<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

DC Start


Probably, the person who can experience a series of HEARTACHES from ONE PERSON (only) in a long period of time... is the DUMBEST of all!

But it can’t be helped.

I can’t help it.

It's just that simple... I CAN'T DAMN HELP IT!

START

Serene Cruz

Sa isang gabing maulan at madilim, Nagsimula akong magkagusto kay Daelan Tanseco noong Grade 3 pa ako! Nang nagkaroon kami ng Girl Scout and Boy Scout Camp! Kami ni Sophie ang magkasama noon! Hindi sana ako papayagan ni Mama at Papa dahil bumabagyo noon at takot ako sa kulog, kaya lang pinilit ko sila at sinabi kong nandyan naman si Crayon - ang aking pinsan. Kahit ngayon, malinaw parin sa alaala ko ang mga nangyari sa gabing yun!

Since kinder, classmate ko na si Dae. Tahimik siya. Saka lang siya nagsasalita o nag-iingay kapag kasama niya sina Grey, Crayon, Valen, at Drake; kaya naman hindi ko na lang siya pinapansin. Pero I think... something is something with him. I don't know but I feel like there is something in him that I can't resist... or maybe something between us! Hindi naman kami nagpapansinan, pero I still notice him. Or maybe, talagang hindi niya ako pinapansin! HEHE.

Pero, saka ko lang narealize kung ano yung nararamdaman ko sa kanya pagkatapos nang gabing yun. Walang ulan pero madilim. Mga flashlight at ilaw na galing sa mga teachers namin ang maliwanag. May mga tent na rin. Lumabas kami ni Sophie para maglakad-lakad nang biglang kumidlat at kumulog ng napakalakas. I can`t help but run away. OO, NAKAKATAKOT! Natatakot ako sa kulog! Si Sophie naman ay natakot sa akin dahil baka saan ako mapunta, so she called the teachers! She informed my cousin! And me? I'm running away with myself on the forest! NABIGLA AKO, at ganito ako kalala. I CAN'T HELP IT! Ewan ko kung bakit ako napunta sa isang napakalaking kahoy. I hid myself on its roots. It rained hard, and I don't know what to do. Umiyak ako ng umiyak. Kasabay ng pag-iyak ko, ang kulog at kidlat!

"Ano? Tumakbo si Serene!?"

"Oo! Teacher, she headed that way!"

Nagsimula nang humupa ang ulan. Parang flash rain lang yung nangyari pero nagpatuloy ang kulog at kidlat. May nakita akong anino, and I saw a familiar face.

"Dae." Hikbi parin ako ng hikbi.

He handed his hand. "Hinahanap ka na nina teacher at nina Crayon. Halika na! SUMAMA KA SAKIN!"

His face was light for me at that time.

"P-pero," Kumulog ng malakas! I cried and he hugged me.

"Wa'g kang mag-alala, andito lang ako." He was always cool since forever.

Matagal din akong naghintay, pero kahit may kumukuha na sa akin ngayon... I still doubt. Baka matamaan kami ng kidlat!

"Kanina ka pa naghihintay diba?" He wiped my tears, "andito na ako. Halika na!" Hinawakan niya ang nanginginig kong kamay then we both ran away.

THAT WAS THE HIGHLIGHT OF MY ELEMENTARY YEARS! Yes, because after that... there was nothing but NOTHING!

Simula noon, nagustuhan ko na si Dae. Si Dae na walang alam kundi magsuplado at manlait! Kailangan ko pang tanggapin ang masaklap na katotohanan na ganun ang ugali ng lalaking nagustuhan ko. Pero kung gaano ka sahol ang pag-uugali ng Dae na yan, ganon din ka gwapo ang mukha niya. Habang tumatagal, lalo siyang gumugwapo. Maybe I am just hooked with his beauty! When we reached Grade six, we were still at the same class. At nag-aalala akong baka hindi ko masabi sa kanya ang nararamdaman ko hanggang gumraduate kami. VALENTINE'S DAY of our Graduating year nang napagdesisyonan kong bigyan siya ng love letter!

"Serene, sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo?"

"Oo, Sophie! This is it!" Sabi ko.

"Pero, baka ipabasa niya yan kahit kanino!"

"huh? Hindi naman siguro, Sophie." I frowned.

Si Sophie - hanggang ngayon, bestfriends parin kaming dalawa. We share almost the same attitude, kaya lang mas private lang siya at may pagkaseryoso minsan.

"Hoy, Serene! Love letter ba yan?" Tanong ng pinsan kong si Crayon.

"Huh? H-Hindi ah!"

"Naku! Hindi ka parin talaga marunong magsinungaling! Akin na nga!"

Agad kong tinago ang loveletter at kinaladkad si Sophie. Yung walang hiyang Crayon na yun talaga! Baliin ko kaya yung leeg nun! Pasalamat siya`t pinsan ko siya!

"HOOOY! Serene, para kanino ba `tong love letter?" Lumingon ako kay Crayon habang ipinapakita ang pinaghirapan kong love letter. Malayu-layo na rin ang narating namin ni Sophie sa paglalakad, pero kitang kita ko ang malalaking hearts sa labas ng envelope! Kitang kita ko rin sina Dae at kanyang mga kasama na inuusisa ang love letter ko. WITH THEIR EVIL SMILE!

NOOO... NO. No. NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~!

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText