<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d7427613743029027692', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

20th20th~
Summer: About signs
Nagpilitan pa kami ni Lex sa faculty. Hinila ko siya palabas ng faculty.

Pagkaalis namin, dumugo ang ilong ni Prof. Sana maubusan siya ng dugo at mamatay na! Sorry pero kawalanghiyaan talaga yung ginawa niya! Hindi parin maalis sa isip ko!

Nakalabas na kami sa building ng walang imikan ni Lex. Sobrang tensyon parin ang naramdaman naming dalawa.

"WHY DID YOU GO THERE ALONE?" Sigaw niya, halos makita ko na ang ugat sa lalamunan niya.

Nanginig ako sa takot ng pagkasigaw niya. Ganun pa man, parang kinurot parin ang puso ko.

Nagsimula akong umiyak ulit at walang masabi.

Naawa na lang siya at hinila ako sa sasakyan niya. Bahagya palang napunit ang soot ko kaya sinootan niya ako ng jacket.

"Godamn it Summer! You at least have to wear jeans tomorrow." Sabi niya.

Naka-floral skirt kasi ako pero marami namang ganito sa skul at di naman 'to maiksi, bakit ako ang pinagdiskitahan? Ah! Oo nga pala, alam nga pala ni Prof (kahit na ayoko ng tawagin siyang prof ngayon) na may relasyon kami noon ni Lex.

Hikbi parin ako nang hikbi.

Tinignan niya ako habang umiiyak. Unti-unti niyang hinawakan ang ulo ko at linagay sa dibdib niya.

"Shhh! It's okay, I'll protect you." Sabi niya.

Lalo akong napaiyak sa sinabi niya.

"Even without my memories, I'll protect you."

Hinawakanniya ang magkabilang pisngi ko at hinarap ang mukha ko sa mukha niya.

PINUNASAN NIYA ANG BAWAT LUHANG LUMANDAS SA PISNGI KO. THE LAST SIGN OF THE 24 SIGNS OF SUMMER!

Bahagya kong kinalas ang ulo ko sa pagkakahawak niya.

Kahit ngayong wala na siyang maalala, nakumpleto niya parin ang signs!

Hindi ko namalayang napahawak na pala siya sa kanyang ulo...

"That was the sign I hated the most..." Nkapikit siya at mukhang wala sa sarili.

Imagine the face I'm showing right now. Basa ang pisngi ko sa luha at lumaki ang mata sa sinabi niya!

HE REMEMBERED?

O.M.G!

"Ahh!" Ngayon, sumakit na talaga ang ulo niya.

Napasandal siya sa Black Lamborghini niyang nasa tabi naming dalawa.

Wala na masyadong tao sa school at madilim pa kaya okay lang na nandito kami. Wala naman sigurong mang-iissue samin bukod sa matandang uugod-ugod na yun!

Hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayong sumasakit ang ulo niya.

"Gusto mo pumunta tayo ng ospital, L-Lex?" Sabi ko habang hinahawakan ang braso niya.
"No.. No... This is just..." Napatingin na siya sakin ng diretso... "Occassional headaches."

Pumikit ulit siya at napareklamo sa sakit ng ulo niya.

Pinapasok ko na siya sa sasakyan niya para atleast makaupo. Nasa labas lang ako at kinuha ang tubig na nasa gilid niya at inalok sa kanya.

"No, you need it more. Uminom ka na... Di ka pa nakarecover kanina." Sabi niya.

Ilang sandali...

"I'm okay now." Tumingin siya sakin.

Nasa labas parin ako, kaharap ng front seat at may dalang mineral water.

"What are you doing there? Get in!" Sabi niya.

Umikot ako at pumasok. Magkasabay pa kaming suminghap.

"Ano nga ulit yung sinabi ko kanina?" Sabi niya.

Kinabahan ako.

"About signs."
"Di ko maalala. Bakit ko yun sinabi?" Sabi niya sakin.

Tinitigan niya ako.

"Uh..." Pumikit muna siya bago nagsalita. "Nasan yung hat mong galing Taiwan? Naibalik ko ba ng maayos?"

OH MY GOOOOD! That was the memory from the first time we met!

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText