<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

Stage 11-15


Stage 11.
I want to stop

"Jenny Agatha Zafra. Mabait, maganda, matalino-" Sabi ni Nina habang binabasa ang mga nasagap niyang impormasyon tungkol sa nabunggo ni Bench noong isang araw.

"Bakit puro puri yan? Wala bang iba?"

"Hindi pa nga ako natatapos, chill ka lang!" Sabi ni Nina na natatawa.

"W-Wait? Jenny Zafra? I think she's my classmate. Anong problema mo sa kanya Denise?" Tanong ni Eliana habang iniinom frappe niya. Naglalakad kami sa school...

"Wala! I just want to know." Sabi ko.

Nagtagpo ang kilay niya.

"Hmmm. Freshmen. Business Major. From Affaires School, ibig sabihin sa school ng cousin niyong si Brent. And then... At yung Mommy at Daddy niya ay nasa France, may restaurant sila doon. Pangarap niyang maging isang chef someday... She likes anime... cosplaying... pero di siya nag cocos-"
"Ano ba yan!? Wala bang relevant information? Parang puro useless." Sabi ko.
"anong klaseng info ba kasi yung hinahanap mo?"
"Like? Ex boyfriends?? Etcetera?"
"No Exbf. Maraming suitors. Extremely Popular sa batch niya sa dating school."
"Popular? Maganda siya, ba't di siya pinormahan ni Brent dun sa kabilang school?" Napatingin ako kay Elaina.
"Of course, coz Brent's in love with one girl. Right? So... teka... Ba't ba talaga curious ka kay Jenny?"

Napakamot ako sa ulo ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko.

"Don't tell me gusto mong biktimahin siya ni Bench?" Yinugyog ako ni Eliana kaya natigilan kami sa paglalakad.

Now that she opened that topic. PWEDE. Since she's popular... pwedeng pwede! Pag-iisipan ko. Hmmm...

"Most probably-;D
"Oh God, Denise! No!" Parang OA naman makareact si Eliana.
"Bakit? I'm just kidding."
"Jenny is a good girl!" Sabi niya na para bang sapat yun para kaawaan ko ang classmate niya.
"So? You're saying that Barbie, Candice, and all other Bench Girls are bad girls? HAHA!"
"Hindi yon! Ang ibig kong sabihin... di tulad ng Bench Girls na yan, inosente si Jenny."
"Inosente si Janice Villanueva, Tina Tiu at iba pang mga babae nang inibig nila si Bench. What's wrong with that? I mean... anong pinagkaiba nila?"

Umiling na lang si Eliana.

"Well, sa ngayon. Wala pa akong plano. Si Bench naman itong gustong papalit-palit ng babae. Tignan natin kung sino ang susunod kay Barbie."
"Anyone... Just any sl-tty girl, not Jenny."

Tinignan ko si Eliana ng mabuti. May napapansin ako sa kanya... Ipastalk ko kaya 'to sa mga galamay ko? Parang may weird akong nararamdaman sa pananamit, pag-asal, at kilos niya.

"Don't look at me like that." Kumunot ang noo niya at tumawa. :P

Hinalikan ako sa pisngi tapos...

"See you later. May pasok pa ako. Byeee!"

Siniko ako ni Abby. Napalingon ako sa nginuso niyang si Bench kasama si Barbie.

May nakita pa ako sa likurang army ni Candice na nagbubulong-bulungan! Ayan! Todo na yung pagbagsak ni Candice. Poor girl.

"Bench... Barbie!" Ngumiti ako ng plastic. :)

Pinatago ko yung notes ni Nina.

"You sure you don't wanna hang out with me tonight?" Ngiting-ngiti si Barbie nang sinabi niya yun kay Bench.

Umiling si Bench. Tapos tumingin sakin.

"Ba't naman Bench?" Tanong ko.
"Diba may gagawin tayo?" Sinenyasan niya akong umo-o na!
"Hmmm. Oo nga pala."
"Anong gagawin niyo? Kayong dalawa lang?"

Napatingin tuloy si Abby At Nina sakin.

"Well, I don't think you wanna hear it." Sabi ko tapos tinaas ang kilay.

Alam kong gusto nang kumalas ni Bench kay Barbie. MANWH0RE nga diba? Hay nako! Kelan pato magbabago?

In speaking of pagbabago... naiisip niyo ba ang naiisip ko? Jenny Agatha Zafra. Pagbabago. Kung naiisip niyo, ibig sabihin magkapareho tayo ng takbo ng utak! NYAHAHAHA! So... lulubos-lubusin ko na 'to!

"Naku! Sayang naman! May pupuntahan kasi kaming party ni Bench sa success ng swim wear photoshoot namin. Isasama ka sana namin, Denise. Pero kung ayaw mo..."

PARTY? I love parties! Tapos... ibig sabihin, maraming tao...

"Do I need to bring a date?" Tanong ko.

Sumama tuloy ang tingin ni Bench sakin.

Party kasi, big sabihin, may media... Lalago na naman social circle ko. Sorry Bench.

"Nope... So ano? See you tonight?"
"Aryt! I'll bring Eliana."

Ngumisi ako tapos umalis si Barbie. Hinila ako ni Bench palayo sa mga kaibigan ko...

"Okay... Okayy... I get it!" Sabi ko.
"I want to stop it na. Pero kahit anong pahiwatig ko, di niya ako iniiwan." Sabi niya. "Sana di tayo sumama eh!"
Ngumisi ako, "Don't worry. After this party, wala na kayo." <:D

Tumingin siya sakin at ngumisi.

"I have a plan. ;) "

Ang di niya alam... mas malalim pa ang plano ko. Wait and see... Makikita niyo ang pagbabago ni Benjamin Jimenez. ^-^

Nagbago dahil nasaktan, magbabago dahil masasaktan. :D Iniisip ko pa lang excited na ako!Stage 12.
kundi ikaw.
"Hindi ako magtatagal." Kararating pa lang namin, yun na agad ang sinabi niya.

"Hindi naman talaga tayo magtatagal dito." Sabi ko habang inaayos ang kinulot kong buhok.

Hinawakan ko ang kamay ni Eliana. Pareho kaming nakasuot ng makikinang na damit. Star studded ang buong party. Daming mga artista. Daming sosyal.

Inakbayan ako ni Bench nang nakitang pumarada lahat ng photographers sa harapan namin.

"Yan ba yung real life girlfriend mo, Bench?" Tanong ng isang photographer.

Ako naman, busy sa ngiti. Ayokong magkaroon ako ng pangit na picture ano! Nyahaha!

"No, she's not!" Sumingit si Barbie at hinawakan ang braso ni Bench.

Hinila niya si Bench kaya heto kami ni Eliana na lang ang magkasama.

"Sobrang daming paparazzi." Sabi ko.

"Ladies and gentlemen, the designer of SeaShore Beach Wears!" Sabi nung emcee.

Nagpalakpakan kami. Si Benjie Uy pala yung designer nun!

Habang pumapalakpak kami, nakita ko si Candice! Nakatitig siya kay Bench at Barbie! As planned! Haha! Ako ang nagpapunta sa kanya dito. I know! I'm a genius!

"Ginugutom ako, lapit muna ako dun ah?" Sabay nguso ni Eliana sa mga pagkain ng party.
"Sure. No alcohol."

Umalis siya at ngayon ay nakatuon ang pansin ko kay Candice, nakatingin kay Barbie.

Linapitan ko siya. Gagatungan ko ulit. Nagkunwari akong kukuha ng cocktail drinks.

"Haaay nako. Alam ko, noon pa na ganito ang mangyayari sa pag magkakaroon ng time si Bench at Barbie."

Lumingon si Candice sakin. Nag-aapoy ang mga mata sa sobrang inis sa lahat ng nangyayari.

"Kasalanan mo 'to. Kung sana di mo inimbita si Bench sa Bora para makapagphotoshoot, hindi mangyayari 'to."
"Hindi ako nag-imbita sa kanya, si Barbie." Ngumisi ako. "Well... I warned you... So, akala ko di ka dadating."

Tinitigan niya si Barbie na may kinausap na ibang designers.

"Maghihigante ako sa Barbie na yan!"

Aray ko po! Ibang klase din ang fighting spirit niya ah. Kala niya siguro babalikan siya ni Bench.

"Hindi ako umaasang magkakabalikan kami ni Bench. Gusto ko lang talagang gumanti sa bruhang yoooon!" Iniwan niya ako at umalis na.

Candice will do everything for me. HAHA! >:D

Kumain ako kasama si Eliana. Sinigurado kong lumapit ako sa bawat designer na nakita ko sa loob ng isang oras. Napicturan ng paparazzi with some of my sosy friendly friends. Napicturan din kami ni Eliana pero mailap si Eliana eh. Di siya masyadong interesado sa sport kong social climbing.

"Pwede kitang maging model!" Click nang click ang isang photographer sa harap ni Eliana.

Namamangha sa mukha niya.

"Cousins pala kayo ni Benjamin at Brent? Kaya pala. Magaganda at gwapo yung lahi niyo."

Si Eliana naman, ngiting-ngiti.

Napatingin siya sakin, "Diba ikaw yung girlfriend ni Benjamin? Denise... Gozon?"

Ngumiti ako ng plastik ulit, "Hindi...-"

Bago pa ako makipagplastikan sa photographer. Nayanig na kami nang dalawang babaeng nag pupunitan ng buhok!

"Omigad! Si Candice at Barbie?" Sabi ni Eliana.

Ako naman... hindi ko maitago ang ngiti! Nyahaha! >:D

Linapitan namin si Bench na umiiling sa gilid.

"Let's go home." Sabi ko.

Tinitigan niya ako. Pinigilan ng mga guard si Barbie at Candice. Pareho silang gulong-gulo na ang buhok.

"Is this your plan?" Tanong niya sakin.

Nagkibit-balikat ako.

"It's Candice's plan, I made it happen for her." Ngumisi ako. "Let's go! Gusto mo na siyang iwan diba???? ??? ???

Umalis kami ni Eliana.

"Eli, puntahan mo na lang muna si Kuya Joe." Sabi ko nang nakita si Bench na tumitingin lang sakin.

I know... seryoso na naman ang mukha niya. Kahit na marami siyang pinaglalaruang babae, di parin maalis sa kanya ang pagiging guilty. Hindi pa nagkakalyo ang puso at isipan niya. Patunay ito na may pag-asa pa siyang magbago. Kaya nga sa tuwing may iiwan siyang babae, mas napaparami pa ang iniinom niya, diba?

"Bench! Uuwi ka na? Don't go!" Sa likuran nangibabaw ang boses ni Barbie.

Pinipigilan si Bench na umalis.

Ako nasa pintuan na. Si Bench nasa gitna namin ni Barbie. Si Candice, napaalis na yata ng guards.

"Barbie... stop it. Bench will never choose anyone over me." Sabi ko ng mahinahon.

Ikinainis 'to ni Barbie kasi linapitan niya at hinila-hila si Bench para makabalik na sa party.

Tinaas ko na lang ang kilay ko habang tinitignan si Bench na seryosong nakatingin sakin.

"You're not his girlfriend." Sabi ni Barbie sakin with utmost confidence.

Ngumisi ako.

"At simula ngayon, hindi ka na rin niya girlfriend." Tinalikuran ko silang dalawa.

Agad namang sinabi ni Bench kay Barbie na, "Denise is right. Barbie, we should stop this. I'm sorry. Good bye!"

I told you... He'll never choose anyone over me.

Inakbayan ako ni Bench papalabas. Naiwan si Barbie doong nakatunganga, di makapaniwalang iniwan siya ni Benjamin Jimenez.

"Alam na alam mo talagang wala akong pipiliing iba, kundi ikaw." Seryosong sinabi niya.

Ngumisi na lang ako. ;D

"Well except ofcourse kung mainlove ka na..." Sabi ko.

Tumawa siya.

"That won't happen."
"We'll see about that."

Ngumisi ako. Hindi ko alam kung sino saming dalawa ang may maitim na balak... kasi pareho kaming di maalis ang ngiti sa mukha. 8)Stage 13.
Regardless
"Kung ano man yung plano mo, Denise. Stop it na." Sabi ni Bench habang nakasubsob ang mukha sa unan.

Nasa bahay nila ako ngayon. Minsan kasi di siya sa condo unit niya natutulog. Nababagot kasi 'to dun eh. Tsaka mag-isa lang siya dun. Dito naman sa bahay nila, sina Kuya Joe, ibang body guards. mga maid, mama at papa niya kaya feeling niya masaya. LOL. Minsan bumibisita din ang twins na half-sibs ni Eliana dito kaya naaliw siya.

"Anong pinagsasabi mo jan? Wake up! Mag gigym pa tayo!" Sabi ko.

"Mmmm." Ayun, tulog parin.

Maayos talaga yung kwarto niya. Malinis. Mahilig kasi si Bench sa malinis.

"Gusto mo yatang magkabalikan kayo ni Barbie eh!"

Lumingon siya sakin. Sa wakas, dilat na dilat na ang mga mata!

"Yoko no!"
"Bumangon ka na pleaaase?" Hinila ko siya paalis ng kama niya.

Agad niya naman akong hinila pabalik. Ang lakas ng mokong! Buti na lang at nabitawan ko agad ang kamay niya kaya eto at ako naman angf nadapa sa sahig!

"Ouch!"
"Uy!" Agad syang bumangon para iupo ako sa kama niya.

Binigwasan ko na! Kainis eh! >:( >:( >:(

Nakangiti pa! >:(

"Wag mo kasing ayawan ang paghila ko, ayan tuloy nadadapa ka!"

Tinapon niya pa ang unan niya sa mukha ko at umalis na para maligo.

"No peeping!" Kumindat pa ang mokong pagkatapos magpalit agad ng tuwalya at pumunta sa bathroom.

"Ewan ko sayo, Bench! Bilisan mo na diyan!"

Umalis ako sa kwarto niya at ayun pinakain ako ni Yaya Mariz ng sandamukal na cake. Parang taste test lang ah? May custard, chocolate, black forest at rainbow. Kung anu-ano.

Yoko talaga dito! Tataba ako at maguiguilty maya-maya sa kinain ko! Kaya ayokong nagpupunta dito. Buti pa dun sa condo ni Bench halos walang pagkain lalo na pag di ko sinasabihan si Yaya Mariz na ubos na yung sa Condo. Si Bench kasi kung makakain kala mo pista. Daming kinakain nun, kaya ewan ko ba kung bakit makisig parin at nakalatag ang abs ng mokong na yun!

"I know, Denise. I know na may pinaplano ka sakin kaya wag mo akong tignan ng ganyan." Sabi niya sakin pababa kami sa SUV nila.
"Ano?" Humalakhak ako. "Ang feeling mo naman!" Umirap ako at nag simula kaming mag gym ulit.

Hinayaan ko na naman ang mokong na makipag harutan sa limang babae dun sa gym. Concentrate lang ako dito kasi nga dami kong nakain kanina. Bahala ka diyan, playboy ka! Yung plano ko, iniisip ko pa kung paano ko sisimulan!

Yun naman pala... hindi ko alam na sinimulan na pala ng tadhana! Feeling ko tuloy kambal tuko kami ng tadhana. Lahat yata ng gusto ko'y nasusunod na.

"What the f-" agad hininto ni Bench ang sasakyan.

Ako nasa front seat pinagpawisan ng malamig! Ilang segundo ang tunganga ko nang nainis akong bigla! :o :o :o

May isang babaeng biglang tumawid sa daan papalabas kami sa parking space ng gym at Centro Towers! Agad siyang tumawid! Imbis na sisimulan na naman ang pagharurot ni Bench sa sasakyan! Napalabas kaming dalawa ni Bench para tignan! Pulang pula ang pisngi niya habang tinitignan ang babaeng hindi nasagasaan pero nadapa sa harap ng sasakyan! Ineng ka! Buti na lang nakapagbreak ang prinsipe!

"Are you okay?" Tanong ni Bench habang tinitignan ang sugatang tuhod ng babae.

Naka tunganga lang ako dun at hinintay na sumagot ang babae. YUN NAMAN PALA! Hindi yun isang babae lang! It was Jenny Zafra!

"I-Ikaw?" Pabulong na sabi ni Bench.
"I'm sorry! Nagmamadali kasi ako e-eh..." Tumayo siya.

Hiyang-hiya sa pangalawang engkwentro kay Benjamin Jimenez.

"Ba't ba kasi bigla bigla ka na lang tumatawid eh!" Sabi ko.
"Uhh.. Sige ah? Aalis na ako." Pa ika-ika siyang naglakad.

"No... Miss... We'll take you to the hospital." Sabi ni Bench.
"Di na. Kaya ko 'to.:-[

Nainis pa si Bench sa pagpapakipot ni Jenny kaya hinila niya ito papasok sa SUV niya. Agad naman akong nagpunta sa front seat para makaalis na kami.

"Hindi na talaga-"

Bench closed the door at pinaandar ang sasakyan. :-X

"You're hurt! Kailangan kang magamot." Sabi ni Bench.
"Pero kasalanan ko naman yun-"
"Regardless."

Tinignan ko ang seryosong mukha ni Bench. Oh hello, Destiny! Iisa ba tayong dalawa! Let the love games begin. ;) Our enemy? the big boss! Benjamin Jimenez.
Stage 14.
Just do it.


"Concerned ka talaga huh?" Nakangisi kong sinabi kay Bench.

Kakalabas niya lang sa room kung saan ginagamot si Jenny. Papasok sana ako eh lumabas siya kaya naabutan ko.

"Concerned ka diyan! Malaman 'to ni Dad, pagalitan pa ako..." Sabi niya.
"Ows? Yun lang ba talaga? O may iba pang dahilan?"
"Anong dahilan ba ang pinagsasabi mo?"

Nainis yata. Hindi makatingin sakin. Magkasabay kaming pumasok sa room. Kakatapos lang ang paggamot ng nurse.

"Okay na yan, sir." Sabi nung nurse at umalis.

Tumango lang si Bench. He folded his arms while looking at Jenny.

"Okay lang talaga ako-" Agad siyang tumayo, yun naman pala masakita pa kaya nadapa!

Agad siyang sinalo ni Bench.

Ayan na! Nagkakadevelopan na talaga ang dalawa!

"S-Sorry."

Hindi ako makapaniwalang bakas sa mukha ni Bench ang kaba, ilang, at kahihiyan! Hindi ako sanay na makita siyang ganito.

Nabull's eye ko yata yung gusto ni Destiny eh! ;D

"Hey, Dad called me... At... pupunta muna ako ng SM ah? May bibilhin ako. Bench you take her-"
"Shut up, Denise! Ihahatid kita."

"Huh? P-Pero... Dad called kanina..." Pinakita ko ang phone ko.

Hindi naman talaga tumawag si Daddy. Sinubukan ko lang para talaga maiwan ko silang dalawa... Pero... alam kong di ako magtatagumpay. :P

"I know you... Ihahatid kita... and Jenny..."

Napalingon si Jenny kay Bench.

"Ki-Kilala mo ako?" Tanong ni Jenny.

Nagtataka. Pati ako nagtataka.

"O-Oo." Ayan na naman.

Bench is stuttering! I can't believe this! There's something weird!!! I know there is.

"Lika na... Ihahatid ka namin ni Denise." Utos niya kay Jenny.

Umalis na si Bench kahit na inaayawan nitong si Jenny.

"Lika na... Sumama ka na lang! Pakiramdam niya, kasalanan niya ang nangyari kaya hayaan mo na." Ngumisi ako kay Jenny at naniwala naman.

Pareho kaming sinundan si Bench na nakalagay langa ng mga kamay sa bulsa.

"Denise Cordelia Gozon." Naglahad ako ng kamay. ;)

"Lam ko... Kilala na kita. Mga boys kasi sa classroom ikaw yung idol... Tsaka, bestfriends kayo ni Ara Cruz at ni Eliana?"

LOADING... AH oo nga pala! Taga Affaires to kaya kilala si Ara Cruz. Tapos classmate niya pala si Eli.

"Yep... And he's..."
"Benjamin Jimenez..." Siya ang dumugtong. "The notorious playboy and heartbreaker."

Pinagbuksan siya ni Bench ng pintuan ng sasakyan.

"Get in." Sabay nguso sa loob kay Jenny.
"No thanks-"
"Muntik kitang nasagasaan kaya nararapat lang na gawin ko sayo 'to." Seryosong sinabi niya. "You're nothing special so just get in."

WHOA! Ang alam kong Bench ay malambing dumiskarte! Ba't parang inis siya ngayon at ang harsh makapagsalita!? ??? ??? ??? ??? ???

"Alam ko. Pero talagang ayos lang ako. Ang totoo, ako yung may kasalanan kasi bigla akong tumawid-"

Katahimikan.

"Just do it." Sabi ni Bench. :-\ :-\ :-\

Tinulak ko si Jenny sa loob para matapos na. Pumasok naman siya. Pagkasara ng pinto. Binulong ko na lang sa naiinis na si Bench ang...

"Defensive...>:D

Walang imik ang prinsipe ninyo at pinagbuksan ako ng pinto. Hindi na ulit tumingin sa mga mata ko.
Stage 15.
dahil yun ang gusto mo
"Diyan lang ako sa kanto. M-may bibilhin lang ako sa Powerbooks eh." Sabi ni Jenny kay Bench.

Niliko naman ni Bench patungo dun sa kantong sinasabi niya. Malapit sa SM.

"Huh? Hihintayin ka na namin... Ihahatid ka ni Bench sa bahay niyo.;D

Tumingin si Bench sakin. Ansamang makatingin! Parang tinutusok-tusok ako ng mga mata niya.

"Stop it, Denise." Kalmado niyang sinabi at hininto ang sasakyan sa kantong sinabi ni Jenny.

Lumingon si Bench kay Jenny.

"S-Salamat." Sabi ni Jenny umaambang aalis na.
"Bench! Ihahatid mo pa diba?" Sinenyasan ko siyang umoo na! :o

Ayaw talaga akong sundin! Minsanan lang 'tong umaangal siya lalo na pag involve ang isang babae. I smell something fishy na talaga huh! :o :o :o

Tumingin si Bench kay Jenny. Bibigay na yan! Bibigay na yan! Muntik na niyang yayaing ihatid si Jenny!

"Wa'g na. Salamat talaga ng marami... Uh... Denise... Gozon... and Benjamin Jimenez." Ngumiti si Jenny at umalis na agad.

Halatang ayaw bumuhol pa lalo ang buhay ngayong nagkaroon na ako ng interes sa kanya.

"What's your problem?" Tanong agad ni Bench pagkaalis ni Jenny.
"What's YOUR problem." Suminghap ako. "Ako dapat ang nagtatanong sayo niyan eh. She's pretty, cute, makinis, sikat, at bata. Ba't mo inayawan? Amoy na amoy ko na ang bago mong biktima eh!"
"Anong bagong biktima? She's nowhere near my type. Why do you think so?"
"Whut? Bakit? Noong naging girlfriend mo si Camille Montenegro, Tina Tiu and etcetera, parehong pareho sila ng description ni Jenny. Anong pinagkaiba nila?"

Umiling siya. Nandito parin kami sa kanto. 8)

"Is it because she's kind? Looks too kind? Eh ganun din yung mga naging ex mo. Although I admit na mayroong mga liberated, but most of them ganun talaga. Whats so special about her?"

Umiling ulit siya.

"Alam ko na..." Ngumisi ako. ^-^ ^-^ ^-^

Napatingin siya sakin. Seryosong mga mata. Halatang may lightbulb sa ulo kong nakabalandra. At alam niya na yun di ko palang sinasabi...

"Natatakot ka kasi baka mainlove ka sa kanya. Kasi... unlike your exes, wala siyang interes sayo... wala siyang interes sa lovelife... natatakot kang maapakan yung pride mo. The first girl ever who rejected the great prince!:o :o :o

First Girl??? Na-carried away ako sa lightbulb sa utak ko. Hindi ko namalayang hinarurot niya na naman ng 100kmph or more ang SUV nila. Overspeeding.

"Okay! okaaay!" Agad kong sinoot ang seatbelt ko.

Buti na lang at nag stop sa trafficlight. Suminghap ako. Jusko! Dinig na dinig ko ang kawawa kong puso muntik ng magkaheart-attack sa ginawa niya!

"Bench naman!" Sinapak ko na.

Seryoso parin ang mukha.

"Don't drive that way!"

Nag go... mejo kalmado na ang pagd-drive niya ngayon.

"So what do you want me to do?" Nakatingin lang siya sa daanan.
"Well... nothing." Halos mangiti na ako habang pinaglalaruan ko ang buhok ko, parang naglalaro lang ng telephone wire.
"Nothing? Kung may gawin man ako, hindi dahil maapakan ang pride ko... Kundi, dahil yun ang gusto mo."

Napatingin ako sa labas. Di ko na talaga mapigilan ang ngisi ko. YEEEEEEEEHESSS NAMAN!

"Wala akong inuutos sayo..." Sabi ko.

Hindi ko alam kung bakit pero bigla kong narealize na di ko na siya uutusan ngayon. Ayokong makipagrelasyon siya dun dahil sa utos ko. Gusto kong mainlove siya ng tunay... inutos ko man o hindi.

Pero alam kong sa huling sinabi ko... alam niya na kung anong gagawin niya.

"Okay, if that's what you wish."

 

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText