sir Chase sa balcony at tinatalikuran ang buong Cebu habang ako naman ay nakatingin sa malayo. Nabigla ako dahil nandoon siya.
"H-Hindi naman. May problema lang..." Sabi ko.
Ngumiti siya. "Lahat naman tayo may problema. Pero yung problema bang yan... does it deserve so many tears?"
Napangiti ako sa tanong niya at tinignan ko siya, nakangiti parin siya.


Naaninaw ko na naman ang gwapo niyang mukha. Naka itim na v-neck t-shirt at naka blue jeans lang siya. Ibang-iba sa kilala kong si Sir Chase na boss ko. Kitang kita ko in ang gold at simpleng necklace niya na bukod sa Relo niya ay yun lang ang tanging accessory ng damit pero sobrang gwapo parin. Instantly, nakalimutan ko na may problema ako. Sa sobrang lapad siguro ng ngiting pinakita ko sa kanya, nawala na lang itong bigla.

"Do you miss Manila?" Tanong niya.
"Nope." Sabi ko. "Miss ko yung mga taong nandoon."
"You think coming here was a mistake?" Tanong niya.
"Nope."
"Good. Kasi masaya ako dahil nandito ka."

Umihip ang malamig na hangin at mejo matagal yun nag sink in sakin kaya tinignan ko ulit siya. Ngumiti lang siya.

"Bakit?" Tanong ko.
Napanguso siya na para bang may pinipigilang ngiti. "I'm not drunk or whatsoever, but I think i need to tell you this... You woke my sleeping heart."

Parang tumigil ang pag tibok ng puso ko sa sinabi niya. Gitna ng gabi ngayon diba? Nananaginip ba ako? Ano ang ibig sabihin ni Sir Chase dun? Woke his sleeping heart? Paano?

"Chase?! Are you going home or what?" Sigaw ni Luke. "We can stay here." Nakangising sabi ni Luke habang hinahalikan ang noo ni Celine.
"Sorry, Luke. Uuwi ako tsaka lagi ka namang dito natutulog eh. Give it a rest, man!" Sabay tawa ni Sir Chase at lakad palayo sakin.

Sinundan ko siya ng tingin...

"Bye, Eliana!" Sabi ni Luke. "Tulog na si Celine sa kwarto. Lock ko yung pintuan ah? lock mo na rin ang balcony. Goodnight!"
Tumango ako at... "Bye, Luke! Good night Sir Chase!:-[ :-[ :-[
Lumingon si Sir Chase saking nakangiti at biglang naging seryoso. "Good night, Eli."

Goosebumps ang natamo ko nang narinig ko ang malamig niyang boses bago ni lock ang pintuan.


Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText