<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

17th17th~
Summer: Forget it, forever
Mag iisang buwan ng ganito kami ni Lex. Tama, nakakaya ko. Nakakaya ko, alam niyo kung bakit? Kasi tinaga ko sa isip kong patay na siya. Alam kong masama ang iniisip ko, pero panandaliang lunas lang yan. Kasi alam ko, kapag nagkikita kami, halos di ako makatinin sa mga mata niya longer than 5 seconds kasi sumisikip ang dibdib ko. Nakikita ko kasi sa mga mata niya ang kislap ng dating Lex na mahal na mahal ako.

Papunta ako sa classroom namin, pang huling klase na 'to. May dala pa akong frappe galing starbucks para di ako antukin.

"Are you really sure you're still holding off our engagement?" Sabi ni Kyla kay Lex habang naglalakad sila nasa harapan ko papuntang classroom.

Ang bagal naman nilang maglakad. Si Kyla naka corporate look.

Binagalan ko din ang paglalakad ko. si naman nila ako napansin.

"Yes, Kyl. And besides, hindi ko pa talaga napag-aaralan ang ideya ng engagement natin. I just want it done coz my dad wanted me to find a fiance already." Sabi ni Lex.
"What do you mean?"

Natigilan sila sa paglalakad.

"What?"

Suminghap si Lex.

"Look, Kyl. As far as I can remember, we broke up years ago.-"
"Why are you saying this now? May nakaimpluwensya ba sayo?" Sabi ni Kyla.

Naku, dapat na yata akong umalis, ayaw nga lang gumalaw ng mga paa ko. :(

"Wala... its just...-"

Mangiyak-ngiyak na si Kyla.

"Summer? Si Summer ba? Lex, wa'g ka namang bastang maniwala dun! She likes you, she's obsessed! Gagawin nun ang lahat-"
"Its not about Summer!"
"No! Its about her!" Sabi ni Kyla.
"I don't even remember anything about that girl, why would it be her?"

Ang sarap pag untugin ng dalawa! Kainis! Kaya ayun, dumaan ako sa harapan nila.

"Excuse me!"

At dumiretso sa classroom.

Umupo na ako agad. Nakita kong papasok si Lex at tinitigan ako. Mukhang galit. Same expression. Di na ako nawiwindang sa mukha niyang yan dahil araw-araw niya akong tinititigan ng ganyan.

"Write an essay about..."

Ayan! Nabadtrip tuloy. Sa tuwing nababadtrip siya, lagi niya lang kaming iniiwan at di na nag lelecture. Minsan quiz, minsan ganito.

"Pass your outputs after one hour... to Miss Romero."

Napatingin ang lahat sa akin. First time na pinili niya akong magdala ng mga papel ng mga kaklase ko. Kadalasan kasi si Lindsay o yung isa kong kaklase. Umalis din naman siya pagkatapos nun.

"Ang hirap naman nito." Lumapit si Dave sakin. "Buti ka pa! Syempre, kaw yata ang top sa klase." Sabi niya sakin.
"Hindi noh. Pupunta nga siguro akong library para magkaroon ng ideya." Sabi ko.
"Talaga? Sama-"
"Hey Dave! Let's go!" Sabi ni Lindsay at kumapit sa braso ni Dave.
"Uhh..."

Gusto kong mapag-isa kaya...

"Oo nga Dave. Sumama kana kay Lindsay." Ngumiti pa ako.

Umalis din naman sila.

Pagkatapos ng higit isang oras, halos nabaliw sa kakahanap ang mga kaklase ko sakin kasi mag-isa ako at nakaupo lang sa isang bench sa malaking school na 'to.

Maswerte yung mga nakakita sakin, malas yung iba. Pero mas malas ako dahil kinailangan ko pang maghintay sa iba.

*tok-tok-tok*

Magagabi na nang pumasok ako sa faculty. Si Lex na lang at si Professor Sebastian ang naroon, si Prof Sebastian, ganun parin, malagkit ang tingin. Binalewala ko na lang.

"Eto na po, Sir." Sabay abot ko kay Lex na nakapikit at nakahawak sa ulo.

Hindi siya nagsalita.

"Masakit ang ulo mo?" Tanong ko.

Tumingin siya sakin.

"Just occassional headaches." Aniya.
"Especially when I'm around?"

Naalala ko nung dito rin kami sa faculty at nagkaganito din siya.

"Try pain relievers." Sabi ko at umambang aalis na.
"Hindi ka man lang ba gagawa ng paraan para maalala kita?"

Natigilan ako.

"Like what?" Hinarap ko siya. "I don't think you'll regret marrying Kyla kahit maalala mo pa ako..."
"You heard everything?" Sabi niya.
"It doesn't matter."

Tumayo siya para bang pinipigilan ang pag-alis ko... "Truth is, I postponed the engagement because somehow, I feel like I forgot something important." Natigilan siya nang sumakit ulit ang ulo niya.

"Forget it, forever." At umalis na ako...

Ginawa ko ito para malaman kung nasaan talaga ako sa buhay niya. Kahit di na siya ang Lex ko, alam kong nasa puso niya parin ako. Hindi ko siya kayang diktahan na mahalin ulit ako, at ngayong itinataboy ko na siya, parang di siya umaalis ng lubusan.

Kung umalis na nga siya ng tuluyan, maaring di talaga ako minahal ng Lex ko... Kung di siya umalis, maaring may lugar pa talaga ako sa puso niya kahit di niya ako maalala.

Hindi ko mapigilang umiyak. Umiyak dahil sa pagtataboy ko sa kanya, umiyak dahil sa inis dahil di niya ako maalala at umiyak dahil kahit anong gawin ko di ko siya makalimutan.

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText