<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

D-arcs


D1.Whose victory is it?


"Dito lang." Sabi ko nang nakarating kami sa gate ng Domino Heights, kung saan ang bahay namin.
"Malapit lang pala ang bahay natin." Ngumisi siya.

Alam ko. Taga Leonore Hills kasi ang mokong! Yung kilalang lugar kung saan ang mayayaman dito nakatira.

"Dito lang..."
"No! Door to door." Sabi niya.

Utos na naman! Sinimangutan ko siya.

"Brent, anong door to door ang sinasabi mo? Itigil mo nga ang sasakyan mong `to! Papagalitan ako ni papa nito eh!" Grrrr!
"Whoa. Don't you like that? I'll be meeting your parents sooner than expected?" Sabi niya ng ngiting-ngiti habang nililiko ang sasakyan sa bawat kalye ng subdivision.

Hindi niya naman alam kung nasaan yung amin.

"Itigil mo nga `to! Hindi ako nagbibiro, Brent! Please? Please?!"
"Hindi ko hahayaang maglakad ang isang babae papunta sa bahay nila kung kaya ko naman siyang ihatid. Especially you. I'm a gentleman, you know?"

Saang pahina ba `to sa Brentology natatagpuan ang pagiging gentleman niya?

"OKAY! Alam ko na! Gentleman ka!"

Tama! Syempre, kailangan niyang maging gentleman para mas lalo siyangmakapang-akit ng kanyang mabibiktima! Pero para sa akin, di niya na yata kailangan yun, mukha niya pa lang nakakapang-akit na ng kung sinu-sino. Para saan pa ang pagiging gentleman?

Kaya hindi pwedeng magkaroon ako ng koneksyon sa Brent Cruz na `to... Dahil ayon sa Brentology, dakilang mang-aakit at manloloko siya. Lahat ng lalabas sa bibig niya, panloloko. Ganun yun!

"Hindi mo na kailangang i-prove yan sakin dahil alam ko na... stop the car, Brent!"

Hindi ko namalayan, na nasa tapat na kami ng bahay nang sinabi ko yun at sinunod niya.

Seryoso na ulit ang mukha niya nang hinarap niya ako at sinandal niya ang likuran niya sa upuan. Kuminang ang seryoso niyang mga mata at mas lalong na bigyang-diin ang walang maipipintas niyang mukha.

"Why are you so dense?"
"Dense?" Napatingin ako sa bahay namin.

Si Carlo nasa bench ng bakuran namin habang naglalaro ng PSP.

"Is that your house?"
Pagkatingin ko sa mukha niya, nakangisi na siya pero bakas parin ang pagiging seryoso niya.
"Now I know. Wa`g ka kasi masyadong masungit. Ihahatid lang naman kita."

Pinandilatan ko si Brent. Lalabas na sana ako ng sasakyan niya nang biglang...

*PIPIPPP!*

"Holy crap!" :o :o :o

Napatingin ako sa likuran! Sasakyan namin! Nakauwi na si mama at papa!

"Wait." Sabi ni Brent nang sinubukan kong lumabas. "I'll move."

Pinaandar niya ang sasakyan para makapasok si mama at papa sa loob ng bahay saka ako lumabas sa sasakyan niya.

"Ma... Pa..." Sabi ko at nag mano.

Ang sama ng tingin ni Carlo sa akin habang nagmamano ako. Grrrr!

Si Papa naman, nakatingin sa labas.

"Uh, Pa-"
"Hinatid ka ba nun?" Sabi ni papa.
"O-Opo."
Tumaas ang kilay ni papa. "Ipapasok mo siya sa bahay."
"Huh-HUH?"
"Sige na, Max. Sundin mo na ang Papa mo. Pinagluto ko rin naman si yaya kaya ipasabay mo na lang siya sa hapunan."

HDKNAKDKAHDOJSALKSJLIKJSAK!

What the? Bago pa ako makapagreact ulit, pumasok na si mama at papa sa loob.

"Hey, miss sungit!" Sigaw ni Brent habang nakababa ang salamin ng Porsche niya.

Hindi ako makapagsalita sa inis! Nabigla ako sa sinabi ni mama at papa.

"I`m goin'!" Kinindatan niya pa ako habang isinasarado ang nakababang salamin.
"Teka!" Tumakbo ako palabas nang agad niyang pinaandar ang sasakyan niya.
"Yes?"

Nakatayo ako ngayon sa harap ng sasakyan niya habang siya naman ay lumabas at mukhang ginanahan sa pagpigil ko sa kanya.

"Interesting. This is the first time I saw you running after me."

BWISIT! BRENT CRUZ!!!

"And this is the last time."
"I don't like that... But I can run after you anyway."
"Ewan ko sa`yo, Brent Cruz!" Tinaas ko ang isang kilay ko. "Dito ka na daw mag didinner..."

HA HA HA! Kunwari kakabahan siya at tatanggi sa alok ko. Syempre, halos lahat ng lalaki (lalong lalo na yung mga hindi seryoso) ay takot na maipresenta sa mga magulang ng kahit sinong babaeng pinaglalaruan nila. Ano ka ngayon Brent Cruz!

"...Sabi ni mama... at PAPA."
Ngumisi siya at tiningnan akong mabuti bago bumalik sa loob ng sasakyan.
VICTORY, MAXINE ALVARADO! The scent of victory!

"Hey, Miss Sungit. Ang saya mo ah? Where should I park my Lightning?" Sabi niya.

Saka ko naunawaan na si Lightning ay ang itim na Porsche at ipapark niya ito dahil maghahapunan siya kasabay ang mga magulang ko! Napawi ang ngiti ko.

D2.Back off


"Brent Cruz? Ikaw yung anak ni Governor?" Sabi ni papa habang natigilan sa pagsubo ng ulam.

Ako naman, halos mawalan ng gana ngayong kasabay kong kumakain si Brent, katabi ko pa.

Hay! Ang kapal kapal talaga ng mukha ng Brent Cruz na `to at nakaya niya pang maghapunan sa amin. Kahit kailan, wala pa akong nadalang lalaki dito sa bahay namin. Kahit kailan. Ngayon lang! Hindi naman talaga kasi ako mabenta sa mga kaibi-kaibigang yan. Wala lang talaga akong masyadong kaibigan.

"Opo..."

Opo.

"Governor Cruz is a good friend. Sinusuportahan niya ang kompanyang pinapasukan ko... Magaling ka rin siguro sa business." Sabi ni papa.

OHRYT! Ang galing! Ngayon magkakasundo na silang dalawa. Mga lalaki talaga.

"Hindi naman po masyado."

Halos mabilaukan ako nang sinabi ni Brent yun!

"But my dad is training me. He lets me handle some."
"Ano pa ba ang hilig mo, Brent? Maybe you can start you own business of something that interest you."
"Oh! AHAHA! Bar!" Bigla kong sinabi.

Napatingin silang lahat sa akin.

KASI NAMAN! Iniisip kong pwede siyang magtayo ng maraming-maraming bar! Yung nagpapasayaw ng hubo't-hubad na mga babae. Yun! Dun siya aasenso dahil yun ang hilig niya.

"Joke!" Nag-peace sign pa ako kay papa at bumalik sa pagkain.

Ang sama pa ng tingin ni Brent sa akin pero tulad ko ay nakangisi din siya.

"Yes, I'd like to handle bars."

Tumaas ang kilay ni papa. 8)"Only because I love architecture, too. Kung magpapatayo man ako ng bar, sisiguraduhin kong maganda at magara ang pagkakagawa nun. That's just it. Gusto ko lang magpatayo ng mga building with my own style in art."

:-X

Halos mapanis yung lahat ng nakakatawa sa utak ko. Galing mo Brent!BRAVO! Makapagnosebleed nga sandali dito.

"Ang galing! Architecture!"
"Maganda nga yung ganun. As expected..."

Mukhang na impress niyang mabuti si mama at papa sa kanyang mga sinabi ah.

"Magkaklase pala kayo ng Maxine ko... Ito ang unang pagkakataong nagdala siya ng kaklase dito."
"Hindi po kami magkaklase pa, hinatid niya lang ako kasi nadapa ako kanina habang pauwi ako tapos nasugatan ako-"
"Dinala ko po siya sa ospital." Singit ni Brent.

Nagkatinginan si mama at papa.

"So, ngayon pa lang kayo nagkakilala?" Tanong ni mama.
"Hindi po." Sabay naming sinagot yun.
"Kilala ko na siya simula highschool. I'm a year older than her. We are good friends." Ngumisi si Brent.
"Wala naman palang problema, akala namin napulot mo lang kung saan si Maxine namin." Sabi ni mama. "Hija, saan ka ba kasi nagpupupunta at nadapa ka pa sa daanan?"
"Ma, kasi naman papunta ako sa sakayan ng jeep para makauwi na."
"Hindi sinabi ko sa`yo na mag taxi ka kasi wala namang pumapasok na jeep dito. Tapos kailangan mo pang maglakad. Delikado yun, lalo na pag gabi."
"Ma, may araw pa naman nung pauwi ako."
"Pero kahit na, Maxine."
"Bilhan mo na lang siguro ako ng Porsche ma, ako na mismo ang mag-uuwi kay Maxine dito." Singit ni Carlo.
"Hoy! Hijo, mag ate ka nga!"

Ganyan talaga si Carlo, minsan tinatawag niya akong Maxine kung nang-iinis.

"Ikaw ng bumili nun, Carlo pag may trabaho ka na." Sabi ni papa.

Nagtawanan pa sina mama at papa kasama si Brent.

"Kung gusto niyo po, ako na lang ang maghahatid kay Maxine dito after school." Sabi ni Brent na halatang ikinagulat ni mama at papa.
"Talaga, okay lang ba yun sa`yo? Hindi ka ba busy?"
"Oo nga! Yung girlfriend mo, Brent? Baka kailangan mo siyang ihatid. Two seater lang si Lightning." Ako naman ang nakangisi ngayon.
"Wala naman akong girlfriend. Tsaka... hmmm. Marami naman sigurong pagkakataon na pwede kaming magkasabay ni Maxine umuwi, kaya okay lang."

Ang kapal ng balat ng mokong na `to! Nideny ba si Lia na girlfriend niya raw? O kung sinu-sino pang babaeng nalilink sa kanya! KAPAL!

"O sige, Okay lang samin yun. Salamat! Mabuti na rin yung kilala namin ang kasama niya. Pero kung busy ka naman, Brent, nakakahiya naman kaya hayaan mo na lang siya... Maxine, mag taxi ka sa susunod." Sabi ni mama.

Hindi ako makapaniwalang pumayag si Mama at Papa sa alok ni Brent!

"Opo! Magtataxi na nga lang ako." Kesa sa ihatid pa ako ni Brent.
"Hindi ba may kapatid ka? Di ba kayo sabay umuuwi?" Tanong ni papa.

Oo nga pala! Si Ara?

"Hindi po. Nagpapakuha po siya sa driver namin."

Pagkatapos kumain, napansin kong nagiging close na si Brent at Carlo! WOW! Ang galing naman talaga pag magaling kang makihalubilo sa mga tao ano? Kung sinu-sino na lang talaga ang nagigingkaibigan mo.

"Brent! Ganda talaga ng Porsche mo. Nabasa ko `to sa internet eh. Porsche Cayman bah?"

Abah! Brent na Brent ang tawag ni Carlo kay Brent ah. Hay! Ibang klase!

Ano na lang ang sasabihin ni Chad pag nalaman niyang pumunta si Brent diuto sa bahay? Magagalit kaya si Ara sa akin? Eh close sila ni Lia ah? Yung GF ni Brent? HAY NAKU! BUHAY!

"Salamat po sa hapunan." Sabi ni Brent at mukhang aalis na!
"Lang anuman yun, Brent. Bumalik ka dito ah? Ipagluluto kita. Maxine, mag-aral ka na ring magluto para mapagluluto mo si Brent."

Aray naku! Nakakahiya naman yun! Ipagsigawan daw ba ang pagiging inutil ko sa kusina? Ngumisi si Brent habang di ako makatingin sa kanya.

"Maxine, ihatid mo si Brent sa gate."
"O-Opo." Kailangan pa ba yun?
"Salamat po ulit, tito, tita." Ngumisi siya lalong lalo na nung nakita niyang sumimangot ang mukha ko pagkatapos niyang sabihin yun.


"Tito? Tita? KAPAL!" Sabi ko nang nasa gate na kaming dalawa.
"Bakit ang sungit mo talaga sakin? Do you hate me that much?"

Hindi ako makatingin sa nakakatama niyang mga titig.

Ito ang ganap na dahilan kung bakit delikado si Brent! Delikadong-delikado!

"Tumigil ka nga, Brent! Happy now? Pwede mo na raw akong ihatid, kilala ka na ni mama at papa, close na kayo ni Carlo! WOW! Talentado!"
"You despise me, a lot. Why?"

:-[

OMG! Sobrang nakakapanama ang titig niya kahit di ko naman siya tinitingnan.

Yumuko siya at hinaplos ang mukha ko.

"Back off!" Sabay tulak ko sa kanya.

Hindi mo na ako mahahalikan ulit, Brent Cruz!

"Okay! I know! I won't try to kiss you anymore."

Seryoso na naman siya. Bakit sa tuwing nakikita kong nagseseryoso siya,gusto kong bawiin lahat ng mga sinabi ko?

"Is your kiss still for the person who made you cry? Richard Martinez?"

WHAT!? Oo nga naman! Simula pa lang, alam niya nang may gusto ako kay Chad! Simula pa lang...

Hinaplos niya ang mga labi ko. Gusto kong umangal, pero ayaw sumunod ng sistema ko. May kung anong pumipigil sa akin.

"He can't have your kiss, either."

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText