<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d7427613743029027692', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

PanimulaPanimula.

Naranasan mo na bang mainlove sa isang playboy? Yung minahal mo talaga at akala mo magseseryoso na siya sayo pero di naman pala. Isa ka lang pala dun sa maraming nainlove sa kanya at pinaglaruan niya?

Dumudungaw ako sa libro ko habang nagbabasa sa canteen ng school, binabalewala ang mga taong tumitingin sakin at nag-uusap tungkol sa mga nangyari.

"Iniwan siya ni Callix, diba? Kawawa naman! Kita mo yung eyebags? Sa kakaiyak siguro yun."

Napatingin ako sa mga babaeng narinig ko na agad namang tumingin sa malayo at nagkunwaring di nag-uusap tungkol sakin. Kakaiyak niyong mukha niyo!? HINDI AKO UMIYAK SA LUNGKOT! Umiyak ako sa inis sa sarili ko!!!

Niyaya akong makipagsex ni Callix at tinanggihan ko siya kaya iniwan niya ako!!! Yun ang totoong nangyari!

I have no friends, literally. Lalo na nung dumiskarte na si Callix sakin dahil halos lahat ng babae sa school ay may gusto sa kanya! Syempre, sinong hindi magkakagusto? Gwapo, mayaman, basketball star player at charming pa! Kahit ako ay nadale talaga! Hindi ko naman alam na ganun yun! Manyak naman pala!

Mahal ko siya pero natakot ako sa alok niya. Sabi ko sa sarili ko, kung kaya niyang maghintay, ibig sabihin mahal niya talaga ako. Pero kita niyo anong nangyari? Nasanay pa naman ako sa paghahatid sundo niya gamit ang sasakyan niya sakin! Nasanay ako sa mga bouquet of roses na binibigay niya sakin halos araw-araw at sa pagpupunta namin ng mall para kumain sa mamahaling restaurant at mag shopping na sagot niya ang lahat!

Mas lalong lumakas ang bulung-bulungan sa paligid.

"Kita niyo, sabi na eh, di nga sineryoso, nag fefeeling pa kasi ang Aranjuez na yan!"
"Ayan na si Callix!"

Napatingin ako sa paparating. Ang gwapo, matipuno, matangkad na Callix ko. Nakasoot ng basketball jersey at ball cap kasama ang mga kaibigang varsity din.

OMG! Nataranta ako kaya agad akong tumayo at niligpit ang gamit ko...

"Wa'g ka ngang humarang sa dinadaanan ko." Aniya nang nagkalapit na kami.

WHAT? Anong dinadaanan eh nakatayo lang ako dito malapit sa table ko at di ako humaharang sa daanan! Talagang sinadya niyang lumapit sakin para sabihin yun at pahiyain ako sa harap ng mga estudyanteng dumadaan at tumitingin.

"O... Ikaw pala yan, Rosie!" Aniya at tumatawa na parang demonyo. "Ganda mo talaga no? kaya lang wala kang silbi." Malamig ang boses niya nang sinabi ang huling pangungusap, nanlilisik pa ang mga mata.

PAK!

Sinampal ko na agad sa inis ko! Hindi siya gumalaw sa lakas ng sampal ko at tumakbo na ako palayo!

"Manggagamit! Gold digger! Ginamit mo lang ako para yumaman ka at sumikat!!" Sigaw niya habang tumatakbo ako.

YUMAMAN AKO? Hindi ko alam yun ah? Kung mayaman ako bakit hanggang ngayon mukhang wala namang laman yung wallet ko?! KAINIS! At sumikat? Kung sisikat ako ng ganito mas mabuti ng maging invisible!

Umuwi na ako ng bahay kahit pagkatapos ng paniguradong binagsak kong exam. March na ngayon at buti na lang ay di ko na makikita ang mukha ni Callix! Sana nga di na ako makabalik dun sa school! May isang taon pa ako para tapusin ang highschool pero sana di na ako dun mag-aral. Sana sa ibang school na lang. Sana yung 6th year ko sa highschool ay sa ibang school ko na lang gawin. Pero alam kong imposible yun.

Be careful what you wish for... cuz you might get it!

"Rosie... Maggie!" Tumakbo kami ng kapatid ko kay mama at papa na may dalang maleta at niyakap sila.

Nakauwi si mama at papa!!! Ilang taon na din sila sa Canada! Umuuwi naman sila kada-dalawang taon pero di ko inaasahan ang pag uwi nila ngayon.

Umiiyak si mama habang niyayakap kami.

"Ma... Sabi ko naman diba, di niyo na kailangang umuwi." Sabi ni Maggie.

Si Maggie ang ate kong college na. At bakit nga pala alam niyang uuwi sina mama tapos ako hindi?

"Kaya ko namang magtrabaho para matapos si Rosie ng highschool eh. Di niyo na kailangang umuwi." Aniya.

Pinunasan ni mama ang kanyang luha.

"Maggie, anong pinagsasabi mo?" Sabi ko agad at kinakabahan. "Pa, bakit?"

Si papa ay nakatingin lang sa kawalan.

"Ma, please? Wa'g tayong umalis dito." Sabi ni Maggie habang umiiyak narin.
"R-recession sa Canada, Rosie. Tinanggal kami ng papa mo sa trabaho... Bumabagsak na kasi ang ekonomiya nila. Ayaw naming sabihin sa inyo ang nangyari. Mababayaran lang natin tong bahay ng isang taon, pero di parin sapat iyon. Kailangan nating umalis at umuwi sa bukid ng papa niyo-"
"What?" Sigaw ko. "No! Ma! No!"

Oo. Gusto kong umalis doon sa paaralan namin pero hindi ko naman sinabing gusto kong mamuhay kasama ang mga kalabaw at kambing sa bukid nina papa! OH MY GOD! No!

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText